PROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : สัมผัสความยิ่งใหญ่กับยูนิคอร์น กันดั้ม ณ โอไดบะ เพลิดเพลินกับตลาดปลาแห่งใหญ่ ณ ตลาดปลาซึกิจิ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน ภูเขาไฟฟูจิ |หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค | พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว |อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ |วัดอาซากุสะ |ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี | ตลาดปลาซึกิจิ | โอไดบะ | ดิวตี้ฟรี | อิออน
HJ1308 : ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว แก้วเจ้าจอม] 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 27 - 29 มิ.ย. 62
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยี่ยมชมเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เมืองนารา ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ณ ชินไซบาชิ ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ โอซาก้า | เกียวโต| ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ |วัดคิโยมิสึ| วัดคินคะคุจิ| นาโกย่า สเตชั่น |ทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาวะโกะ | ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า |เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ | อิออน จัสโก้|นารา |วัดโทไดจิ | ดิวตี้ฟรี| ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | ริงกุเอ้าท์เล็ท
HJ1307 : ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นารา [เลสโก ปักษาสวรรค์] 5 วัน 2 คืน (JL)
ระยะเวลา 5วัน 2 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 24 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความงามธรรมชาติ ณ บ่อน้ำพุร้อน ขุมนรกทั้งแปด ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น ต้นตำรับที่ดีที่สุด ณ เปปปุ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน ฟุกุโอกะ | ศาลเจ้าดาไซฟุ | เบปปุ | หมู่บ้านยูฟูอิน | บ่อทะเลเดือดจิโกกุ| เมกุริ | ยูเมะ ทาวน์ | แช่ออนเซ็น |วัดนาริตะซังคุรุเมะ | ซากะ | ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ| ช้อปปิ้งโทซุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต | ฟุคุโอกะ
HJ1306 : ญี่ปุ่น เปปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ [เลสโก สาวน้อยร้อยชั่ง] 5วัน 3คืน SL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 19 มิ.ย. 62 - 27 ต.ค. 62
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสดินแดนเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เมืองนารา อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำรับญี่ปุ่น โอซาก้า | เกียวโต| ศาลเจ้าฟูชิมิ |อินาริ| วัดคิโยมิสึ | วัดคินคะคุจิ | อิออน| จัสโก้ |นารา| วัดโทไดจิ| ตลาดคุโรมง| ดิวตี้ฟรี| ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | ริงกุเอ้าท์เล็ท
HJ1305 : ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา [เลสโก โอซาก้าพาชวนชม] 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 19 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ฟาร์มโทมิตะ |สวนชิคิไซโนะโอกะ| บ่อน้ำสีฟ้า| คลองโอตารุ |พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรี| พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว |ช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี| อุทยานโมบาย |ตลาดปลาซัปโปโรโจไก| มิตซุยเอ้าท์เล็ต| ทำเนียบรัฐบาลเก่า |สวนโอโดริ |ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
HJ1304 : ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก บุษบาหรรษา] 6วัน4คืน (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 14 - 31 ส.ค. 62
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โนโบริเบทสึ| หุบเขานรกจิโกกุดานิ| นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน| |สวนหมีโชวะชินจัง| จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ| คลองโอตารุ| พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว| พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี| ทำเนียบรัฐบาล| สวนโอโดริ| โทมิตะฟาร์ม| สวนชิกิไซโนะโอกะ| บ่อน้ำสีฟ้า
HJ1303 : ญี่ปุ่น โทยะ ซัปโปโร ฟูราโน่ [เลสโก บุปผามาลี]5วัน3คืน(TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 16 - 21 ส.ค. 62
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โทมิตะฟาร์ม| บ่อน้ำสีฟ้า|พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว| อุทยานโมบาย |สวนชิกิไซโนะโอกะ |คลองโอตารุ | พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี| ตลาดปลาซัปโปโรโจไก |ทำเนียบรัฐบาลเก่า |สวนโอโตริ |ช้อปปิ้งจุใจ, ห้างจัสโก้อิออน ,ดิวตี้ฟรี, เอ้าท์เล็ต ,ย่านทานุกิโคจิ
HJ1302 : ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ [เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี] 5วัน3คืน (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 3 ก.ค. 62 - 14 ส.ค. 62
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โทมิตะฟาร์มชมลาเวนเดอร์ | สวนซิกิไซโนะโอกะ | ชมบ่อน้ำสีฟ้า | ปิ้งย่าง+ขาปู 3 ชนิด | ทะเลสาบโทยะ | คลองโอตารุ |ฟาร์มเชอร์รี่
HJ0324 : HOKKAIDO ลาเวนเดอร์ หอมฟุ้ง 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 - 31 ก.ค. 62
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย
HJ1301 : ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ [เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์] 5 วัน 3 คืน (SL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 มิ.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หุบเขานรกจิโกกุดานิ | นั่งกระเช้าชมวิวฮาโกดาเตะ | ภูเขาไฟโชวะชินซัง | ฟาร์มหมีสีน้ำตาล | ทะเลสาบโทยะ | คลองโอตารุ | โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด
HJ0318 : HOKKAIDO ฮาโกดาเตะ เป๊ะเที่ยวเต็ม 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 6 ส.ค. 62 - 19 ก.ย. 62
ราคา 42,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมดอกบีโกเนีย | หุบเขาโอวาคุดานิ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | ไดเวอร์ ซิตี้ | บุฟเฟต์ขาปู | แช่ออนเซน
HJ0317 : TOKYO สิงหาพาแม่เที่ยว 6 วัน 4 คืน (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 8 - 13 ส.ค. 62
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ปราสาทโอซาก้า | ฟูจิ | ชินจูกุ | ซาคาเอะ | โอไดบะ |แช่น้ำจากแร่ธรรมชาติ | เมนูขาปูยักษ์ | ชาบูซูโม่
HJ0316 : OSAKA TOKYO ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 ก.ค. 62 - 10 ส.ค. 62
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พิพิธภัณฑ์กุโจฮะจิมัง | ระบำพื้นเมือง | หมู่บ้านซิราคาวาโกะ | สะพานคัปปะบา
HJ0315 : NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม้เต้นรำ 5วัน 3คืน (JL)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 9 ส.ค. 62 - 10 ต.ค. 62
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สนุกสนานกับกิจกรรมสกี | หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรส | โกดังอิฐแดง | ทานุกิโคจิ | นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ | เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ | ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด
HJ0314 : HOKKAIDO HAKODATE WINTER หิมะ เย็นฉ่ำ 6 วัน 4 คืน (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 19 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นั่งกระเช้าชมใบไม้เปลี่ยนสีภูเขาคุโรดาเกะ | ตื่นเต้นกับกระเช้าห้อยขา | คลองโอตารุ | นั่งกระเช้าชมวิวเมืองฮาโกดาเตะ | เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ | ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด
HJ0313 : HOKKAIDO HAKODATE AUTUMN FOR YOU 6 วัน 4 คืน (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 2 ต.ค. 62 - 12 พ.ย. 62
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้ง ตลาดเช้า ผ่านชม ย่านโมโตมาชิ เมืองฮาโกดาเตะ นั่งกระเช้าอุสึ ซัง พร้อมชมความน่ารัก หมีภูเขา ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
HJ1101 : HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM KOYO IN HOK 5D3N (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 2 - 30 ต.ค. 62
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดอาซากุสะ|ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 |หลวงพ่อโตไดบุทสึ | ไดเวอร์ซิตี้ | ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม | น้ำหนักกระเป๋า 23 กก. 2 ใบ
HJ0312 : TOKYO ยิ้มหวาน 6วัน 3คืน (NH)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (NH)
เดินทาง วันที่ 1 ส.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ
HJ1008 : TOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 1 ต.ค. 62 - 22 พ.ย. 62
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สนุกสนานกับลานสกีหิมะเย็นฉ่ำ | หุบเขานรกจิโกกุดานิ | คลองโอตารุ | ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ | ซูซูกิโนะ | เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ | ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด
HJ0311 : HOKKAIDO WINTER มันส์ หนาว มาก 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 29 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ
HJ1007 : TOKYO NIKKO FUJI ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น 5วัน 3คืน (TR)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 30 ก.ย. 62 - 25 ต.ค. 62
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 16°c Tokyo,Japan

Fog
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2855 0.2875
USD 30.69 30.98
EUR 34.80 35.00
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class