PROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : พิพิธภัณฑ์เซกิฮาโมโน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวิธีการตีดาบแบบโบราณโดยช่างตีดาบมืออาชีพ ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ ชมหมู่บ้านชิราคาว่า บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ชมย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิในสมัยเอโดะ ที่ถูกอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน ชมความมหัศจรรย์ของกำแพงหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ที่ 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่ น (JFH) Japan Alps ช่วงสงกรานต์ NEWS 6D4N (SQ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 11 - 16 เม.ย. 62
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ล่องทะเลสาบอาชิ ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ!! เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ โตเกียว ล่องทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบยามานากะ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) TOKYO (FREEDAY) 10-14 APR 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 10 - 14 เม.ย. 62
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเมืองเก่าเกียวโต ชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสความงดงามแบบพาโนราม่า ณ ยอดเขาคินคะ ช้อปกระหน่ำย่านชินไซบาชิ พิเศษแช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ!! เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น เกี่ยวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดโทฟุคุจิ วัดคิโยมิสึ กิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ จวนผู้ว่าทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ทาคายาม่า กระเช้าลอยฟ้าคินคะซัง ปราสาทกิฟุ MITSUI OUTLET PARK JAZZ DREAM NAGASHIMA นาบานะโนะซาโตะ นาโงย่า ปราสาทโอซาก้า ย่านชินไซบาชิ อีออนพลาซ่า ชาบู ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) KYOTO – TAKAYAMA – OSAKA 6D4N (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 23 - 28 มี.ค. 62
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ล่องทะเลสาบอาชิ สนุกไปลานสกีและหิมะขาวโพลน ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ!! เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ล่องทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบยามานากะ ลานสกี วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) TOKYO (FREEDAY) 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 22 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ เที่ยวชมอารยธรรมเมืองเก่าจังหวัดเกียวโต ชมความงามของซุ้มประตูโทริอิชื่อดังจากหนังเรื่อง เกอิชา ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่าน ชินไซบาชิ พัก ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดคามาคุระ โอชิโนะฮัคไค พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบยามานากะ ลานสกี ทะเลสาบฮามานะ ย่านซาคาเอะ นาโกย่า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮย์อัน ย่านชินไซบาชิ โอซาก้า ตลาดปลาคุโรม่อน ปราสาทโอซาก้า อีออนพลาซ่า ริงกุเอ้าท์เล็ต
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) TOKYO – OSAKA 6D4N (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 9 มี.ค. 62 - 4 เม.ย. 62
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด ชมทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ชิบะซากุระ ณ สวนฮิทสึจิยามะ เมืองจิจิบุ ไซตามะ ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO FUJI SAITAMA ซุปตาร์ พิงค์มอส จิจิบุ 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 เม.ย. 62 - 4 พ.ค. 62
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง ปราสาทโอซาก้า ชมซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง ห้าง Doton Plaza ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ (Tombori River Cruise) เกียวโต วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) อาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโทเง็ตสึเคียว ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU + บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั้น!!!
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) JXW25 Kansai Spring โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 27 มี.ค. 62 - 28 เม.ย. 62
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ บินตรง พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชมปราสาททอง กับ ศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าอัตสึตะ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจย่านซาคาเอะ และชินไซบาชิ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้ (Forever) 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 27 มี.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
ราคา 20,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โตเกียว ศูนย์รวมแฟชั่น เมืองหลวง -ชมซากุระ จุใจ คาวากูจิโกะ - ขึ้นฟูจิชั้น5 - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - ฟรีเดย์ 1วัน /เลือกซื้อบัส+ทัวร์เสริม - ฟูจิออนเซ็น1คืน นาริตะ2คืน - บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น!!!
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) JXW18 Koishii Sakura โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 9 - 18 เม.ย. 62
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็น ชมขั้นตอนการผลิตวาซาบิ ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมันสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งจุใจ มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค แจ็สท์ดรีม และชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) OSAKA KYOTO TAKAYAMA 6D4N ซุปตาร์ เซเลบ กิโมโน (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 28 มี.ค. 62 - 20 พ.ค. 62
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : • ชมโชว์เดินขบวนพาเหรดของนกเพนกวินสุดน่ารัก ณ “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” • สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกี • ถ่ายรูปกับสุนัขลากเลื่อน แห่งฟุราโน่ • ช้อปปิ้งสุดเพลินในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังแห่งเมืองซัปโปโร “ย่านทานุกิโคจิ” • เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ พร้อมเมนู บุฟเฟ่ขาปู 3 ชนิด!!!
ทัวร์ญี่ปุ่น(GH) HOKKAIDO กอดหมา ดูหมี 5D3N [TG]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ลิ้มรสสุดยอดราเม็งขึ้นชื่อของเมืองที่หมู่บ้านราเม็ง, ชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาวที่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่อิออน มอลล์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมสวนซากุระ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่และอิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) HOKKAIDO ASAHIKAWA SAKURA 5DAYS 3NIGHTS BY TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึที่วัดโทไดจิ และให้อาหารกวางอันแสนเชื่อง ชมเทศกาลประดับไฟที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นที่ สวนนาบานะโนะซาโตะ หมู่บ้านโบราณมาโกเมะ จูขุ ซึ่งในอดีตเคยเป็นเส้นทางสำคัญที่เชื่อมต่อโตเกียวกับเกียวโตในสมัยเอโดะ, ชมเทศกาลดอกซากุระที่สวนทาคาโตะโจชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG )CHARMING SAKURA 6DAYS 3NIGHTS BY TG
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 11 - 16 เม.ย. 62
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เยี่ยมชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว , นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ ชมซากุระที่สวนโกเรียวคาขุ ป้อมปราการรูปดาว 5 แฉกชื่อดัง, ช้อปปิ้งย่านโกดังอิฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ท่าเรือริมทะเล
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) HOKKAIDO HAKODATE SAKURA 5DAYS 3NIGHTS BY TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 27 เม.ย. 62 - 1 พ.ค. 62
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสประสบการณ์ นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน Hakodate Night View ช้อปปิ้ง ตลาดเช้า ผ่านชม ย่านโมโตมาชิ เมืองฮาโกดาเตะ นั่งกระเช้าอุสึ ซัง พร้อมชมความน่ารัก หมีภูเขา ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTP) HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM IN HOK 5D3N (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 ก.พ. 62 - 5 มี.ค. 62
ราคา 39,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เหล่าฝูงลิงแช่ออนเซ็นที่ สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ, เดินเล่นชมเมือง ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมาตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป, ช้อปปิ้งย่านโกดังอิฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ท่าเรือริมทะเล, นั่งกระเช้าสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยามกลางคืน
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) HOKKAIDO AOMORI 7DAYS 5NIGHTS BY TG
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 - 18 เม.ย. 62
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เดินเล่นชมทุ่งดอกทิวลิปแสนงามที่เทศกาลดอกทิวลิป ถ่ายรูปคู่กับประตูสายฟ้าที่วัดอาซากุสะ เดินชมย่านการค้าเก่าเมืองซาวาระ อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมกว่าร้อยแบรนด์ที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) TOKYO TULIP FEST 5DAYS 3NIGHTS BY TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 - 18 เม.ย. 62
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นำท่านชม จิโกขุเมกุริ หรือบ่อนรก ซึ่งเป็นชื่อเรียกขานของบ่อน้ำพุร้อนหลากสีชื่อดังของเมืองเบปปุ ท่านนมัสการ ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ ที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขา สร้างขึ้นในปีค.ศ.1688อิสระให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวในเมืองนางาซากิด้วยตัวท่านเอง นั่งกระเช้าเดินทางขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอินาสะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) HIGHLIGHT KYUSHU SONGKRAN 6DAYS 4NIGHTS BY TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 - 17 เม.ย. 62
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด, เข้าสักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึ ที่ใหญ่ที่สุดในเกาะฮอกไกโดเพลิดเพลินกับความน่ารักของขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่ มารีน ปาร์ค นิกซ์, ชมความงามของทะเลสาบโทยะที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) HOKKAIDO SONGKRAN 7DAYS 5NIGHTS BY TG
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 - 18 เม.ย. 62
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หุบเขาจิโกขุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ชมความงามของทะเลสาบโทยะที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ, เยี่ยมชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาล เดินเล่นชมเมือง ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) HOKKAIDO HAKODATE 6DAYS 4NIGHTS BY TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 5 - 10 เม.ย. 62
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 5°c Tokyo,Japan

Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.284 0.287
USD 30.71 31.01
EUR 35.05 35.25
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class