PROGRAM TOUR TOKYO
ไฮไลท์ : หมู่บ้านโออูจิจูคุ | เก็บผลไม้จากต้น | ปราสาทสึรุงะ | ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค | ชมโชว์อลังการ “ฮาวายโพลีนีเซียน | หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ | ช้อปปิ้งจุใจ | ออนเซน
HJ0323 : TOKYO FUKUSHIMA ระบำฮาวาย 6วัน 3คืน (JL)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 24 ก.ย. 62 - 23 ต.ค. 62
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ล่องเรือทะเลสาบอาชิ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | ชมทุ่งต้นโคเคีย | พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | ไดเวอร์ซิตี้ | บุฟเฟต์ขาปู | แช่ออนเซน
HJ0320 : TOKYO AUTUMN แสนพิเศษ 6วัน 3คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 10 - 21 ต.ค. 62
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เพลิดเพลินกับความงามทุ่งดอกลาเวนเดอร์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นต้นตำรับ อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
HJ1319 : ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียวม่วงมณี] 5 วัน 3 คืน(XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 18 ก.ค. 62 - 27 ก.ย. 62
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เทศกาลทุ่งดอกไม้ริมทะเลสาบ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | วัดนาริตะ | ศาลเจ้าเนซุ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | บุฟเฟต์ขาปู | แช่ออนเซน
HJ0319 : TOKYO FUJI วันวิเศษ 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 9 - 20 ส.ค. 62
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เพลิดเพลินทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่บานสะพรั่ง ชมความสวยงามภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปประทับใจกับเสาโทริอิ ณ ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ อิ่มอร่อยยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นต้นตำรับ
HJ1316 : ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว ช่อม่วง] แถมฟรี!!! ซิม ทราเวล 5 วัน 3 (SL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 19 มิ.ย. 62 - 27 ต.ค. 62
ราคา 14,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ต็มอิ่มกับใบไม้เปลี่ยนสี ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ถ่ายภาพความประทับใจกับดอกซูซูกิ ณ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุ ฮาระ นั่งกระเช้าชมวิวรอบทะเลสาบคาวากุจิ ณ กระเช้าคาจิ คาจิ
HJ1315 : ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว ใบไม้หลากสี] 5 วัน 3 คืน (JL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 21 พ.ย. 62 - 7 ธ.ค. 62
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นั่งกระเช้าชมวิวโดยรอบทะเลสาบคาวากุจิ โดยกระเช้า คาจิ คาจิ สัมผัสความงามทุ่งดอกโคเชีย ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค นมัสการพระพุทธรูปองค์ยืนสูงอันดับ 3 ของโลก ณ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ
HJ1314 : ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว ทุ่งไม้แดง ]5 วัน 3 คืน (JL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 3 - 25 ต.ค. 62
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความงามทุ่งดอกลาเวนเดอร์ อิ่มอร่อย เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ผ่อนคลายสบายๆ กับการแช่ออนเซ็นต้นตำรับ เที่ยวเต็มทุกวันไม่มีวันอิสระ พักในเมืองโตเกียว วัดอาซากุสะ | ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี | ล่องเรือทะเลสาบอาชิ |โอวาคุดานิ |อาบน้ำแร่ธรรมชาติ| ทานขาปูยักษ์| ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 | พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว | ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ | ดิวตี้ฟรี | ช้อปปิ้งชินจูกุ
HJ1309 : ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว ม่วงมณีรัตน์] 5 วัน 3 คืน (JL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 10 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความยิ่งใหญ่กับยูนิคอร์น กันดั้ม ณ โอไดบะ เพลิดเพลินกับตลาดปลาแห่งใหญ่ ณ ตลาดปลาซึกิจิ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน ภูเขาไฟฟูจิ |หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค | พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว |อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ |วัดอาซากุสะ |ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี | ตลาดปลาซึกิจิ | โอไดบะ | ดิวตี้ฟรี | อิออน
HJ1308 : ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว แก้วเจ้าจอม] 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 27 - 29 มิ.ย. 62
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชม วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบเก็บภาพประทับใจกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร เพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มี ชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมาย
HJ1301 : ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ [เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์] 5 วัน 3 คืน (SL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 มิ.ย. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 18,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมดอกบีโกเนีย | หุบเขาโอวาคุดานิ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | ไดเวอร์ ซิตี้ | บุฟเฟต์ขาปู | แช่ออนเซน
HJ0317 : TOKYO สิงหาพาแม่เที่ยว 6 วัน 4 คืน (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 8 - 13 ส.ค. 62
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดอาซากุสะ|ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 |หลวงพ่อโตไดบุทสึ | ไดเวอร์ซิตี้ | ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม | น้ำหนักกระเป๋า 23 กก. 2 ใบ
HJ0312 : TOKYO ยิ้มหวาน 6วัน 3คืน (NH)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (NH)
เดินทาง วันที่ 1 ส.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ
HJ1008 : TOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 1 ต.ค. 62 - 22 พ.ย. 62
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ
HJ1007 : TOKYO NIKKO FUJI ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น 5วัน 3คืน (TR)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 30 ก.ย. 62 - 25 ต.ค. 62
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดนาริตะ | ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 | วัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | ไดเวอร์ซิตี้ | บุพเฟ่ต์ขาปู | แช่ออนเซน | น้ำหนักกระเป๋า 23 กก. 2 ใบ
HJ0309 : TOKYO มุมกว้าง 5 วัน 3 คืน (NH)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (NH)
เดินทาง วันที่ 21 ส.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ | หุบเขาโอวาคุดานิ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | หลวงพ่อโต | โอชิโนะฮัคไก | ช้อปปิ้งชินจูกุ-ซิบูย่า-ฮาราจุกุ | ไดเวอร์ซิตี้ | ขาปู | แช่ออนเซน
HJ0308 : TOKYO เที่ยวเต็ม 5 วัน 4 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 13 - 17 ก.ค. 62
ราคา 30,400 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดนาริตะ | ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 | วัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | ไดเวอร์ซิตี้ | บุฟเฟต์ขาปู | แช่ออนเซน
HJ0304 : TOKYO อมยิ้ม 5 วัน 3 คืน (XW)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 30 ส.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เทศกาลทุ่งดอกไม้ริมทะเลสาบ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ |ไดเวอร์ซิตี้ | ขาปู | แช่ออนเซน
HJ0301 : TOKYO เนโกะจัง 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 26 ก.ค. 62 - 27 ก.ย. 62
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดอาซากุสะ|ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 |หลวงพ่อโตไดบุทสึ | ไดเวอร์ซิตี้ | ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม | น้ำหนักกระเป๋า 23 กก. 2 ใบ
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO ยิ้มหวาน 6วัน 3คืน โดยสายการบินออลนิปปอน (NH)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (NH)
เดินทาง วันที่ 11 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดนาริตะ | ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 | วัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | ไดเวอร์ซิตี้ | บุพเฟ่ต์ขาปู | แช่ออนเซน | น้ำหนักกระเป๋า 23 กก. 2 ใบ
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TOKYO มุมกว้าง 5 วัน 3 คืน โดยสารการบินออลนิปปอน (NH)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (NH)
เดินทาง วันที่ 11 ก.ค. 62 - 23 ก.ย. 62
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 16°c Tokyo,Japan

Fog
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2855 0.2875
USD 30.69 30.98
EUR 34.80 35.00
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class