PROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : ไซ โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง - โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า - ห้าง Donton Plaza – ชินไซบาชิ – ล่องเรือทมโบริ ริเวอร์ครูซส์ - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ - เกียวโต - อาราชิยาม่า – ป่าไผ่ - ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว – ศาลเจ้าเฮอัน – พิธีชงชา - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – โกเบ – ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) JXW30 Sugoi Osaka โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 5 มิ.ย. 62 - 18 ต.ค. 62
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ฮาเนดะ - ฮาโกดาเตะ - สวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ – ป้อมดาวโกเรียวคาคุ - วัดโคริวจิ ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง - ย่านโมโตมาจิ – รถไฟ ชินคันเซ็น (สถานีชินฮาโกดาเตะ - สถานีชินอาโอโมริ) - อาโอโมริ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเนบูตะ - กระเช้าฮักโกดะ - เมืองฮิโรซากิ - ปราสาทฮิโรซากิ - หมู่บ้านเนปูตะ - ทะเลสาบโทวาดะ ศาลเจ้าโทวาดะ - ลำธารโออิราเสะ - โทวาดะ อาร์ทเซ็นเตอร์(ด้านนอก) - อิออน – สนามบินอาโอโมริ - ฮาเนดะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (JFH) รื่นเริงหรรษาฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ - อาโอโมริ...ใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 3 คืน บิน JL
ระยะเวลา 6วัน3คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 10 - 15 ต.ค. 62
ราคา 56,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรี ภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจ้าคาเมะโดะเทนจิน ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แช่ออนเซน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ เพลิดเพลินกับทุ่งดอกพิงค์มอส อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ สัมผัสการแช่ออนเซนต้นตำรับญี่ปุ่น อิสระฟรีเดย์
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) ZNRT16 ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก พาวเวอร์ พิงค์มอส 5 วัน 3 คืน (SL)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 8 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ - ซัปโปโร - เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง - น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซย์ - กระเช้าคุโรดาเกะ - อาซาฮิคาว่า - อิออนมอลบ์ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านสินค้ามือสอง – ร้านดิวตี้ฟรี - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ถนนทานุกิโคจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTP) HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM AUTUMN IN HOK 6D4N BY TG
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 ก.ย. 62 - 22 ต.ค. 62
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ – นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดงริมน้ำ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ - เมืองซัปโปโร - ศาลเจ้าฮอกไกโด – ดิวตี้ฟรี - มิตซุยเอ้าท์เลท - เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุโนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน มอลล์ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - ร้านสินค้ามือสอง - ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - ถนนทานุกิโคจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTP) HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM LAVENDER IN HOK 6D4N BY TG
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 30 พ.ค. 62 - 12 ก.ย. 62
ราคา 38,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ไร่สตรอเบอรี่ – สวนแห่งความสงบงามเช้า – เกาะนามิ - วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เครื่องสำอาง –ตลาดฮงอิก - ศูนย์โสม – น้ำมันสนเข็มแดง – ย่านอินซาดง – SM Duty Free – โซลทาวเวอร์ – ชินเซเกดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง - ศูนย์สมุนไพร –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ทัวร์เกาหลี (HN) P9 HI KOREA ยามเมื่อดอกไม้บาน 5 วัน 3 คืน BY LJ
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 16 มี.ค. 62 - 30 เม.ย. 62
ราคา 14,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO เอาท์เล็ต - โอกากิ - เมืองเซกิ - ร้านซันชู Hamonoyasan - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า - ทาคายาม่า จินยะ - ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ - ห้าง Aeon – นาโกย่า - มิเอะ - ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ - หินแต่งงาน Meoto Iwa – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนเก่าโอฮาไรมาจิ - โอซาก้า – โดทงพลาซ่า ย่านไซบาชิ -
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) JXW29 โอซาก้าสละโสด โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า Unseen หินแต่งงาน 6D 4N BY XW
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 19 มิ.ย. 62 - 15 ต.ค. 62
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความงามธรรมชาติ ณ บ่อน้ำพุร้อน ขุมนรกทั้งแปด ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น ต้นตำรับที่ดีที่สุด ณ เปปปุ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) ZFUK04 ญี่ปุ่น เปปปุ ซากะ ฟุกุโอกะ เลสโก สาวน้อยร้อยชั่ง 5D3N BY SL
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 16 พ.ค. 62 - 27 ก.ย. 62
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสดินแดนเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เมืองนารา อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำรับญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) ZKIX09 ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา เลสโก โอซาก้าพาชวนชม 5D3N BY XJ
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 พ.ค. 62 - 18 ก.ย. 62
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เพลิดเพลินกับทุ่งดอกพิ้งค์มอส ตื่นตา ตื่นใจกับทุ่งดอกทิวลิปกว่า 1,200,000 ดอก ผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็น ต้นตำรับของญี่ปุ่น อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบู + ขาปูยักษ์ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) ZHOK09 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร เลสโก สุมาลี รังสรรค์ 6D4N BY XJ
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 11 พ.ค. 62 - 22 มิ.ย. 62
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ตื่นตาตื่นใจทุ่งดอกไม้หลากสี ณ เมือง ฟูราโน่ ดืมด่ำบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ณ คลองโอตารุ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) ZHOK08 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร เลสโก บุษบาหรรษา 6D4N BY XJ
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 14 ส.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต – เขตอะราชิยาม่า – สะพานโทเกซึเคียว – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ - วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - โมโตสุ – ภูเขาไฟฟูจิ - Fujikawaguchiko Herb Festival หรือ โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว – วัดชิบามาตะทาอิชาคุเอน – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – โอไดบะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SUMMER HONSHU OSAKA-TOKYO (6D3N) BY TG
ระยะเวลา 6D3N (TG)
เดินทาง วันที่ 5 มิ.ย. 62 - 21 ส.ค. 62
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองที่ได้ชื่อว่า Small town of the most beautiful hills นั่งรถชม Patch Work และชมเนินทุ่งดอกไม้ที่สวนดอกไม้ชิคิไซชมความงามของทุ่งลาเวนเดอร์ที่สวนโทมิตะ โทยะ ชมความงามของทะเลสาบโทยะที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ, เยี่ยมชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดแสนน่ารัก โอตารุ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งย่านทานูกิและซูซูกิโน่และช้อปปิ้งแบรนด์เนมกันที่มิตซุย เอาท์เล็ท, ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของอาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า ที่รู้จักกันในนามว่าทำเนียบอิฐแดง และอิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร และอิสระเต็มวันกับการท่องเที่ยวในเมืองซัปโปโรด้วยตัวท่านเอง
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) HOKKAIDO FLOWERS 6D4N BY TG
ระยะเวลา 6D4N (TG)
เดินทาง วันที่ 3 - 24 ก.ค. 62
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : – ปราสาทวาคายาม่า – ตลาดคุโรชิโอะ (ชมการแสดงแล่ทูน่า) – สถานีแมวเหมียว – ชิราฮามะ /อาบน้ำแร่ออนเซ็น – จุดชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ – ล่องเรือท้องกระจกชมวิวเอ็นเก็ทสึโทะ – หน้าผาซันดันเบะคิ (ลิฟท์) – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ โอซาก้า – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ”
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SUMMER OSAKA WAKAYAMA 5D3N TG
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 17 พ.ค. 62 - 9 ส.ค. 62
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สักการะเทพเจ้าในด้านการศึกษาที่ ศาลเจ้าดาไซฟุ หนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่น สะพานคินไตเคียว สะพานไม้ 5 โค้ง ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 สะพานไม้ที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สวนสันติภาพ อนุสรณ์สถานที่จะทำให้ทุกคนตระหนักถึงภัยร้ายจากสงคราม ศาลเจ้าอิทสึคุชิม่า ศาลเจ้าในเกาะศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพเจ้า โดดเด่นด้วยเสาโทริอิที่ตั้งอยู่กลางน้ำ, ย่านฮนโดริ แหล่งช้อปปิ้งและสังสรรค์ใจกลางเมืองของชาวฮิโรชิม่า เขตเมืองเก่าคุราชิคิบิคัง ย่านประวัติศาสตร์ของชุมชนริมคลองที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีจนถึงปัจจุบัน ชมความงดงามของปราสาทฮิเมจิ ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก สะพานอาคาชิไคเคียว สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ช้อปปิ้ง ย่านชินไซบาชิ เพลิดเพลินกับแสงสีและความคึกคักของแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง, อิออน มอลล์ ช้อปปิ้งเก็บตกทั้งของซื้อและของฝากก่อนกลับเมืองไทย และอิสระเต็มวัน ให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในเมืองโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริม “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน” ดินแดนแห่งมายา เพลิดเพลิน และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิดจากภาพยนตร์ชื่อดังจาก “HOLLYWOOD” โดยฉพาะ THE WIZARDING OF HARRY POTTER ที่ให้คุณสนุกได้ไม่ต้องไปไกลถึงอเมริกา สักการะองค์พระใหญ่ไดบุทสึที่วัดโทไดจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) INSIDE CHUGOKU 6D4N BY TG
ระยะเวลา 6D4N (TG)
เดินทาง วันที่ 4 ก.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ลิ้มรสสุดยอดราเม็งขึ้นชื่อของเมืองที่หมู่บ้านราเม็ง, ชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาวที่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า, เข้าชมกระบวนการทำสาเกที่ พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ น้ำตกสองสายที่ไหลคู่กันสวยงามท่ามกลางหุบเขา เมืองที่ได้ชื่อว่า Small town of the most beautiful hills ชมเนินทุ่งดอกไม้ที่ สวนดอกไม้ชิคิไซ, ชมบ่อน้ำสีฟ้า ที่เมื่อยามสะท้อนแสงแดดเกิดเป็นความงามที่น่าหลงไหล เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งย่านทานูกิและซูซูกิโน่ เพลินตากับสินค้ามากมายหลากหลายชนิด, ชมสถาปัตยกรรมอันสวยงามของ อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า ที่รู้จักกันในนามว่าทำเนียบอิฐแดง
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) HOKKAIDO PANORAMA 5D3N BY TG (B
ระยะเวลา 5D3N (TG)
เดินทาง วันที่ 12 มิ.ย. 62 - 26 ก.ย. 62
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หุบเขาจิโกขุดานิ หรือหุบผานรก พบความมหัศจรรย์และน่าเกรงขามของธรรมชาติ ซึ่งยังคงมีควันพวยพุ่งจากน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ชมความงามของทะเลสาบโทยะที่ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติชิค็อทสึ-โทยะ, เยี่ยมชม ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ชมหมีสายพันธุ์พื้นเมืองฮอกไกโดกว่าร้อยตัว , นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอูสุ เพื่อชมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ ดูเหล่าฝูงลิงแช่ออนเซ็นที่ สวนพฤกษชาติฮาโกดาเตะ, เดินเล่นชมเมือง ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ เขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมาตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป, ช้อปปิ้งย่านโกดังอิฐแดง โกดังเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีที่ท่าเรือริมทะเล, นั่งกระเช้าสู่ภูเขาฮาโกดาเตะ ชมวิวของเมืองฮาโกดาเตะยามกลางคืน, ช้อปปิ้งสินค้าของฝากที่อิออน มอลล์ เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติคของคลองโอตารุ เอกลักษณ์แห่งวิถีชีวิต 2 ฝั่งคลอง ที่ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมญี่ปุ่นแต่กลับสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมตะวันตก, เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ย่านทานูกิและย่านซูซูกิโน่และอิสระเต็มวันในเมืองซัปโปโร
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) HOKKAIDO PANORAMA 6D4N BY TG (A)
ระยะเวลา 6D4N (TG)
เดินทาง วันที่ 21 - 21 ส.ค. 62
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ลิ้มรสสุดยอดราเม็งขึ้นชื่อของเมืองที่หมู่บ้านราเม็ง, ชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาวที่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า, เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ อิออน มอลล์, เข้าชมกระบวนการทำสาเกที่พิพิธภัณฑ์สาเกโอโตโกยาม่า ชมความงามของทุ่งชิบะซากุระหรือดอกพิงค์มอส ที่บานปกคลุม
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) HOKKAIDO BLOSSOM 6D4N BY TG
ระยะเวลา 6D4N (TG)
เดินทาง วันที่ 21 มี.ค. 62 - 23 พ.ค. 62
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สักการะเทพเจ้าในด้านการศึกษาที่ ศาลเจ้าดาไซฟุ หนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่น และสนุกกับการเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ย่านเท็นจินและคาแนล ซิตี้ ปราสาทคาราสึ สัญลักษณ์สำคัญของเมืองคาราสึและเป็นจุดชมวิวทะเลที่สวยงาม, ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ ศาลเจ้าที่สำคัญที่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง”กลกิโมโน”, ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ โทสุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) HELLO KYUSHU 5D3N BY TG
ระยะเวลา 5D3N (TG)
เดินทาง วันที่ 4 - 25 ก.ค. 62
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สักการะเทพเจ้าในด้านการศึกษาที่ ศาลเจ้าดาไซฟุ หนึ่งในศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดของญี่ปุ่น และสนุกกับการเลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่ ย่านเท็นจิน สวนสันติภาพและพิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู อนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2, เดินชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้ามากมายที่ย่าน ไชน่าทาวน์, ดื่มด่ำกับทัศนียภาพยามค่ำคืนของเมืองนางาซากิ ณ ภูเขาอินาสะ และอิสระท่องเที่ยวโดยรถรางในเมืองนางาซากิ ศาลเจ้ายูโทขุ อินาริ ศาลเจ้าที่สำคัญที่ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง “กลกิโมโน”
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) DISCOVERY KYUSHU 5D3N BY TG
ระยะเวลา 5D3N (TG)
เดินทาง วันที่ 25 ก.ค. 62 - 26 ก.ย. 62
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 26°c Tokyo,Japan

Mostly Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.284 0.286
USD 31.54 31.82
EUR 35.55 35.70
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class