PROGRAM TOUR TOKYO
ไฮไลท์ : หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองทาคายาม่า ชมงานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination ชมซากุระริม ทะเลสาบคาวากุจิโกะ ภูเขาไฟฟุจิ เที่ยวเมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งนากามิเสะ ชมซากุระ ณ สวนสุมิดะ ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ บุฟเฟ่ ขาปูยักษ์ แช่น้ำแร่ ธรรมชาติ
HJGQNRTXJ014 ทัวร์โตเกียว SHIRAKAWAGO OSAKA SAKURA
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 28 มี.ค. 66 - 19 เม.ย. 66
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : คามาคุระไดบุสสึ ปราสาทโอดาวาระ ซากุระ (ด้านนอก) คาวากุจิโกะ ซากุระ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะ ฮักไก โออิชิปาร์ค เมืองโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ นากะเมกุโระ ซากุระ วัดอาซากุซะ ย่านเมืองเก่าซาวาระ เมืองนาริตะ ช้อปปิ้ง อิออนมอล์
HJFSNRT004 ทัวร์โตเกียว FUJI SAKURA
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 29 มี.ค. 66 - 23 เม.ย. 66
ราคา 38,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ศาลเจ้าชิราฮิเงะ หน้าผาโทจินโบ ถนนโรงน้ำชา ย่านฮิงาชิชายะ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของกำแพงหิมะ “เจแปนแอลป์” อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น + บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ทุ่งดอกพิงค์มอส ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ ตลาดอะเมโยโกะ ตลาดปลาซึกิจิ ย่านเมืองเก่าชิบามาตะ อิออนช้อปปิ้งมอลล์
HJFSALP001 ทัวร์โอซาก้า JAPAN ALPS MT.FUJI TOKYO
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 18 เม.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
ราคา 47,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นาริตะ สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ศาลเจ้าโคมิตาเกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สวนอุเอโนะ ตลาดอะเมโยโกะ อิออนนาริตะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
HJGSNRT27 ทัวร์โตเกียว ทิวลิป ยืน1 FREEDAY
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 6 - 28 เม.ย. 66
ราคา 37,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมวิว ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไก โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท วัดอาซากุสะ ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ เมนูขาปูยักษ์
HJGQ2HNDJL005 ทัวร์โตเกียว GOOD TIME TOKYO สงกรานต์
ระยะเวลา 5วัน4คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 11 - 15 เม.ย. 66
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นาริตะ สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ศาลเจ้าโคมิตาเกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สวนอุเอโนะ อิออนนาริตะ ฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค คาวาโกเอะ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ
HJGSNRT26 ทัวร์โตเกียว TULIP LOVER
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 6 - 30 เม.ย. 66
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นาริตะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ศาลเจ้าโคมิตาเกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อุเอโนะ สวนซากุระ ฟูรูซาโตะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ศาลเจ้าคาโทริ
HJGSNRT25 ทัวร์โตเกียว ทิวลิปสวยตะโกน FREEDAY
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 1 - 28 เม.ย. 66
ราคา 37,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ศาลเจ้าโคมิตาเกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว สวนจิโดริงะฟูจิ อุเอโนะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย วัดนาริตะซัน ชินโชจิ
HJGSNRT24 ทัวร์โตเกียว ซากุระสวยตะโกน FREEDAY
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 18 มี.ค. 66 - 4 เม.ย. 66
ราคา 36,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าเล็ต แช่น้ำแร่ธรรมชาติ เมนูขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ทะเลสาบคาวากุจิโกะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก โตเกียว ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ)
HJGQ2NRTXJ012 ทัวร์โตเกียว FUJI FREEDAY SHOPPING
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 26 มี.ค. 66 - 25 เม.ย. 66
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไก กิจกรรมพิธีชงชา โตเกียว ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ ตลาดปลาซึกิจิ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) วัดนาริตะ ช้อปปิ้งอิออน มอลล์
HJGQ2NRTTG029 ทัวร์โตเกียว GOOD DAY TOKYO SAKURA
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 - 6 เม.ย. 66
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองโตเกียว วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ สวนสาธารณะอุเอะโนะ ตลาดอะเมโยโกะ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ หุบเขาโอวาคุดานิ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ชมซากุระ ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ จังหวัดชิสุโอกะ ทะเลสาบฮามานะโกะ ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซ็น เมืองนาโงย่า วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสุ คันนอน ช้อปปิ้ง ย่านซากาเอะ เมืองเกียวโต ชมซากุระ วัดคิโยะมิซุ (วัดน้ำใส) ถนนกาน้ำชา ศาลเจ้าเฮอัน
HJGQ2NRTXJ013 ทัวร์โตเกียว HILIGHT JAPAN DUO FUN PARK
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 มี.ค. 66 - 16 เม.ย. 66
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองเกียวโต วัดคิโยมิสุ ถนนกาน้ำชา ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination เมืองนาโงย่า ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซน ทะเลสาบฮามานา ทะเลสาบคาวากุจิโกะ นั่งกระเช้า คาจิ คาจิ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก เมนูขาปูยักษ์ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิธีชงชาญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี วิวแม่น้ำสุมิดะ ไดเวอร์ ซิตี้ โอไดบะ วัดนาริตะซัง อิออน มอลล์
HJGQ2KIXTG021 ทัวร์โอซาก้า โตเกียว SAKURA SHOPPING
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 21 มี.ค. 66 - 2 เม.ย. 66
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เยือน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส สามสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ แห่งเกียวโต ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทอง หรือ วัดอิคคิวซัง ชมความยิ่งใหญ่ ของปราสาทโอซาก้า พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
HJTTNXJ065 ทัวร์โอซาก้า โตเกียว JAPAN ALPS ซุปตาร์ เจแปนแอลป์ หิมะยังมีรู
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 เม.ย. 66 - 1 ก.ค. 66
ราคา 38,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองคาวาโกเอะ หอระฆังโทคิโนะคาเนะ ศาลเจ้าฮิคาวะ ชมซากุระ สวนซากามิโกะ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ เมนูขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ ชมซากุระ ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก กิจกรรม ชงชาญี่ปุ่น เมืองโตเกียว ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ ตลาดปลาซึกิจิ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ วัดนาริตะ ช้อปปิ้งอิออน มอลล์
HJGQ2HNDJL004 ทัวร์โตเกียว TOKYO SAKURA FULL BLOOM
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 23 มี.ค. 66 - 9 เม.ย. 66
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองเกียวโต วัดคิโยมิสุ ศาลเจ้าเฮอัน กิจกรรมชงชา ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ เทศกาลประดับไฟ NABANA NO SATO เมืองนาโงย่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองเก่า LITTLE KYOTO ทาคายาม่า ถนนสายซันมาจิซูจิ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ เมืองโทยาม่า เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขื่อนคุโรเบะ ปราสาทมัตสึโมโต้ กิจกรรมเก็บสตอเบอรี่ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนฮักไก แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ภูเขาไฟฟุจิชั้น 5 ร้านขายของฝาก วันอาสะกุซะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี แม่น้ำสุมิดะ ช้อปปิ้ง ชินจุกุ วัดนาริตะซัง ชินโชจิ นาริตะอิออน มอลล์
HJGQ2KIXTG020 ทัวร์โอซาก้า โตเกียว JAPAN ALPS
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 - 26 เม.ย. 66
ราคา 67,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ดอกซากุระ ณ “สวนฟุนาโอกะ โจชิ” ทุ่งดอกนีโมฟีลา NEMOPHILA HARMONY ซากุระเต็มภูเขาทั้งลูก หมู่บ้านโออุจิ จูกุ ปราสาทสึรุกะ สวนชิบะซากุระเมืองอิจิไค สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) หุบเขาเกบิเค แช่ออนเซ็น
HJJL ทัวร์โตเกียว NEW SAKURA TOHOKU
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 14 - 20 เม.ย. 66
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) ปราสาทมัตสึโมโต้ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ทุ่งพิงค์มอส ฟูจิชิบะซากุระ นั่งรถไฟสายโรแมนติก เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ล่องเรือโจรสลัด กินไข่ดำหนึ่งฟองจะทำให้อายุยืนขึ้นเจ็ดปี แช่ออนเซ็น พิเศษ!!ทานขาปูยักษ์ขึ้นชื่อ
HJJL ทัวร์โตเกียว JAPAN ALPINE ROUTE
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 10 - 16 พ.ค. 66
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ พระพุทธรูปปางยืนสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ย้อนเวลาสู่ยุคซามูไรที่ หมู่บ้านโออุจิ จูคุ ในฟุกุชิมะ ชมดอกซากุระ และ ดอกบ๊วย ที่สวนไคระคุเอน เป็น 1 ใน 3 สวนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าที่เปรียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองนิกโกะ ดอกซากุระที่ริมแม่น้ำชินกาชิ ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ROKKASEN (ทีวีแชมป์เปี้ยน)
HJSHTGNRT01ทัวร์โตเกียว อิบารากิ โทโฮคุ นิกโกะ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 มี.ค. 66 - 1 เม.ย. 66
ราคา 65,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท ออนเซ็น ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไก กิจกรรมพิธีชงชา โตเกียว ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ วัดอาซากุสะ ถนนช้อปปิ้งนากามิเสะ ถ่ายรูปริมแม่น้ำสึมิดะ โตเกียวสกายทรี ตลาดปลาสึกิจิ สวนสาธารณะอุเอะโนะ ตลาดอะเมโยโกะ เมืองเก่าซาวาระ ศาลเจ้าคาโตริจิงกุ ช้อปปิ้งนาริตะอิออน มอลล์
HJGQ2NRTTG025 ทัวร์โตเกียว TOKYO FUJI SAWARA
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 29 มี.ค. 66 - 10 เม.ย. 66
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองนิกโก้ สะพานชินเคียว ศาลเจ้าโทโชคุ หน้าผาโทโนะเฮทสิริ หมู่บ้าน โออุจิจูคุ เมืองไอสึวากะมัตสึ ปราสาทสึรุกะ กิจกรรมเก็บผลไม้ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ เซนได ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ ไกไดโดะ ปราสาทเซนได ช้อปปิ้ง ถนนอิจิบังโจ นั่งรถไฟ JR TOHOKU SHINKANSEN LINE โตเกียว ช้อปปิ้งฮาราจูกุ ชิบูย่า ชินจูกุ วัดอาซากุสะ ห้างอิออน
HJGQ2HNDJL003 ทัวร์โตเกียว SENDAI FUKUSHIMA ซากุระ สงกรานต์
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 13 - 20 เม.ย. 66
ราคา 67,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather °c Tokyo,Japan

ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class