PROGRAM TOUR TOKYO
ไฮไลท์ : -สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งวัดอาซากุสะ -ชมความงามของซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) -ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) -ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น -ถ่ายรูปกับกันดั้มที่ Diver city Tokyo Plaza -ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท ชินจูกุ อิออน มอลล์ -บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด FREE Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO สีชมพู ดูซากุระ เบอร์ 2 6D3N โดยสายการบินไทย [TG]
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 23 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62
ราคา 39,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ชมความงามของปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้า -สนุกสนานกับกิจกรรมลานสกี หรือ ชมซากุระ ณ เมืองต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง -ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น อาทิ ชินจูกุ ซาคาเอะ และร้านขายของที่ระลึกท้องถิ่น -ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติเคล็บลับสุขภาพดีสไตล์ญี่ปุ่น -พิเศษ !!! เมนูขาปูยักษ์ และชาบูซูโม่ แบบไม่อั้น -พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด!! -บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด -พร้อม Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) OSAKA TOKYO ถูกใจใช่เลย 6D4N โดยสายการบินไทย [TG]
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 13 มี.ค. 62 - 18 เม.ย. 62
ราคา 38,800 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งวัดอาซากุสะ -ชมความงามของซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) -ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) -ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น -ถ่ายรูปกับกันดั้มที่ Diver city Tokyo Plaza -ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท ชินจูกุ อิออน มอลล์ -บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด FREE Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO สีชมพู ดูซากุระ 6D3N โดยสายการบินไทย [TG]
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 21 มี.ค. 62 - 9 เม.ย. 62
ราคา 39,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งวัดอาซากุสะ -ถ่ายรูปกับกันดั้มที่ Diver city Tokyo Plaza -เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งด้วยการพักโรงแรมในโตเกียวถึง 3 คืน -จุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ย่านชินจูกุ ย่านฮาราจูกุ ย่านชิบูย่า -บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด -Free Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO ช้อปมันส์ 5D3N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ [JL]
ระยะเวลา 5วัน3คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 8 - 26 มี.ค. 62
ราคา 36,800 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : • สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งวัดอาซากุสะ •สนุกสนานกับกิจกรรมลานสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) • ช้อปปิ้งจุใจในวันอิสระ ด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง • ถ่ายรูปกับกันดั้มที่ Diver city Tokyo Plaza • ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท ชินจูกุ อิออน มอลล์ • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด FREE Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO สีขาว เล่นหิมะ 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 7 - 12 มี.ค. 62
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ชมซากุระในสายลมหนาวที่ เมืองคาวาสึ -เล่นหิมะ ขาวโพลนที่ลานสกีฟูจิเท็น -ตื่นตากับแสงไฟใน งานประดับไฟฤดูหนาว -ช้อปปิ้งเต็มอิ่มกับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังใจกลางกรุงโตเกียว ชินจูกุ และ ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ -แช่น้ำแร่ ออนเซ็น พร้อมอิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ -บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด -Free Wi-Fi on Bus!!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO ซากุระ คาวาสึ 5D3N โดยสายการบินนกสกู๊ต [xw]
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 16 ก.พ. 62 - 11 มี.ค. 62
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : - ตื่นตากับแสงไฟใน งานประดับไฟฤดูหนาว สนุกกับการเล่นหิมะสีขาว ที่ ลานสกี ฟูจิเท็น -นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ ขึ้นไปชมวิวทะเลสาบคาวากูจิโก -ถ่ายรูปกับ กันดั้ม ที่ Diver city Tokyo Plaza -ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท ชินจูกุ อิออน มอลล์ -แช่น้ำแร่ ออนเซ็น พร้อมอิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ -บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO หิมะ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต [xw]
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 5 ก.พ. 62 - 26 มี.ค. 62
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ล่องทะเลสาบอาชิ ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ!! เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น สงกรานต์ โตเกียว ล่องทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบยามานากะ ภูเขาไฟฟูจิ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) TOKYO (FREEDAY) 10-14 APR 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 10 - 14 เม.ย. 62
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ล่องทะเลสาบอาชิ สนุกไปลานสกีและหิมะขาวโพลน ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ!! เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ล่องทะเลสาบอาชิ ศาลเจ้าฮาโกเน่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบยามานากะ ลานสกี วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) TOKYO (FREEDAY) 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 22 มี.ค. 62 - 3 เม.ย. 62
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ เที่ยวชมอารยธรรมเมืองเก่าจังหวัดเกียวโต ชมความงามของซุ้มประตูโทริอิชื่อดังจากหนังเรื่อง เกอิชา ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่าน ชินไซบาชิ พัก ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ วัดคามาคุระ โอชิโนะฮัคไค พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบยามานากะ ลานสกี ทะเลสาบฮามานะ ย่านซาคาเอะ นาโกย่า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮย์อัน ย่านชินไซบาชิ โอซาก้า ตลาดปลาคุโรม่อน ปราสาทโอซาก้า อีออนพลาซ่า ริงกุเอ้าท์เล็ต
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) TOKYO – OSAKA 6D4N (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 9 มี.ค. 62 - 4 เม.ย. 62
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด ชมทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ชิบะซากุระ ณ สวนฮิทสึจิยามะ เมืองจิจิบุ ไซตามะ ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO FUJI SAITAMA ซุปตาร์ พิงค์มอส จิจิบุ 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 เม.ย. 62 - 4 พ.ค. 62
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โตเกียว ศูนย์รวมแฟชั่น เมืองหลวง -ชมซากุระ จุใจ คาวากูจิโกะ - ขึ้นฟูจิชั้น5 - ทะเลสาบคาวากูจิโกะ - ฟรีเดย์ 1วัน /เลือกซื้อบัส+ทัวร์เสริม - ฟูจิออนเซ็น1คืน นาริตะ2คืน - บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น!!!
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) JXW18 Koishii Sakura โตเกียว ฟูจิ ซากุระ 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 9 - 18 เม.ย. 62
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เดินเล่นชมทุ่งดอกทิวลิปแสนงามที่เทศกาลดอกทิวลิป ถ่ายรูปคู่กับประตูสายฟ้าที่วัดอาซากุสะ เดินชมย่านการค้าเก่าเมืองซาวาระ อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมกว่าร้อยแบรนด์ที่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ชมทัศนียภาพความงามของเจดีย์และภูเขาไฟฟูจิที่ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) TOKYO TULIP FEST 5DAYS 3NIGHTS BY TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 - 18 เม.ย. 62
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน -ทะเลสาบฮามานะ -ภูเขาไฟฟูจิ -โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท -ศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG)AMAZING JAPAN 6DAYS 3NIGHTS BY TG
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 - 19 ก.พ. 62
ราคา 48,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ปราสาทโอซาก้า -วัดคิโยมิสึ -ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ -ทะเลสาบฮามานะ -ภูเขาไฟฟูจิ -เก็บผลสตรอเบอร์รี่ -พิพิธภัณฑ์ราเม็ง -วัดอาซากุสะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) JAPAN GOLDEN ROUTE 6DAYS 3NIGHTS BY TG
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 - 19 ก.พ. 62
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นั่งจิบกาแฟ ชมวิวสวนสวยที่สตาร์บัค สาขาที่ได้รับการโหวตว่าวิวสวยที่สุดในญี่ปุ่น!! นำท่านสู่เมืองนาโกย่า กิฟุ โทยาม่า คานาซาว่า เกียวโต โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น (VTG) SPECIAL HERITAGE 5DAYS 3NIGHTS BY TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 29 ม.ค. 62 - 2 ก.พ. 62
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : – บ่อโคลนจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟอุสึซัน (เคเบิ้ล) – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ออนเซน – หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงงานช็อกโกแล็ต – ศาลเจ้าฮอกไกโด – อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SPRING HOKKAIDO OTARU PROGRAM 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 14 - 18 เม.ย. 62
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : • สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโออูจิจูคุ หมู่บ้านโบราณที่สวยไม่แพ้ ชิราคาวาโกะ • สนุกสนานกับกิจกรรม เก็บผลไม้จากต้น • ชมปราสาทสึรุงะ หรือปราสาทนกกระเรียน ฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่มซามูไร • สนุกกับกิจกรรมภายในสวนน้ำ พร้อม ชมโชว์อลังการ “ฮาวายโพลีนีเซียน” • เที่ยวเมือง นิคโก้ ชม ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก้ • ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น ถ่ายรูปกับกันดั้มที่ Diver city Tokyo Plaza • สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น (Onsen) • บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด พร้อม Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GH) TOKYO นิกโก้ ฟุคุชิมะ 5D3N (NH)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (NH)
เดินทาง วันที่ 18 เม.ย. 62 - 12 พ.ค. 62
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เซนได-ฟุคุชิมะ-คาวาโกเอะ-ชมซากุระ-โตเกียว ** ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วย “ทุ่งดอกทิวลิป” หลากสีสันสดใส ณ “สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค” ** ชม “ซากุระ ณ ริมแม่น้ำฟูจิตะ” ความยาวกว่า 3 กิโลเมตร นับเป็นจุดไฮไลท์แห่งหนึ่งของเมืองฟุคุชิมะ ** ชม “ปราสาทสึรุกะ” โดดเด่นที่ตัวปราสาทสีขาว ล้อมรอบด้วยต้นซากุระอย่างสวยงาม ** ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ ** ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น ** ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน ** สัมผัสบรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ที่ยังคงความเก่าแก่สมัยเอโดะ จนได้ฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ”
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) SAKURA TOHOKU NO.1 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 15 - 20 เม.ย. 62
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เซนได-ฟุคุชิมะ-คาวาโกเอะ-โตเกียว-ชมดอกไม้นานาชนิด-ชมซากุระ ** ชมบรรยากาศที่เต็มไปด้วย “ทุ่งดอกทิวลิป” หลากสีสันสดใส ณ “สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค” ** ชม “ซากุระ ณ ริมแม่น้ำฟูจิตะ” ความยาวกว่า 3 กิโลเมตร นับเป็นจุดไฮไลท์แห่งหนึ่งของเมืองฟุคุชิมะ ** ชม “ดอกวิสทีเรีย” ณ สวนอาชิคางะ สวนดอกไม้นานาชนิดขนาดใหญ่สามารถเพลิดเพลินได้ไม่รู้จบ ** ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ ** ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น ** ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน ** สัมผัสบรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ที่ยังคงความเก่าแก่สมัยเอโดะ จนได้ฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ” ** ย่านตลาดปลาในตำนานของโตเกียวที่ “TSUKIJI MARKET”
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) SAKURA TOHOKU NO.2 7D4N (TG)
ระยะเวลา 7วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 16 - 22 เม.ย. 62
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 14°c Tokyo,Japan

Mostly Sunny
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2830 0.2855
USD 30.67 30.97
EUR 35.05 35.25
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class