PROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : เกียวโต วัดคิโยมิสึ ถนนสายกาน้ำชา ปราสาททอง ย่านช้อปปิ้งถนนชินเคียวโกกุและเทอระมะชิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล สวนอนุสรณ์บัมปาคุ ตลาดปลาคุโรมง ปราสาทโอซาก้า ริงกุเอ้าท์เล็ท
HJZGKIX2312MM ทัวร์เลทส์โก โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต ฟรีเดย์ 1 วัน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 16 เม.ย. 66 - 21 พ.ค. 66
ราคา 31,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ฟุกุโอกะ เบปปุ หมู่บ้านยูฟุอิน บ่อทะเลเดือด จิโกกุ เมกุริ ยูเมะ ทาวน์ เทศกาลชมดอกวิสทีเรีย Nakayama O-fuji Festival ฟุกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าคุชิดะ กันดั้มพาร์ค อิออน อิสระเต็มวัน หรือเลือกท่องเที่ยวได้ตามอัธยาศัย
HJZGFUK2307VZ ทัวร์เลทส์โก ฟุกุโอกะ เบปปุ ยูฟุอิน ฮากาตะ คิตะ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 16 เม.ย. 66 - 8 พ.ค. 66
ราคา 27,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดโทไดจิ รถไฟสายธรรมชาติ โทร็อคโคะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ เรียนรู้พิธีชงชาแบบต้นตำหรับญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึเดระ วัดนํ้าใส สถานีรถไฟคิชิ สถานีแมวเหมียว ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลิโกะแมน
HJTTNTG010 ทัวร์โอซาก้า KYOTO NAGOYA SHIRAKAWAGO WAKAYAMA ซุปตาร์ เนโกะ เนโกะ ที่แปลว่าแมว
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 - 19 เม.ย. 66
ราคา 78,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ศาลเจ้าโคมิตาเกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งพิงค์มอส โอไดบะ ศาลเจ้าเนซุ ตลาดปลาซึกิจิ ย่านชินจูกุ ย่านฮาราจูกุ ชิบูย่า วัดนาริตะซัน ชินโชจิ นาริตะโอโมเตซันโดะ
HJGSNRT31ทัวร์โตเกียว พิงค์มอส สวยตระโกน FULLDAY
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 9 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66
ราคา 35,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ วัดคินคะคุจิ เรียนรู้พิธีชงชาแบบต้นตำหรับญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึเดระ วัดนํ้าใส ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ชินจูกุ กรุงโตเกียว บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
HJTTNTG014 ทัวร์โอซาก้า KYOTO NAGOYA FUJI TOKYO ซุปตาร์ทุ่งดอกไม้หลากสีตามฤดูกาล
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 31 พ.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
ราคา 48,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : กิฟุ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่าโก หมู่บ้านฮิดะ ฟุรุคาว่า ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ โทนามิ เทศกาลดอกทิวลิป 2023 โทยามะ เทือกเขาเจแปนแอลป์ เส้นทางทาเทยาม่า คุโรเบะ อัลไพน์ มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ นากาชิม่า แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ท ชมเทศกาลประดับไฟที่สวนนาบานะโนะซาโตะ
HJVTGVJPALPS0014 ทัวร์นาโกย่า JAPAN ALPS
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 2 - 8 พ.ค. 66
ราคา 59,995 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : UNIVERSAL STUDIO JAPAN ทะเลสาบฮามานะ โอชิโนะ ฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโบราณ อิชิยะ โนะ ซาโตะ เจดีย์ชูเรโตะ ศาลเจ้าอาราคุระ สวนสนุก FUJIQ HIGHLAND ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
HJFSTHEME001 ทัวร์โอซาก้า โตเกียว THEME PARK
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 28 มี.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
ราคา 47,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านยูฟุจิน บ่อน้ำพุร้อน ยูมิ จิโกกุ ชิโนอิเกะ จิโกกุ สวนดอกไม้คูจู โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต DUTY FREE MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
HJGSFUK15 ทัวร์ฟุกุโอกะ LAVENDER LOVER FREEDAY
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 มิ.ย. 66 - 26 ก.ย. 66
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านยูฟุจิน บ่อน้ำพุร้อน ยูมิ จิโกกุ ชิโนอิเกะ จิโกกุ สวนดอกไม้คูจู โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต DUTY FREE MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
HJGSFUK13 ทัวร์ฟุกุโอกะ คัลเลอร์ฟูล FREEDAY
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 พ.ค. 66 - 12 มิ.ย. 66
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ศาลเจ้าดาไซฟุ สวนสนุกสุดยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคคิวชู เฮาส์เทนบอช ล่องเฟอรี่ไปยังคุมาโมโตะ ย่านช้อปปิ้งซากุระโนะบาบะ โจไซเอน ปราสาทคุมาโมโตะ เมืองเบปปุ เมืองเบปปุ บ่อน้ำพุร้อน หมู่บ้านยูฟุอิน โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท คาแนลซิตี้ วัดนันโซอึน สวนคาวาฟูจิการ์เด้น DUTY FREE MITSUI SHOPPING PARK LALAPORT FUKUOKA ย่านเทนจิน
HJGSFUK14 ทัวร์ฟุกุโอกะ หรูหราสงกรานต์
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 11 - 16 เม.ย. 66
ราคา 69,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสึ อิออน มอลล์ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK ปราสาทโอซาก้า DUTY FREE ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ตลาดคุโรมง
HJGSKIX33 ทัวร์โอซาก้า ทิวลิป คิมิโนโตะ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 - 28 เม.ย. 66
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า ย่านชินเซไก ปราสาทโอซาก้า หมู่บ้านอเมริกา DUTY FREE ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
HJBTCNXKIX02VZ ทัวร์มหัศจรรย์ โอซาก้า เกียวโต FREEDAY
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 15 เม.ย. 66 - 20 ก.ย. 66
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดคิโยมิซุ ถนนสายการน้ำชา ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาญี่ปุ่น มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ถนนเมืองเก่าซันมาจิ เมืองโทยาม่า เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ อิออน มอลล์ เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ
HJBTKIX03XJ ทัวร์มหัศจรรย์ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า กำแพงหิมะ พิ้งค์มอส
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 19 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต วัดคิโยมิสึ ปราสาททอง นาโกย่า ถนนช้อปปิ้งโอสุ สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ทาคายาม่า ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ ตลาดปลาคุโรมง ปราสาทโอซาก้า ริงกุเอ้าท์เล็ท
HJZGKIX2310MM ทัวร์เลทส์โก โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 9 - 21 พ.ค. 66
ราคา 34,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต วัดคิโยมิสึ ปราสาททอง นาโกย่า ถนนช้อปปิ้งโอสุ สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ทาคายาม่า ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ ตลาดปลาคุโรมง ปราสาทโอซาก้า ริงกุเอ้าท์เล็ท
HJZGKIX2311MM ทัวร์เลทส์โก โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 4 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
ราคา 37,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองคามาคุระ วัดโคโตคุอิน วัดฮาเซเดระ ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบโมโตสุ ทุ่งพิ้งค์มอส พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว พิธีชงชาญี่ปุ่น โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ ศาลเจ้าฮิคาวะ ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ เมืองโตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
HJSHXJNRT04 ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ทุ่งพิ้งค์มอส คามาคุระ คาวาโกเอะ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 6 - 28 พ.ค. 66
ราคา 38,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ มิตซุย เอ้าท์เล็ท หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ถนนเมืองเก่าซันมาจิ อิออน ตลาดปลาคุโรมง วัดคัตสึโอจิ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งปลอดภาษี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HJBTKIX04XJ ทัวร์มหัศจรรย์ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 17 พ.ค. 66 - 2 ต.ค. 66
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดคัตสึโอจิ ปราสาทโอซาก้า ร้านค้าปลอดภาษี ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาญี่ปุ่น อิออน มอลล์ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
HJBTKIX05XJ ทัวร์มหัศจรรย์ โอซาก้า เกียวโต FREEDAY
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 10 พ.ค. 66 - 25 ก.ย. 66
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ผามันซาโมะ เกาะโคอุริ หินรูปหัวใจ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุระอุมิ โอกาชิโกเต็น ปราสาทชูริ โอกินาว่าเวิลด์ ถ้ำเกียวคุเซ็นโด ช้อปปิ้งโคะคุไซ หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว หมู่บ้านอเมริกัน มิฮามะ ดิวตี้ฟรี อุมิคะจิเทอเรส อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (FREE DAY)
HJFTOKACT02 ทัวร์โอกินาว่า ฟินเวอร์
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 25 มี.ค. 66 - 18 พ.ค. 66
ราคา 29,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ทาคายาม่า จินยะ ซันมาชิ ซูจิ เมืองโทยามะ กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ทะเลสาบชิราคาบะ ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบโมโตสุ ทุ่งพิ้งค์มอส ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ เมืองโยโกฮาม่า มิตซุย เอ้าท์เล็ต โยโกฮาม่า เบย์ไซด์ เมืองโตเกียว ห้างไดเวอร์ซิตี้ อิออน พลาซ่า
HJSHTGNGO1 ทัวร์นาโกย่า โตเกียว JAPAN ALPS SHIBA SAKURA
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 16 - 21 พ.ค. 66
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather °c Tokyo,Japan

ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class