PROGRAM TOUR TOKYO
ไฮไลท์ : ❖สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค ❖พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ ❖เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ❖ภูเขาไฟฟูจิ ❖ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ❖พิพิธภัณฑ์ EARTH QUAKE MUSEUM
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) SPARKLING SAKURA TOKYO 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 20 มี.ค. 62 - 18 เม.ย. 62
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ♦พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ ♦สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค ♦ภูเขาไฟฟูจิ ♦ศาลเจ้าโคมิตาเคะ ♦วัดอาซากุสะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) TOKYO SAKURA FULL BLOOM 5D3N XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 21 มี.ค. 62 - 5 เม.ย. 62
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ✸พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ✸หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ✸ลานสกี ฟูจิเท็น ✸วัดอาซากุสะ ✸ย่านชินจุกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) Sparkling in Love TOKYO 5D3N XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 21 ก.พ. 62 - 20 มี.ค. 62
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ☆พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ ☆สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค ☆เอมิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต ☆ภูเขาไฟฟูจิ ☆ศาลเจ้าโคมิตาเคะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) SPARKLING PINKMOSS TOKYO 5D3N XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 เม.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ✱หอคอยโตเกียวสกายทรี ✱วัดอาซากุสะ ✱ถนนนาคามิเซ ✱หุบเขาโอวาคุดานิ ✱ภูเขาไฟฟูจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) TOKYO STRONG PINKMOSS 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 27 เม.ย. 62 - 2 ก.ค. 62
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์โตเกียว ชมทุ่งพิงค์มอสกับฉากหลังภูเขาไฟฟูจิ และชมดอกวิสทีเรีย - ศาลเจ้าคาเมอิโดะเท็นจิน -อิสระฟรีเดย์ 1 วัน พักออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) JXW19 Pink Moss Wisteria โตเกียว ชมทุ่งพิงค์มอส ชมดอกวิสทีเรีย 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 15 เม.ย. 62 - 3 พ.ค. 62
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมซากุระ ณ สวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง ปราสาทโอซาก้า -แลนด์มาร์คป้ายกูลิโกะ -Mitsui Outlet -เกียวโต ฟูชิมิอินาริ -ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ -โอชิโนะฮักไก -โตเกียว ชินจูกุ อาซากุสะ -พาเที่ยวทุกวัน❌No Freeday -BBQ + ขาปู บุฟเฟ่ต์
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) JXW27 Super Golden Route โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า โตเกียว 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 27 มี.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โตเกียว - ฟูจิ - อิบารากิ-ชมเทศกาลดอกทิวลิปนับล้านดอก 1 ปีมีครั้งเดียว - พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุตสึ -สวนฮิตาชิ - ภูเขาไฟฟูจิ - ศาลเจ้าโคมิตาเคะ -หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค - โอไดบะ -วัดอาซากุสะ - ชินจูกุ - ไร่สตรอเบอร์รี่ ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ จากไร่ -พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ + แช่ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุ่น (ZG) STRONG TULIP TOKYO 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 11 - 17 เม.ย. 62
ราคา 35,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมทุ่งพิงค์มอส-ล่องเรือโจรสลัด-ไข่ดำ โอวาคุดานิ -โตเกียว ชินจูกุ -ฟรีเดย์ 1วัน /เลือกซื้อบัส+ทัวร์เสริม -ฟูจิออนเซ็น1คืน นาริตะ2คืน -บุฟเฟ่ต์ขาปู
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) JXW20 Tokyo Hakone Tokyo Fuji Hakone Pink Moss 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 30 เม.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดโอสุคันนอน เมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งจุใจ 3 ย่านดังของ 3 เมือง อิออนมอลล์ ซาคาเอะ และชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTP) TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM สงกรานต์ IN LOVE 5D4N (TG)
ระยะเวลา 5วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 - 16 เม.ย. 62
ราคา 48,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : – ยามานาชิ ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค หรือ เทศกาล Matsuda Sakura Festival หรือ Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival –ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว – อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** โตเกียว – ศาลเจ้าเมจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SPRING KANTO TOKYO 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 6 - 25 มี.ค. 62
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ สถานีที่ 5 – โอชิโนะ ฮัคไค –วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้ง เอออน พลาซ่า -อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกซื้อทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” *** เพียงท่านละ 2,600 บาท*** (ไม่มีบริการรสบัส)
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) KANTO SURPRISE SONGKRAN TOKYO 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 14 - 19 เม.ย. 62
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ไหว้พระขอพรที่วัดอาซากุซะ พร้อมถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี • ชมความงามของซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) • เยี่ยมชมปราสาทมัตสึโมโต้ ที่สวยติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น • เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม • ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า เดินเล่นถนนซันมาจิ ซูจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO OSAKA สงกรานต์ แซ่บ 6D4N โดยสายการบินไทย [TG]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 13 - 18 เม.ย. 62
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความงามของซุ้มประตูโทริอิชื่อดังจากหนังเรื่อง เกอิชา ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่าน ชินไซบาชิ พัก ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ วัดคามาคุระ โอชิโนะฮัคไค พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบยามานากะ ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบฮามานะ นาโกย่า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮย์อัน ย่านชินไซบาชิ ตลาดปลาคุโรม่อน ปราสาทโอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) TOKYO – OSAKA 6D4N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 13 - 18 ก.ค. 62
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ช้อปกระหน่ำย่านชินจูกุ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ!! เมืองซาวาระ ชิซุยเอ้าท์เล็ตมอลล์ วัดนาริตะซัง อีออนพลาซ่า นาริตะ วัดคามาคุระ หุบเขาโอวาคุดานิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทะเลสาบยามานากะ ภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์!!!!
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) TOKYO 5D3N (FULLDAY) โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 11 - 17 เม.ย. 62
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ เที่ยวชมอารยธรรมเมืองเก่าจังหวัดเกียวโต ชมความงามของซุ้มประตูโทริอิชื่อดังจากหนังเรื่อง เกอิชา ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่าน ชินไซบาชิ พัก ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ วัดคามาคุระ โอชิโนะฮัคไค ทะเลสาบยามานากะ ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบฮามานะ ย่านซาคาเอะ นาโกย่า ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ย่านชินไซบาชิ โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น (SS) TOKYO – OSAKA 7D5N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 10 - 18 เม.ย. 62
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ชมความงามของปราสาทโอซาก้า แลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของเมืองโอซาก้า -ชมซากุระ ณ เมืองต่างๆ ตลอดเส้นทางการเดินทาง -ช้อปปิ้งจุใจด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น อาทิ -ชินจูกุ ซาคาเอะ และร้านขายของที่ระลึกท้องถิ่น -ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติเคล็บลับสุขภาพดีสไตล์ญี่ปุ่น -พิเศษ !!! เมนูขาปูยักษ์และชาบูซูโม่ แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด!! -บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด -Free Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) OSAKA TOKYO ถูกใจใช่เลย เบอร์ 2 7D5N โดยสายการบินไทย [TG]
ระยะเวลา 7วัน5คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 - 20 เม.ย. 62
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งวัดอาซากุสะ -ชมความงามของซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) -ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) -ช้อปปิ้งจุใจในวันอิสระ 2 วันเต็ม ด้วยแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของญี่ปุ่น -ถ่ายรูปกับกันดั้มที่ Diver city Tokyo Plaza -ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท ชินจูกุ อิออน มอลล์ -บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด -FREE Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO สีชมพู ช้อปมันส์ วันสงกรานต์ 6D4N โดยสายการบินไทย [TG]
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 11 - 16 เม.ย. 62
ราคา 55,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่ง“วัดอาซากุสะ” -นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ ขึ้นไปชมวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะ -ถ่ายรูปกับกันดั้ม ที่ Diver city Tokyo Plaza -ชมความงามของซากุระที่สวนอุเอโนะ -ช้อปปิ้ง โกเทมบะ เอาท์เล็ท ชินจูกุ อิออน มอลล์ -แช่น้ำแร่ ออนเซ็น พร้อมอิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ -บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต [xw]
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 27 มี.ค. 62 - 23 เม.ย. 62
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -สักการะเจ้าแม่กวนอิมแห่งวัดอาซากุสะ -ถ่ายรูปกับกันดั้มที่ Diver city Tokyo Plaza -เต็มอิ่มกับการช้อปปิ้ง พักโรงแรมในโตเกียวถึง 3 คืน -บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO ช้อปมันส์ เบอร์ 2 5D3N โดยสายการออลนิปปอน [NH]
ระยะเวลา 5วัน3คืน (NH)
เดินทาง วันที่ 27 มี.ค. 62 - 12 พ.ค. 62
ราคา 36,800 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 5°c Tokyo,Japan

Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.284 0.287
USD 30.71 31.01
EUR 35.05 35.25
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class