PROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : สักการะองค์พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระที่วัดโคโตขุ ขึ้นชมความงามและความอัศจรรย์ของยอดภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดอาซากุสะ, อิสระช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงที่ ย่านชินจูกุ, อิสระเต็มวันให้ท่านได้เลือกเดินทางท่องเที่ยวในมหานครโตเกียว นาริตะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนกลับที่วัดนาริตะซัง, ช้อปปิ้งสินค้าของฝากที่ห้างสรรพสินค้า อิออน มอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) TOKYO FLOWERS 5D3N BY JL
ระยะเวลา 5D3N (JL)
เดินทาง วันที่ 16 พ.ค. 62 - 26 ก.ย. 62
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สักการะเทพเจ้าในด้านการศึกษาที่ ศาลเจ้าดาไซฟุ, สนุกกับการเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ย่านเท็นจิน สวนสันติภาพและพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู อนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2, เดินชมบรรยากาศโดยรอบพร้อมเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้ามากมายที่ย่าน ไชน่า ทาวน์ และย่านฮามาโนะมาจิ ดื่มด่ำกับทัศนียภาพยามค่ำคืนของเมืองนางาซากิ ณ ภูเขาอินาสะและอิสระท่องเที่ยวโดยรถรางในเมืองนางาซากิ ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ ศาลเจ้าที่สำคัญที่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง “กลกิโมโน” ช้อปปิ้งแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) ENJOY KYUSHU 5D3N BY TG
ระยะเวลา 5D3N (TG)
เดินทาง วันที่ 24 เม.ย. 62 - 29 พ.ค. 62
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : – คามาคุระ – วัดโคโตคุอิน – ศาลเจ้าทซึรุงะโอกะ ฮะจิมังกู – วัดเมเกซึอิน – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท -โมโตสุ – ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – Fujikawaguchiko Herb Festival (15 มิ.ย. – 16 ก.ค.) หรือ โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ -โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่มีบริการรสบัส) – ตลาดปลาโทโยสุ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SUMMER KANTO 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 - 17 มิ.ย. 62
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : – อิบารากิ – อุชิคุ ไดบุทสึ – สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – สวนดอกไม้ อาชิคางะ – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า คามาคุระ – วัดใหญ่ไดบุทสึ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เล็ท
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) TOKYO FLOWER BLOOMING TOUR 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6+วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 16 - 22 พ.ค. 62
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -นาโกย่า – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – โทยาม่า – เทือกเขาทาเทยาม่า “กำแพงหิมะ” – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท -ภูเขาไฟฟูจิ (สถานีที่ 5) – ทุ่งดอกพิงค์มอส (ชิบะซากุระ) – โตเกียว – ช้อปปิ้ง ชินจูกุ – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) – ตลาดปลาโทโยสุ – โอไดบะ – ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เล็ท
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) JAPAN ALPINE PINKMOSS TOUR 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 17 - 22 พ.ค. 62
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – สวนสันติภาพนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณูนางาซากิ – ช้อปปิ้ง ไชน่าทาวน์ – ภูเขาอินาซะ (นั่งกระเช้า) -นางาซากิ – ศาลเจ้ายูโตคุ อินาริ – ช้อปปิ้ง โทสุพรีเมี่ยมเอาท์เล็ท – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ (2บ่อ) – เบปปุ – คิตะคิวชู – อุโมงค์ดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาชิฟูจิ – ท่าเรือโมจิ – ช้อปปิ้ง เทนจิน & คาแนล
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) KYUSHU WISTERIA BLOOMING 5D3N (TG)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 8 - 12 พ.ค. 62
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : – หมู่บ้านราเม็ง – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – น้ำตกกิงกะ & น้ำตกริวเซย์ – โซอุนเคียว – สวนดอกไม้ชิกิไซโนะโอกะ – ทุ่งดอกไม้ฟาร์ม -โทมิตะ – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาโบราณ – สวนสาธารณะโอโดริ – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ซัปโปโร – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ช้อปปิ้งสถานีซัปโปโร
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) HOKKAIDO LAVENDER 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 24 - 28 ก.ค. 62
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : – โนโบริเบทสึ – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล -โทยะ – คลองโอตารุ – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลต -อิชิยะ – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ -ซัปโปโร – อิสระช้อปปิ้งเต็มวันในเมืองซัปโปโร (ไม่มีรสบัสบริการรับส่ง)
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SUMMER HOKKAIDO 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 15 - 19 พ.ค. 62
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ เที่ยวชมอารยธรรมเมืองเก่าจังหวัดเกียวโต ชมความงามของซุ้มประตูโทริอิชื่อดังจากหนังเรื่อง เกอิชา ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่าน ชินไซบาชิ พัก ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) TOKYO – OSAKA 6D4N (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 13 - 18 ก.ค. 62
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะอันงดงามกับเส้นทางอัลไพน์ ชิราคาวาโกะ...ชมหมู่บ้านมรดกโลก กุจโจฮาจิมัง....ทดลองทำโมเดลอาหาร ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของทุ่งดอกพิ้งค์มอส
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) NAGOYA TAKAYAMA TOKYO 6D3N (JAPAN ALPS) TG
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 8 - 22 พ.ค. 62
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : อลังการกับความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปและทุ่งพิงค์มอส ชมกรรมวิธีการผลิตไวน์ และช้อปกระหน่ำย่านทานูกิโคจิ พิเศษ!! แช่ออนเซ็น 3 คืนเต็ม
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) HOKKAIDO TULIP & PINK MOSS 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 - 20 พ.ค. 62
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ตื่นตาตื่นใจกับกำแพงหิมะอันงดงามกับเส้นทางอัลไพน์ เที่ยวเมืองเก่านารา เกียวโต ทาคายาม่า ชมหมู่บ้านมรดกโลก ช้อปปิ้งจุใจย่านชินไซบาชิ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) TOKYO-TAKAYAMA-OSAKA 6D4N (JAPAN ALPS) XJ
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 17 - 22 พ.ค. 62
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ “ฟาร์มโทมิตะ” -ชมโรงงานช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด -ชมเมืองเก่าโอตารุที่สุดแสนโรแมนติก -ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท -ชมเนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า -เก็บเชอร์รี่สดๆจากไร่ -อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น (JFH) รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด2 6วัน4คืน (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 24 - 29 ก.ค. 62
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่ “ฟาร์มโทมิตะ” -ชมโรงงานช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด -ชมความงามของคาบสมุทรชาโคตัน และแหลมคามุอิ -ชมเมืองเก่าโอตารุที่สุดแสนโรแมนติก -ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านซูซูกิโนะ และมิตซุยเอาท์เลท -ชมเนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า -เก็บเชอร์รี่สดๆจากไร่ -อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 4 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น (JFH) รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด1 6 วัน 4 คืน (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 11 - 16 ก.ค. 62
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก -ชมความมหัศจรรย์ของกำแพงหิมะบนเทือกเขาแอลป์ ที่ 1 ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น -ชมความยิ่งใหญ่และความสวยงามของเขื่อนคุโรเบะ -ชมปราสาทมัตสึโมโต้ ปราสาทเก่าแก่ที่ไม่เคยถูกทำลาย -ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านซาคาเอะและอิออน พลาซ่า
ทัวร์ญี่ปุ่น (JFH) รื่นเริงหรรษานาโกย่า 5วัน3คืน (SQ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 16 - 20 พ.ค. 62
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความงามสวนดอกไม้ ขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ณ เมืองฟูราโน่ ขึ้นกระเช้าชมวิว ณ ภูเขาไฟอุสุซาน ชมความน่ารักและแสนรู้ ของหมีสีน้ำตาล ณ สวนหมีโชวะชินซัง อิ่มอร่อยกับสุดยอดบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด สัมผัสการแช่ออนเซนต้นตำรับของญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) ZHOK07 ญี่ปุ่น โทยะ ซัปโปโร ฟูราโน่ เลสโก บุปผามาลี 5 วัน 3 คืน (TG)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 - 21 ส.ค. 62
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ตื่นตาตื่นใจทุ่งดอกไม้หลากสี ณ เมืองฟูราโน่ ดื่มด่ำบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ณ คลองโอตารุ อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) ZHOK06 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 3 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นธรรมชาติ ณ เมืองโซอุนเคียว เพลิดเพลินกับทุกดอกพิ้งค์มอสบนพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร ตื่นตาติ่นใจกับทุ่งดอกทิวลิปกว่า 1,200,000 ดอก ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) ZHOK04 MIX FLOWER IN HOKKAIDO 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 8 พ.ค. 62 - 26 มิ.ย. 62
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความงามธรรมชาติ ณ บ่อน้ำพุร้อน ขุมนรกทั้งแปด ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น ต้นตำรับที่ดีที่สุด ณ เปปปุ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) ZFUK04 ญี่ปุ่น เปปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ เลสโก สาวน้อยร้อยชั่ง 5 วัน 3 คืน (SL)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 16 พ.ค. 62 - 27 ก.ย. 62
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ ชมหมู่บ้านยูฟูอิน ต้นแบบ OTOP เยือนบ่อน้ำพุร้อน ขุมนรกแห่งเบปปุ
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) ZFUK03 ONCE IN FUKUOKA 5 วัน 3 คืน (SL)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 11 พ.ค. 62 - 28 ส.ค. 62
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 26°c Tokyo,Japan

Mostly Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.284 0.286
USD 31.54 31.82
EUR 35.55 35.70
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class