PROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : อุทยาแห่งชาติฮาโกเน่ I ล่องเรือทะเลสาบอาชิ I โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท I ออนเซ็น I บุฟเฟ่ ต์ขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ (ชั ้น 5) I ชิบะซากุระ (พิงค์มอสขึ ้นอยู่ กับสภาพอากาศ) I ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว I โตเกียว I โอไดบะ I ไดเวอร์ซิตี ้I อควาซิตี ้ I วัดอาซากุสะ I โตเกียวสกายทรี I ศาลเจ้าเมจิ I ช้อปปิ ้งฮาราจูกุ I ช้อปปิ ้งชินจูกุ I อิสระเลือกช้อปปิ ้งเต็มวัน หรือเลือกซื ้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) ศาลเจ้าเนซุ I อิออลมอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI พิงค์มอส พิงค์ซอฟท์ 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 22 - 27 เม.ย. 63
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต I ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ I วัดคินคะคุจิ I นาโกย่า I เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination หมู่บ้านชิราคาวาโกะ I ทาคายาม่า I ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) I ถนนสายซันมาจิ ซูจิ I เมืองโทยาม่า เมืองโทยาม่า I เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า I เขื่อนคุโรเบะ I เมืองมัตสึโมโต้ I แช่น ้าแร่ธรรมชาติชมชิบะซากุระ (พิ ้งค์มอส-ตามสภาพอากาศ) I ภูเขาไฟฟูจิ ชั ้น 5 I เมืองโตเกียว I ช้อปปิ ้งชินจูกุ I วัดอาซากุสะ I อิออน มอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA JAPAN ALPS TOKYO 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 15 - 26 เม.ย. 63
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ใส่ชุดยูกาตะ I ศาลเจ้าดาไซฟุ I เฮ้าส์เทนบอช I เทศกาลประดับไฟ Kingdom of Light I เมืองนางาซากิ I โกลฟเวอร์แมนชั่น I สวนสันติภาพ I ลิ้มรสปูม้าซากะ(ปู Takezaki) I ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ I แช่ออนเซ็นผิวสวยหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล I ถนนช้อปปิ้งยูโนะสึโบะริน I คาเฟ่สนูปปี้ I ทะเลสาบคินริน I เบปปุ I บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมงูริ (ชม 4 บ่อ) I แช่ออนเซ็นโทซุ พรีเมียม เอาท์เล็ท I ยามากุจิ I ตลาดปลา คาราโตะ I HELLO KITTY SHINKANSEN I ช้อปปิ้งย่านเทนจิน I ฟุกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น สมุดโคจร Special Trip Kyushu 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 10 - 15 เม.ย. 63
ราคา 79,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดนาริตะ I วัดอาซากุสะ I โตเกียวสกายทรี I โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท I บุฟเฟ่ต์ขาปู I แช่ออนเซ็น Iภูเขาไฟฟูจิ (ชั ้น 5) I ทะเลสาบคาวากูจิโกะ I กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น I โตเกียว I ช้อปปิ ้งชินจูกุ I อิบาระกิ I พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ I โอไดบะ I ห้างไดเวอร์ซิตี ้I อควาซิตี ้ Iโตเกียว I ศาลเจ้าเมจิ I ศาลเจ้าเนซุ I อิออน มอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI อิบารากิ สงกรานต์ 5D3N (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 11 - 18 เม.ย. 63
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดนาริตะ I วัดอาซากุสะ I ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ I โตเกียวสกายทรี I โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท I แช่ออนเซ็น I ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) I ศูนย์ศึกษาแผ่นดินไหว I โอชิโนะฮัคไก I ทะเลสาบคาวากูจิโกะ I โตเกียว ชมซากุระสวนโชวะ คิเนน I ศาลเจ้าเมจิ I ช้อปปิ้งฮาราจูกุ I ช้อปปิ้งชินจูกุ I อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) I ศาลเจ้าเนสุ I โอไดบะ I ไดเวอร์ซิตี้ I อควาซิตี้ I
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI รักจังซากุระ 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 11 มี.ค. 63 - 8 เม.ย. 63
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส I อาซาฮิคาว่า I หมู่บ้านราเมง I ห้าง Aeon Mall พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก I บิเอะ I บ่อน้ำสีฟ้า I ผ่านชม Patchwork Road I ร้านดวิตฟี้รี I คิโรโระ สกีรีสอร์ท โอตารุ I คลองโอตารุ I พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี I เครื่องแก้วโอตารุ I คาเฟ่คติตี้ I ซับโปโร I ช้อปปิ้งโรงงานช็อคโกแลตอชิยิะ I เนินพระพุทธเจ้า I มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค (บุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อั้น) I ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกดบ์รกิารพาไปชม) หรือ อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย I ซับโปโร I ทำเนียบร ัฐบาลเก่า I ถ่ายรูปหอนาฬิกา I สวนโอโดร
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SO GOOD 6D4N (XW)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 28 มี.ค. 63 - 25 เม.ย. 63
ราคา 27,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ร่องเรือกระจก ชมประการังใต้ท้องทะเลสุดงดงาม ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จูราอุมิอควาเรียม ช้อปปิ้งจุใจย่าน ถนนโคคุไซ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเทปันยากิแบบไม่อั้น เมนูชาบู พร้อมโชว์แล่ปลาทูน่า
ทัวร์ญี่ปุ่น Easy sunshine Okinawa โอกินาว่า เกาะสวาท หาดสวรรค์ 4D2N (MM)
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 24 เม.ย. 63 - 14 ต.ค. 63
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โปรแกรมทัวร์เที่ยวแบบเน้นๆ ลาหยุด 1 วัน กลับมได้พักอีก 1 วันก่อนกลับไปลุยงาน รวมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ป่าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทนิโจ-ย่านกิออน ตลาดนิชิกิ-วัดทองคินคะคุจิ-โอซาก้า-ชินไซบาชิ-โดทงโบริ-นารา วัดโทไดจิ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง ที่พักติดใกล้รถไฟฟ้า เดินทางสะดวก จะช้อปปิ้ง จะเที่ยวโกเบ เข้า USJ ก็สบายจ้า
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 9 - 14 เม.ย. 63
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -โนโบริเบทสึ -หุบเขานรกจิโกคุดานิ -คิโรโระ สกีรีสอร์ท -คลองโอตารุ -พิพิธพันธ์กล่องดนตรี -เครื่องแก้วโอตารุ -คาเฟ่คิตตี้ -ช้อปปิ้งโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ -ร้านดิวตี้ฟรี มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค -ทำเนียบรัฐบาลเก่า -ถ่ายรูปหอนาฬิกา -สวนโอโดริ
ทัวร์ญี่ปุ่น Hello Hokkaido ซัปโปโร โอตารุ โนโบริเบทสึ คิโรโระ 5 วัน 3 คืน (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 25 มี.ค. 63 - 26 เม.ย. 63
ราคา 27,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : บินตรงลงนีงาตะ โดยสายการบินไทย พรีเมี่ยมเซอร์วิส ขอพรความรัก ณ ศาลเจ้ายาฮิโกะ แห่งเมืองนีงาตะ ชิมอาหารทะเลสดๆ ณ ตลาดปลาเทระโดมาริ ไฮไลท์!! ชมนาขั้นบันได โฮะชิโทเกะโนะทานาดะ ในทัศยภาพแบบฤดูหนาว ชมความงามของ ปราสาททสึรุกะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมปิศาจหิมะ หรือ Ice Monster ณ เทือกเขาซาโอ ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจคลิสโร้ดเมืองเซนได และแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองนีงาตะ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ น้ำดื่มบนบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น NIIGATA FUKUSHIMA SENDAI 5D3N PREMIUM SNOW LOVELY (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 10 - 14 ก.พ. 63
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ไฮไลท์!!! อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ชมสวนสวยติดอันดับ 1 ใน 3 สวนเค็นโรคุเอ็น ณ เมืองคานาซาว่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต แวะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน ถ่ายรูปเสาแดงโทริอิ ณ ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมแห่งเมืองโอซาก้า พิเศษ!!! โชว์ซามูไร รูปหล่อ แห่งเมืองเกียวโต FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS 5D3N ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 เม.ย. 63 - 3 มิ.ย. 63
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ไฮไลท์!! อามาโนะฮาชิดาเตะ Nihon Sankei จุดชมวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น พิเศษ !! เที่ยวหมู่บ้านสโลว์ไลฟ์ ณ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ สัมผัสเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า เที่ยวเมืองเกียวโต พร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมการชงชา แบบญี่ปุ่น ชมปราสาททองคินคะคุจิ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเฮอัน ป่าไผ่ อาราชิยาม่า พร้อมชมซากุระ ริมแม่น้ำ ณ สะพานโทเก็ตสึเคียว อลังการปราสาทโอซาก้า พร้อมกับวิวซากุระ รายล้อม ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO INE 6D4N ซุปตาร์ รักน้ำ รักปลา รักซากุระ (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 17 มี.ค. 63 - 19 เม.ย. 63
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เก็บภาพความประทับใจ สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ว้าวสุดชมได้ตลอดทั้งปี เช็คอินหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เที่ยวชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลทส์โก ซูโม่] 4D3N (XJ)
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 6 พ.ค. 63 - 1 ก.ค. 63
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี เยือนวัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด เพลิดเพลินไปกับเมืองโอไดบะ ถ่ายรูปคู่เทพีเสรีภาพ ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ โอไดบะ ฟูจิ [เลทส์โก ยูกาตะ] 4D3N (JL)
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 13 พ.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : กรุงเทพฯ I สิงคโปร์ I เช็คอินลงเรือสำราญ I ล่องน่านน้ำ I เกาะสมุย (ไทย) I แหลมฉบัง (ไทย)
ทัวร์ญี่ปุ่นล่องเรือสำราญ COSTA FIRENZE กรงุเทพฯ – สิงค์โปร์- เกาะสมยุ (ไทย) - แหลม ฉบัง 4D3N (FD)
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน (FD)
เดินทาง วันที่ 20 - 23 ต.ค. 63
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ตะลุยคิโรโระสกีรีสอร์ท โค้งสุดท้ายสำหรับการเล่นสกี ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกับย่านทานุกิโคจิ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าคิโรโระ สโนว์เวิลด์ EP.2] 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 25 มี.ค. 63 - 14 เม.ย. 63
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสโค้งสุดท้ายของหิมะ ณ คิโรโระรีสอร์ท ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านทานุกิโคจิ อิ่มอร่อยเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างขาปู 3 ชนิด
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด คิโรโระ โอตารุ ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าสกีคิโรโระ EP.2]6D4N (XW)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 30 มี.ค. 63 - 16 เม.ย. 63
ราคา 32,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) I ตลาดคุโรมง I ไมซูรุ I เช็คอินลงเรือสำราญ CostaneoRomantica คานาซาวะ (ญี่ปุ่น) I ปูซาน (เกาหลีใต้) I ฟุกุโอกะ (ญี่ปุ่น) I ไมซูรุ (ญี่ปุ่น) I อิออน
ทัวร์ญี่ปุ่นล่องเรือสำราญ CostaneoRomantica โอซาก้า – ไมซูรุ – คานาซาวะ – ปูซาน (เกาหลีใต้) – ฟุกุโอกะ – ไมซูรุ – โอซาก้า 7D4N (JL)
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 10 - 24 ก.ค. 63
ราคา 45,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เช็คอินลงเรือสำราญ Costa neoRomantica ล่องน่านน้ำสากล I ฮวาเหลียน (ไต้หวัน) คีลุง I หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น I ไทเป I วัดหลงซาน I ย่านซีเหมินติง I พักโรงแรม 1 คืนที่ไต้หวัน ตึกไทเป 101 I อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค I มิตซุยเอาท์เลท I เถาหยวน/ไต้หวัน I ฮ่องกง
ทัวร์ญี่ปุ่นล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica โอกินาว่า – ฮวาเหลียน – คีลุง – ไทเป 5D4N (CX)
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน (CX)
เดินทาง วันที่ 13 - 17 เม.ย. 63
ราคา 35,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เซี่ยงไฮ้ I นาฮะ/โอกินาว่า I ถนนโคคุไซ I ศาลเจ้า นามิโนะอุเอะ I เช็คอินลงเรือสำราญ Costa neoRomantica I ล่องน่านน้ำสากล I ฮวาเหลียน (ไต้หวัน) คีลุง (ไต้หวัน) I ตึกไทเป 101 I เถาหยวน/ไต้หวัน I เซี่ยงไฮ้
ทัวร์ญี่ปุ่นล่องเรือสำราญ Costa neoRomantica โอกินาว่า – ฮวาเหลียน – คีลุง – ไทเป 6D3N (MU)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (MU)
เดินทาง วันที่ 12 - 17 เม.ย. 63
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 27°c Tokyo,Japan

Mostly Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2925 0.2945
USD 30.48 30.80
EUR 36.45 36.60
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class