PROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอาท์เล็ท หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว FUJI SHIBAZAKURA PARK ย่านชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
HJGSNRT30 ทัวร์โตเกียว พริ้งมอส ยืน1
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 5 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66
ราคา 33,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิซุ ถนนสายกาน้ำชา ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา อิออน มอลล์ เมืองนารา วัดโทไดจิ ตลาดคุโรมง ร้านค้าปลอดภาษี ปราสาทโอซาก้า ริงกุ เอ้าท์เล็ท
HJBTKIX01XJ ทัวร์มหัศจรรย์ โอซาก้า นารา เกียวโต
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 7 เม.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
ราคา 33,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองฟุกุโอกะ เมืองดาไซฟุ ศาลเจ้าดาไซฟุ วัดนันโซอิน หมู่บ้านยุฟุอิน ทะเลสาบคิริน เมืองเบปปุ บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท สวนริมทะเลยูมิโนนะกะ ร้านค้าปลอดภาษี มิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค
HJBTFUK04VZ ทัวร์ฟุกุโอกะ มหัศจรรย์ เบปปุ ยูฟุอิน Freeday
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 10 เม.ย. 66 - 3 มิ.ย. 66
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทุ่งดอกไม้เมือง อาซาฮี ฟุนางาวะ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ปราสาทมัตสึโมโต้ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว เมืองทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ
HJJL ทัวร์โอซาก้า KANSAI KANAZAWA EXCLUSIVE
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 - 20 เม.ย. 66
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ เยือนหมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ หมูบ้านนินจาจำลองสมัยเอโดะ
HJTTNTG007 ทัวร์ฮอกไกโด HAKODATE TOYA SAPPORO OTARU ซุปตาร์สงกรานต์
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 13 - 18 เม.ย. 66
ราคา 78,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : อิบารากิ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค สะพานแขวนริวจิน เมืองเซนได ย่านช้อปปิ้งอิจิบังโช ถนนโจเซนจิ เซนได ปราสาทอาโอบะ หมู่บ้านกินซังออนเซ็น มิยางิ ชมซากุระ ณ ริมแม่น้ำชิโรอิชิ เมืองฟุกุชิมะ เมืองฟุกุชิมะ ปราสาทสึรุกะ หมู่บ้านโออุจิจูคุ ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว เมืองนิกโก้ สวนสตรอเบอร์รี่ คาวาโกเอะ ล่องเรือชมซากุระ ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ท คิซาราสึ
HJTA ทัวร์โตเกียว CHERRY BLOSSOMS TOHOKU
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 - 6 เม.ย. 66
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมไฟประดับสุดอลังการ Nabana no sato ช้อปปิ้งจุใจที่ Mitsui Outlet เดินเล่นชิลๆ สโลไลฟ์ที่หมู่บ้านประมงอิเนะ ศักการะศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิ อินาริ ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น วัดทองคินคะคุจิ ช้อปปิ้งฟินๆ ที่ชินไซบาชิ
HJPJ020KIX ทัวร์โอซาก้า เพราะความสนุกหยุดไม่ได้ Volume 2.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 25 เม.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
ราคา 38,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ปราสาทโอซาก้า นากาชิ JAZZDREAM OUTLET Nabana No Sato เมืองนาโกย่า เมืองนาโกย่า เก็บสตรอเบอรี่ ทะเลสาบฮามานา โอชิโนะ ฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว คาวากุจิโกะ ซากุระ ฟูจิพิงค์มอส เมืองโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ
HJFSKIXNRT001 ทัวร์โอซาก้า โตเกียว GOLDEN ROUTE
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 28 มี.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
ราคา 43,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาญี่ปุ่น เมืองนากาชิมะ มิตซุยเอ้าท์เล็ท หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ถนนเมืองเก่าซันมาจิ อิออน มอลล์ ปราสาทโอซาก้า หมู่บ้านอเมริกา DUTY FREE ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HJBTCNXKIX01VZ ทัวร์มหัศจรรย์ โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 15 เม.ย. 66 - 4 ต.ค. 66
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หุบเขามิโนะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สวนดอกไม้นะบะนะ โนะ ซาโตะ ช้อปปิ้ง แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท และ ริงกุ เอาท์เล็ท ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
HJTTNXJ071 ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า DAYFLIGHT “ซุปตาร์ อรุณเบิกฟ้า นกกาโบยบิน”
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 17 เม.ย. 66 - 3 มิ.ย. 66
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หุบเขามิโนะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สวนดอกไม้นะบะนะ โนะ ซาโตะ ช้อปปิ้ง แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท ริงกุ เอาท์เล็ท ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
HJTTNXJ072 ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า DAYFLIGHT “ซุปตาร์ วันหยุดนี้ ฉันจะโบยบิน”
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 3 - 17 เม.ย. 66
ราคา 45,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดคินคะคุจิ ปราสาทมัตสึโมโตะ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สวนดอกไม้นะบะนะ โนะ ซาโตะ ช้อปปิ้ง แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท ห้างอิออน มอลล์ ย่านซาคาเอะ และ ย่านชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
HJTTNXJ073 ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า MATSUMOTO DAYFLIGHT “ซุปตาร์ สงกรานต์นี้ จะไปให้ได้”
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 12 - 20 เม.ย. 66
ราคา 55,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านมิยามะ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ อิออน มอลล์ นาราปาร์ค วัดโทไดจิ THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK ปราสาทโอซาก้า DUTY FREE ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ล่องเรือ DOTON
HJGSKIX29 ทัวร์โอซาก้า สงกรานต์ชุ่มฉ่ำ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 10 - 17 เม.ย. 66
ราคา 56,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสหิมะขาวโพลนแบบฟินๆ ชมขบวนแพนกวินสุดคิวท์ เช็คอินที่เที่ยวสุดว้าว ไม่พลาดชิมอาหารทะเลสดๆ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด และบุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
HJZGCTS2310TG ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร (ฟรีเดย์1วัน)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 - 6 เม.ย. 66
ราคา 55,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นารา วัดโทไดจิ ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ ปราสาทโอซาก้า วัดอาซากุสะ ไดเวอร์ ซิตี้ โอไดบะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เกียวโต วัดคิโยมิสุ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ นั่งกระเช้า คาจิ คาจิ nabana no soto winter illumination
HJGQ2KIXTG023 ทัวร์โอซาก้า โตเกียว BESTTIME OSAKA TOKYO SAKURA
ระยะเวลา 7วัน5คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 29 มี.ค. 66 - 4 เม.ย. 66
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ฟูชิมิ อินาริ ล่องเรือโดทงโบริ นั่งรถไฟโบราณ ทาคายาม่า ศาลเจ้าสุมิโยชิ วัดคิโยมิสึ
HJGSKIX25 TG BKK OSAKA LOVELY PINK
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 13 - 18 เม.ย. 66
ราคา 69,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สวนซากุระ ฟูรุซาโตะ นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท โอชิโนะฮัคไค วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเสะ หอคอยโตเกียว สกายทรี ภูเขาไฟฟูจิ วัดนาริตะซัน
HJTA ทัวร์โตเกียว CHERRY BLOSSOM KANTO
ระยะเวลา 6วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 10 - 14 เม.ย. 66
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิออนมอลล์ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทมัตสึโมโต้ หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว FLOWER GARDEN LAKE HAMANA ซากาเอะ ย่านชินไซบาชิ ริงกุ เอาท์เล็ท
HJGSKIX31 ทัวร์โอซาก้า TULIP WONDERFUL
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 4 - 18 เม.ย. 66
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดโทไดจิ นาราปาร์ค อิออนมอลล์ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดิวตี้ฟรี ย่านชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า สวนลำรึกงานเอ๊กซ์โป 70 ริงกุ เอาท์เล็ท
HJGSKIX32 ทัวร์โอซาก้า ตะลุยทุ่งทิวลิป (FREEDAY)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 8 - 27 เม.ย. 66
ราคา 38,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ศาลเจ้าดาไซฟุ จิโกกุ เมกุริ เมืองเบปปุ เมืองโออิตะ หมู่บ้านยูฟุอิน ทะเลสาบคิริน กันดั้มปาร์ค ห้าง LALAPORT DUTY FREE วัดนันโซอินช้อปปิ้งเท็นจิน
HJFSFUK004 ทัวร์ฟุกุโอกะ BEPPU NANZOIN FREE DAY
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 6 เม.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66
ราคา 23,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather °c Tokyo,Japan

ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class