PROGRAM TOUR TOKYO
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น *** วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ -ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ -วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO FUJI ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู 5D3N BY TR
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 5 - 23 เม.ย. 62
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น *** วัดนาริตะ – Naritasan Omotesando Street - ยามานาชิ- ฟูจิออนเซ็น-ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ลานสกีฟูจิเท็น – โอชิโนะฮักไก - พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – โตเกียว – ชินจูกุ-โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี - AKAจิวเวอร์รี่ – ฮาราจูกุ – เกาะโอไดบะ – ตลาดปลาแห่งใหม่ โทโยสุ – ห้างไดเวอร์ซิตี้ กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn - นาริตะ -ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์ ***
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) JXW17 Winter Snow Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี 5D3N BY XW
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 30 พ.ย. 61 - 26 มี.ค. 62
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น *** วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ -ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว – สวนอุเอโนะ – ตลาดอะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ -วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว***
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู 5D3N BY TR
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 16 - 20 มี.ค. 62
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น *** โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ฟูจิออนเซ็น -ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ลานสกีฟูจิเท็น - โอชิปาร์ค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – โตเกียว – ชินจูกุ - นาริตะ -อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือเลือกซื้อOption Tour -วัดนาริตะ – ร้านดองกี้ – ห้างอิออนมอลล์***
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) JXW16 Tokyo Winter White โตเกียว ฟูจิ สกี 5D3N BY XW
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 1 ธ.ค. 61 - 11 มี.ค. 62
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น *** ตระการตางานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว-เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง -เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ -นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ-ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท โอไดบะ อิออนและชินจูกุ ***
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5D3N BY TR
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 2 ม.ค. 62 - 19 มี.ค. 62
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น *** อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - เขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ - โอชิโนะฮักไก - สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – โตเกียว – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ และร้านดิวตี้ฟรี– นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ - น้ำตกเคกอน – ศาลเจ้าโทโชกุ – นาริตะ - ร้านดองกิโฮเต้ - ห้าง AEON MALL Narita***
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) XJ84 TOKYO PLUS+ โตเกียว ฟูจิ ฮาโกเน่ นิกโก้ 5D3N BY XJ
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 3 ต.ค. 61 - 24 ธ.ค. 61
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น***ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-นั่งกระเช้าชมหุบเขาโอวาคุดานิ (ONE WAY)-โกเทมบะเอ้าท์เล็ต-แช่น้ำแร่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-พิธีชงชา-โตเกียว-อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์-เมืองคามาคุระ-หลวงพ่อไดบุทสึ-วัดอาซากุซะ-ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ***
ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) ECO TOKYO 6D3N TG
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 6 - 18 ธ.ค. 61
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น ***เมืองเกียวโต-วัดคิโยมิสึ-วัดคินคาคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-เมืองนาโงย่า-นั่งรถไฟชินคันเซน-ทะเลสาบฮามานา-ฮาโกเน่-ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-นั่งกระเช้าชมหุบเขาโอวาคุดานิ (ONE WAY)-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)-พิธีชงชา-โตเกียววัดอาซากุซะ-นาริตะ-ช้อปปิ้งอิออน***
ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) HILIGHT JAPAN B PRO 6D4N TG
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 3 ต.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น -**เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ - อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ลานสกีที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง - ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน - วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ - นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในประเทศ - ข้อปปิ้งสุดมันส์เอมิ เอ้าเลท ชินจูกุและอิออน มอลล์ - พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ ขาปู
ทัวร์ญี่ปุน (TTN) TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ แฟมิลี่ (SNOWY) 5D3N BY XJ
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 29 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - **สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์ - ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง - ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู - มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO FUJI ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5D3N BY XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - **อิสระ ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยี่ยมชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ สักการะ สิ่งสักดิ์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเลทท์ อิออน มอลล์ - เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปู FREE WIFI ON BUS - มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO FUJI ซุปตาร์ ICY SNOWY5D3N BY XW
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 28 พ.ย. 61 - 2 ธ.ค. 61
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 5°c Tokyo,Japan

Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.284 0.287
USD 30.71 31.01
EUR 35.05 35.25
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class