PROGRAM TOUR TOKYO
ไฮไลท์ : เทศกาลทุ่งดอกไม้ริมทะเลสาบ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | วัดนาริตะ | ศาลเจ้าเนซุ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | บุฟเฟต์ขาปู | แช่ออนเซน
HJ0319 : TOKYO FUJI วันวิเศษ 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 9 - 20 ส.ค. 62
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เพลิดเพลินทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่ง ชมความสวยงามภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปประทับใจกับเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ อิ่มอร่อยยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นต้นตำรับ
HJ1316 : ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว ช่อม่วง] แถมฟรี!!! ซิม ทราเวล 5 วัน 3 (SL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 19 มิ.ย. 62 - 27 ต.ค. 62
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ต็มอิ่มกับใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ถ่ายภาพความประทับใจกับดอกซูซูกิ ณ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุ ฮาระ นั่งกระเช้าชมวิวรอบทะเลสาบคาวากุจิ ณ กระเช้าคาจิ คาจิ
HJ1315 : ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว ใบไม้หลากสี] 5 วัน 3 คืน (JL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 21 พ.ย. 62 - 7 ธ.ค. 62
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นั่งกระเช้าชมวิวโดยรอบทะเลสาบคาวากุจิ โดยกระเช้า คาจิ คาจิ สัมผัสความงามทุ่งดอกโคเชีย ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค นมัสการพระพุทธรูปองค์ยืนสูงอันดับ 3 ของโลก ณ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ
HJ1314 : ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว ทุ่งไม้แดง ]5 วัน 3 คืน (JL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 3 - 25 ต.ค. 62
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความงามทุ่งดอกลาเวนเดอร์ อิ่มอร่อย เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ผ่อนคลายสบายๆ กับการแช่ออนเซ็นต้นตำรับ เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีวันอิสระ พักในเมืองโตเกียว วัดอาซากุสะ | ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี | ล่องเรือทะเลสาบอาชิ |โอวาคุดานิ |อาบน้ำแร่ธรรมชาติ| ทานขาปูยักษ์| ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 | พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว | ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ | ดิวตี้ฟรี | ช้อปปิ้งชินจูกุ
HJ1309 : ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว ม่วงมณีรัตน์] 5 วัน 3 คืน (JL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 10 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความยิ่งใหญ่กับยูนิคอร์น กันดั้ม ณ โอไดบะ เพลิดเพลินกับตลาดปลาแห่งใหญ่ ณ ตลาดปลาซึกิจิ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน ภูเขาไฟฟูจิ |หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค | พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว |อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ |วัดอาซากุสะ |ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี | ตลาดปลาซึกิจิ | โอไดบะ | ดิวตี้ฟรี | อิออน
HJ1308 : ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว แก้วเจ้าจอม] 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 27 - 29 มิ.ย. 62
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย
HJ1301 : ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ [เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์] 5 วัน 3 คืน (SL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 มิ.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมดอกบีโกเนีย | หุบเขาโอวาคุดานิ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | ไดเวอร์ ซิตี้ | บุฟเฟต์ขาปู | แช่ออนเซน
HJ0317 : TOKYO สิงหาพาแม่เที่ยว 6 วัน 4 คืน (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 8 - 13 ส.ค. 62
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดอาซากุสะ|ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 |หลวงพ่อโตไดบุทสึ | ไดเวอร์ซิตี้ | ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม | น้ำหนักกระเป๋า 23 กก. 2 ใบ
HJ0312 : TOKYO ยิ้มหวาน 6วัน 3คืน (NH)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (NH)
เดินทาง วันที่ 1 ส.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ
HJ1008 : TOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 1 ต.ค. 62 - 22 พ.ย. 62
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ
HJ1007 : TOKYO NIKKO FUJI ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น 5วัน 3คืน (TR)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 30 ก.ย. 62 - 25 ต.ค. 62
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดนาริตะ | ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 | วัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | ไดเวอร์ซิตี้ | บุพเฟ่ต์ขาปู | แช่ออนเซน | น้ำหนักกระเป๋า 23 กก. 2 ใบ
HJ0309 : TOKYO มุมกว้าง 5 วัน 3 คืน (NH)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (NH)
เดินทาง วันที่ 21 ส.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ | หุบเขาโอวาคุดานิ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | หลวงพ่อโต | โอชิโนะฮัคไก | ช้อปปิ้งชินจูกุ-ซิบูย่า-ฮาราจุกุ | ไดเวอร์ซิตี้ | ขาปู | แช่ออนเซน
HJ0308 : TOKYO เที่ยวเต็ม 5 วัน 4 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 13 - 17 ก.ค. 62
ราคา 30,400 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดนาริตะ | ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 | วัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | ไดเวอร์ซิตี้ | บุฟเฟต์ขาปู | แช่ออนเซน
HJ0304 : TOKYO อมยิ้ม 5 วัน 3 คืน (XW)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 30 ส.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เทศกาลทุ่งดอกไม้ริมทะเลสาบ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ |ไดเวอร์ซิตี้ | ขาปู | แช่ออนเซน
HJ0301 : TOKYO เนโกะจัง 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 26 ก.ค. 62 - 27 ก.ย. 62
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : - ชมดอก “เบบี้บลูอายส์” สะพรั่งบนเนินเขา ณ สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค - ชมความสวยงามของดอก “วิสทีเรีย” ณ สวนดอกไม้อาชิคางะ - ชมความงามของ “ทุ่งพิงค์มอส” มนต์เสน่ห์..พรมธรรมชาติที่สีชมพูหลากสีสันสวยสดใส - สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - “ไข่ดำอายุยืน7ปี” ความเชื่อที่เล่ากันรุ่นสู่รุ่น หากท่านได้ทานไข่ดำ1ใบนั้น สามารถต่ออายุได้ 7ปี - อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น - บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) SPECIAL TOKYO FLOWER 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 10 - 15 พ.ค. 62
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท และชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TR26 Tokyo Fuji ซุปตาร์ วิสทีเรีย 5D3N APR 19
ระยะเวลา 5 วัน 3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 20 - 30 เม.ย. 62
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 21°c Tokyo,Japan

Mostly Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2835 0.2860
USD 30.26 30.55
EUR 34.80 34.95
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class