PROGRAM TOUR TOKYO
ไฮไลท์ : ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท และชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TR26 Tokyo Fuji ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5D3N APR 19
ระยะเวลา 5 วัน 3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 20 - 30 เม.ย. 62
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น *** วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ -ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ -วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO FUJI ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู 5D3N BY TR
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 5 - 23 เม.ย. 62
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 26°c Tokyo,Japan

Mostly Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.284 0.286
USD 31.54 31.82
EUR 35.55 35.70
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class