PROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโอสุคันนอน เมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งจุใจ 3 ย่านดังของ 3 เมือง อิออนมอลล์ ซาคาเอะ และชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTP) TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM สงกรานต์ IN LOVE 5D4N (TG)
ระยะเวลา 5วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 - 16 เม.ย. 62
ราคา 48,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : – ยามานาชิ ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค หรือ เทศกาล Matsuda Sakura Festival หรือ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival –ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SPRING KANTO TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 6 - 25 มี.ค. 62
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -วัดโทไดจิ -วัดน้ำใสคิโยมิสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ -วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – หุบเขาโอวาคุดานิ - เทศกาล Matsuda Sakura Festival หรือ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ -วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ง นากามิเสะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SPRING HONSHU OSAKA-TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 - 19 มี.ค. 62
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : – วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งโอสุ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – มิเอะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ –หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ -ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค หรือ เทศกาล Matsuda Sakura Festival หรือ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SPRING TAKAYAMA TOKYO NAGOYA-TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 21 - 26 มี.ค. 62
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ – สวนสันติภาพนางาซากิ – ช้อปปิ้ง ไชน่าทาวน์ – โอบามะ ออนเซน -ท่าเรือชิมาบาระ – นั่งเรือเฟอร์รี่ไปคุมาโมโต้ – ปราสาทคุมาโมโต้ – ภูเขาไฟอะโซ (ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) – เบปปุ -บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) – ช้อปปิ้ง โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท –
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SPRING KYUSHU FUKUOKA 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 4 - 8 เม.ย. 62
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ –หมู่บ้านนินจาดาเตะจิดาอิมุระ - คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอตารุ – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ภูเขาโมอิวะ (นั่งกระเช้า) -อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SPRING HOKKAIDO CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 15 - 19 เม.ย. 62
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – โทยะ -คลองโอตารุ – หอนาฬิกาไอน้ำ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ – ตลาดเช้าโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) HOKKAIDO COOL TOWN CHITOSE 5D3N โดยสายการบินไทย (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 5 - 9 เม.ย. 62
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -วัดโอสุคันนอน – ช้อปปิ้งถนนโอสุ – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – นาโกย่า -หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ทาคายาม่า ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – โอชิโนะ ฮัคไค – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท – ยามานาชิ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – FUJI TEN SKI RESORT
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) WINTER SKI ILLUMINATION NAGOYA-HANEDA 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 15 - 20 ก.พ. 62
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค –วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า -อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่มีบริการรสบัส)
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) KANTO SURPRISE SONGKRAN TOKYO 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 14 - 19 เม.ย. 62
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ทะเลสาบฮามานะ – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท -ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) - อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์”
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) KANTO SURPRISE SONGKRAN 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 11 - 17 เม.ย. 62
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ซากุระ สวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง ปราสาทโอซาก้า -งานไฟ Nabana no sato Illumination -ฟูชิมิอินาริ วัดทอง -ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -ชินไซบาชิ -ฟรีเดย์ 1วัน /USJ 3,000฿ /ซื้อบัส+ทัวร์เสริม
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) JXW26 Oh!!...Sakura โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต 6D4N (XW)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 27 มี.ค. 62 - 16 เม.ย. 62
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ -โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (ไม่มีบริการรถบัส) **ซื้อทัวร์เสริมท่านละ 2,600 บาท** -โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วาคายาม่า – สถานีแมวเหมียว – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ – โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SAKURA OSAKA 5D3N 10-14 APR โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 10 - 14 เม.ย. 62
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : – วัดโทไดจิ – สวนนารา – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ -โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” -โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า (สะพานโทเก็ตสึเคียว) – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วาคายาม่า – สถานีแมวเหมียว – ปราสาทวาคายาม่า (ด้านนอก) – ตลาดคุโรชิโอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SAKURA OSAKA 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 11 - 17 พ.ค. 62
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : - พัก Kiroro Resort • เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีวันอิสระ • พบกับน้องหมีสีน้ำตาลสุดน่ารักบนภูเขาไฟโชวะ • เดินช้อป เดินชิม เดินชิว คลองโอตารุ ที่แสนโรแมนติก • ช้อปปิ้งเต็มอิ่มไปกับหลายร้อยร้านค้าใน ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ • พิเศษ !!! เมนูปู 3 ชนิดแบบไม่อั้น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด • บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด • Free Wi-Fi on Bus
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) HOKKAIDO ยิ้มหวาน วันวิสา 5D3N โดยสายการบินไทย [TG]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 16 - 20 พ.ค. 62
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ไหว้พระขอพรที่วัดอาซากุซะ พร้อมถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี • ชมความงามของซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) • เยี่ยมชมปราสาทมัตสึโมโต้ ที่สวยติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น • เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม • ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า เดินเล่นถนนซันมาจิ ซูจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO OSAKA สงกรานต์ แซ่บ 6D4N โดยสายการบินไทย [TG]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 13 - 18 เม.ย. 62
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความงามของซุ้มประตูโทริอิชื่อดังจากหนังเรื่อง เกอิชา ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่าน ชินไซบาชิ พัก ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ วัดคามาคุระ โอชิโนะฮัคไค พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบยามานากะ ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบฮามานะ นาโกย่า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮย์อัน ย่านชินไซบาชิ ตลาดปลาคุโรม่อน ปราสาทโอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) TOKYO – OSAKA 6D4N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 13 - 18 ก.ค. 62
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ!! เมืองซาวาระ ชิซุยเอ้าท์เล็ตมอลล์ วัดนาริตะซัง อีออนพลาซ่า นาริตะ วัดคามาคุระ หุบเขาโอวาคุดานิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบยามานากะ ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!!!
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) TOKYO 5D3N (FULLDAY) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 11 - 17 เม.ย. 62
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ เที่ยวชมอารยธรรมเมืองเก่าจังหวัดเกียวโต ชมความงามของซุ้มประตูโทริอิชื่อดังจากหนังเรื่อง เกอิชา ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่าน ชินไซบาชิ พัก ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ วัดคามาคุระ โอชิโนะฮัคไค ทะเลสาบยามานากะ ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบฮามานะ ย่านซาคาเอะ นาโกย่า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ย่านชินไซบาชิ โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) TOKYO – OSAKA 7D5N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 10 - 18 เม.ย. 62
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : - ชมวิวพาโนราม่าบนยอดเขาร็อกโกะ -สัมผัสความอลังกาลของมรดกโลก ณ ปราสาทฮิเมจิ -ช้อปปิ้งกระหน่ำย่านชินไซบาชิ -สวมชุดกิโมโนญี่ปุ่น ย่านกิออง -ศาลเจ้ายาซากะ วัดคิโยมิสึ เกียวโต -สะพานโทเก็ตสึเคียว -สวนไผ่ -นั่งกระเช้าชมเทือกเขาร็อกโกะ ROKKO GARDEN TERRACE ย่านซันโนมิยะ โกเบ โกเบ -สะพานอาคาชิไคเคียว -ปราสาทฮิเมจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) KYOTO KIMONO KOBE 6D4N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 10 - 18 เม.ย. 62
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : • สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองซากะ และ ยามากุจิ • ช้อปปิ้งครบทุกรูปแบบ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก • โทสุเอาท์เล็ท คาแนลซิตี้ ย่านเทนจิน • สักการะศาลเจ้าดังขอพรสารพัดนึก การเรียน การงาน ความรัก ผิวสวย รวยดี มีความสุข • นั่งรถไฟสายคาวาอี้ที่สุดในญี่ปุ่น “Hello Kitty Shinkansen” • เมนูพิเศษ!!! บุพเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ปลาหมึกสดชื่อดัง ข้าวหน้าปูม้าแห่งทาระที่แสนอร่อย • ชมวิว สะพานสึโนะชิมะ ที่เชื่อมระหว่างเกาะฮอนชูเข้ากับเกาะทสึโนะชิมะ • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติถึง 2 คืน • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด Free Wi-Fi on Bus
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) KYUSHU ซากะ รถไฟคิตตี้ 6D4N โดยสายการบินไทย [TG]
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 13 - 18 เม.ย. 62
ราคา 53,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 14°c Tokyo,Japan

Mostly Sunny
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2830 0.2855
USD 30.67 30.97
EUR 35.05 35.25
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class