PROGRAM TOUR TOKYO
ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาปอาชิ หุบเขานรกโอวาคุดานิ GOTEMBA OUTLET ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ชงชา สไตล์ญี่ปุ่น โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ ตลาดปลาสึกิจิ เมืองเก่าคาวาโกเอะ ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ นาริตะ
HJT2GNRT08XJ ทัวร์โตเกียว SONGKRAN LANDING TOKYO FUJI
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 14 - 18 เม.ย. 66
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ เมืองคาวาโกะเอะ ศาลเจ้าฮิกาวะ ถนนคุราสึคุริ หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก สวนโออิชิ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอไดบะ Diver City Plaza ย่านชินจูกุ ถ่ายรูป Cat 3D อิสระเต็มวัน
HJRJXJ006 ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว ม๊วง ม่วง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 5 มิ.ย. 66 - 10 ก.ค. 66
ราคา 28,919 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ เมืองคาวาโกะเอะ ศาลเจ้าฮิกาวะ ถนนคุราสึคุริ หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ โอไดบะ Diver City Plaza ย่านชินจูกุ ถ่ายรูป Cat 3D อิสระเต็มวัน
HJRJXJ007 ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว เปรี้ยวจี๊ดจ๊าด
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 9 ก.ค. 66 - 28 ก.ย. 66
ราคา 28,919 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ เมืองคาวาโกะเอะ ศาลเจ้าฮิกาวะ ถนนคุราสึคุริ หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก ฟูจิชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอไดบะ Diver City Plaza ย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D อิสระเต็มวัน
HJRJXJ004 ทัวร์ เรียล เรียล...โตเกียว ชมพู แบ๊ว แบ๊ว
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 24 เม.ย. 66 - 27 พ.ค. 66
ราคา 34,919 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : กรุงโตเกียว วัดเซ็นโซจิ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปริมแม่น้ำสุมิดะโตเกียว สกาย ทรี สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ เมืองโบราณนาราอิ จูกุ เมืองมัตสึโมโต้ ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) ถนนนาคามาชิ ไร่วาซาบิไดโอะ คามิโคจิ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก จิชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น โอไดบะ Diver City Plaza ย่านชินจูกุ ถ่ายรูป Cat 3D
HJRJXJ002 ทัวร์ เรียล เรียล โตเกียวตัวตึง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 เม.ย. 66 - 3 มิ.ย. 66
ราคา 36,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชม 4 เทศกาลดอกไม้สวยของญี่ปุ่น พระพุทธรูปอุชิคุ ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ย่านชินจูกุ ซาวาระ อิออน มอลล์
HJVTGVJP007 ทัวร์โตเกียว FLOWER CARNIVAL
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 20 - 24 เม.ย. 66
ราคา 46,995 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดคิโยมิสึ สวนนาบานะโนะซาโตะ ทะเลสาบฮามานะ สะพานแขวน มิชิม่า สกาย วอร์ค โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท อปปิ้งอย่างจุใจที่ย่านชินจูกุ อิออน มอลล์
HJVTGVJP006 ทัวร์โอซาก้า TOKYO FLOWER
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 20 - 25 เม.ย. 66
ราคา 53,995 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เก็บสตรอเบอร์รี่ ปราสาทโอดาวาระ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเก็น ซากุระที่สวนสาธารณะอุเอโนะ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ย่านชินจูกุ อิออน มอลล์
HJVTGVJP003 ทัวร์โตเกียว SAKURA
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 30 มี.ค. 66 - 4 เม.ย. 66
ราคา 48,995 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สวนสาธารณะนารา วัดโทไดจิง วัดคิโยมิสึ สวนนาบานะโนะซาโตะ สวนโอคาซากิ ทะเลสาบฮามานะ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเก็น ซากุระที่สวนสาธารณะอุเอโนะ ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ย่านชินจูกุ วัดนาริตะซัง อิออน มอลล์
HJVTGVJP002 ทัวร์โอซาก้า TOKYO SAKURA
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 31 มี.ค. 66 - 5 เม.ย. 66
ราคา 55,995 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต วัดคิโยมิตซุ ศาลเจ้าเฮอัน กิจกรรมชงชา นาโกย่า เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) ถนนสายซันมาจิ ซูจิ เมืองโทยาม่า เมืองโทยาม่า เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขื่อนคุโรเบะ เมืองมัตสึโมโต้ แช่น้ำแร่ ธรรมชาติ ปราสาทมัตซึโมโต้ วัดอาสะกุซะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี แม่น้ำสุมิดะ ช้อปปิ้ง ชินจุกุ
HJGQ2KIXXJ010 ทัวร์โอซาก้า TAKAYAMA JAPAN ALPS SNOW WALL OSAKA TOKYO
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 18 - 27 เม.ย. 66
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ล่องเรือ ทะเลสาบฮาโกเน หุบเขาโอวาคุดานิ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซากุระ คาวาคุจิโกะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค ชมเทศกาลทิวลิป ฮามุระ ชินจุกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย วัดอาซากุซะ ถนนนากามิเซะ ชมซากุระที่อูเอโนะ พาร์ค ฮาราจุกุ ชิบุย่า โอไดบะ
HJGSNRT28 ทัวร์โตเกียว TOKYO HND TULIP BLOOMING
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 8 - 14 เม.ย. 66
ราคา 61,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ พระพุทธรูปปางยืนสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ย้อนเวลาสู่ยุคซามูไรอันรุ่งเรือง หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ ในฟุกุชิมะ ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่เปรียบเสมือนเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองนิกโกะ ชิบะซากุระ ทุ่งพิงค์มอสสีชมพู ขนาดใหญ่ท่ามกลางภูเขาไฟฟูจิ
HJSHTGNRT2 ทัวร์โตเกียว IBARAKI NIKKO FUJI
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 11 - 16 เม.ย. 66
ราคา 79,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองคามาคุระ วัดโคโตคุอิน วัดฮาเซเดระ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต เมืองโทโยฮาชิ ไร่สตรอเบอรี่ เมืองทาคายาม่า ทาคายาม่า จินยะ ซันมาชิ ซูจิ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เมืองโทยามะ กำแพงหิมะ เจแปนแอลป์ ทะเลสาบยามานากะ ฟูจิ พาโนรามา โรปเวย์ ทะเลสาบโมโตสุ ทุ่งพิ้งค์มอส เมืองโตเกียวช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ โตเกียว สกาย ทรี(ถ่ายรูปด้านนอก) อิออน พลาซ่า
HJSHTGHND1 ทัวร์โตเกียว JAPAN ALPS
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 - 18 เม.ย. 66
ราคา 85,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ โกเทมบะเอ้าท์เล็ท เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ พิธีชงชาญี่ปุ่น Shikido Duty free วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์
HJBTNRT03XJ ทัวร์โตเกียว มหัศจรรย์ JAPAN ฟูจิ ฮาโกเน่ นาริตะ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 11 พ.ค. 66 - 4 มิ.ย. 66
ราคา 33,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองโอซาก้า เมืองนารา วัดโทไดจิ ช้อปปิ้งเอ็กซ์โปซิตี้ ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ วัดคิโยมิสึเดระ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น เมืองนาโกย่า ชมดอกไม้หลากสี ณ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ เมืองยามานาชิ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ ณ ภูเขาเทนโจ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ เมืองยามานาชิ ร้านชาฟูจิ&ดิวตี้ฟรี กรุงโตเกียว วัดอาซากุสะ ถนนนาคามิเซ ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ ห้างไดเวอร์ซิตี้ เมืองนาริตะ
HJTTNVN001 ทัวร์โอซาก้า KYOTO NAGOYA TOKYO ซุปตาร์ ช๊อปแบบอรุ่มเจ๊าะ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 - 19 เม.ย. 66
ราคา 59,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นาริตะโอโมเตซันโดะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 ศาลเจ้าโคมิตาเกะ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ชมซากุระคาวากูจิโกะ ชมสวนฮะนะโนะมิยาโกะ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย วัดอาซากุสะ ถนนนากามิเซะ โตเกียวสกายทรี ศาลเจ้าเมจิ ย่านฮาราจูกุ ย่านช้อปปิ้งชินจูกุ
HJGSNRT29 ทัวร์โตเกียว TULIP WONDERFUL
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 9 - 14 เม.ย. 66
ราคา 61,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก “เทศกาลทุ่งดอกไม้ ฟูจิชิบะซากุระ” สวนดอกไม้ อาชิคางะ สวนดอกวิสทีเรีย ปราสาทมัตสึโมโตะ คามิโคจิ เรียนรู้พิธีชงชาแบบต้นตำหรับญี่ปุ่น แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ และ จุดเช็คอินแห่งใหม่ แมวยักษ์ 3 มิติ
HJTTNTG009 ทัวร์โตเกียว IBARAKI FUJI MATSUMOTO YOKOHAMA
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 13 - 20 เม.ย. 66
ราคา 88,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : อิบารากิ พระใหญ่ อุคิคุ ไดบุตซึ ชิบะ ซากุระอุคิคุ ไดบุตซึ เมืองคาวาโกเอะ หอระฆังโทคิโนะคาเนะ ศาลเจ้าฮิคาวะ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ เมนูขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก ชงชาญี่ปุ่น ฟูจิ ชิบะ ซากุระ เฟสติวัล (Pinkmoss) เมืองโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ เมืองคามาคุระ วัดโคโทคุอิน ถนนสายช้อปปิ้ง โคมาจิโดริ เมืองโยโกฮาม่า โยโกฮาม่า ไชน่า ทาวน์ อิออน มอลล์ นาริตะ
HJGQ2NRTXJ017 ทัวร์โตเกียว WONDERFUL PINK MOSS FUJI TOKYO
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 13 - 25 เม.ย. 66
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : อิบารากิ พระใหญ่ อุคิคุ ไดบุตซึ ชมซากุระ สวนอุคิคุ ไดบุตซึ เมืองคาวาโกเอะ หอระฆังโทคิโนะคาเนะ ศาลเจ้าฮิคาวะ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ เมนูขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ ชมซากุระ ริมทะเลสาบคาวากุจิโกะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก ชงชาญี่ปุ่น เมืองโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ เมืองคามาคุระ วัดโคโทคุอิน ถนนสายช้อปปิ้ง โคมาจิโดริ เมืองโยโกฮาม่า โยโกฮาม่า ไชน่า ทาวน์ อิออน มอลล์ นาริตะ
HJGQ2NRTXJ016 ทัวร์โตเกียว WONDERFUL SAKURA FUJI TOKYO
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 27 มี.ค. 66 - 15 เม.ย. 66
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความสวยงานของ ชิบะ ซากุระ ชมงานประดับไฟ Nabana no sato Winter Illumination หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองทาคายาม่า ภูเขาไฟฟุจิ เที่ยวเมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ วัดอาซากุซะ ช้อปปิ้งนากามิเสะ ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ บุฟเฟ่ ขาปูยักษ์ แช่น้ำแร่ ธรรมชาติ
HJGQNRTXJ015 ทัวร์โตเกียว SHIRAKAWAGO OSAKA PINK MOSS
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 21 เม.ย. 66 - 28 พ.ค. 66
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather °c Tokyo,Japan

ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class