PROGRAM TOUR TOKYO
ไฮไลท์ : นั่งกระเช้าชมวิวโดยรอบทะเลสาบคาวากุจิ โดยกระเช้า คาจิ คาจิ สัมผัสความงามทุ่งดอกโคเชีย ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค นมัสการพระพุทธรูปองค์ยืนสูงอันดับ 3 ของโลก ณ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ
HJ1314 : ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว ทุ่งไม้แดง ]5 วัน 3 คืน (JL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 3 - 25 ต.ค. 62
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความงามทุ่งดอกลาเวนเดอร์ อิ่มอร่อย เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ผ่อนคลายสบายๆ กับการแช่ออนเซ็นต้นตำรับ เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีวันอิสระ พักในเมืองโตเกียว วัดอาซากุสะ | ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี | ล่องเรือทะเลสาบอาชิ |โอวาคุดานิ |อาบน้ำแร่ธรรมชาติ| ทานขาปูยักษ์| ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 | พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว | ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ | ดิวตี้ฟรี | ช้อปปิ้งชินจูกุ
HJ1309 : ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว ม่วงมณีรัตน์] 5 วัน 3 คืน (JL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 10 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย
HJ1301 : ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ [เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์] 5 วัน 3 คืน (SL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 มิ.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ
HJ1008 : TOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 1 ต.ค. 62 - 22 พ.ย. 62
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ
HJ1007 : TOKYO NIKKO FUJI ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น 5วัน 3คืน (TR)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 30 ก.ย. 62 - 25 ต.ค. 62
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 25°c Tokyo,Japan

Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2820 0.2845
USD 29.97 30.28
EUR 33.55 33.70
ONLINE RESERVATION



Departure :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class