PROGRAM TOUR TOKYO
ไฮไลท์ : ** เหมาได้ราคาพิเศษ / เลือกวันเดินทางเองได้ ** เก็บอิ่มไม่อั้น “สตอเบอรี่สดๆในสวน” ให้ท่านได้ฟินเฟอร์ ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ** ชมบ่อน้ำใสที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ณ “หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค” ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
HELLO TOKYO WINTER_NRT-HND 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 ธ.ค. 62 - 15 มี.ค. 63
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ** เหมาได้ราคาพิเศษ / เลือกวันเดินทางเองได้ ** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน ** ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน ** ชมบ่อน้ำใสที่เกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ณ “หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค” ** “โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต” แหล่งสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
HELLO TOKYO OCT_NRT-HND 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 - 31 ต.ค. 62
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ** เหมาได้ราคาพิเศษ / เลือกวันเดินทางเองได้ ** สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน ** ตระการตากับเทศกาล “MEPLE CORRIDOR” อุโมงค์เมเปิ้ลแดง ณ คาวากุจิโกะ ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ** ชมใบไม้เปลี่ยนสีบน ถนนอิโจนามิกิ ที่สวยงามในเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
HELLO TOKYO NOV_NRT-HND 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 - 30 พ.ย. 62
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ** เหมาได้ราคาพิเศษ / เลือกวันเดินทางเองได้ ** เก็บอิ่มไม่อั้น “สตอเบอรี่สดๆในสวน” ให้ท่านได้ฟินเฟอร์ ** ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน ** ชม อิวากิ ฮูล่า เกิร์ล โชว์ หนึ่งในสิ่งดึงดูดยอดนิยมของเมืองอิวากิ ** ขึ้น กระเช้าไฟฟ้าซาโอะ ชมทุ่งปีศาจหิมะจุเฮียวฮาระ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น
HELLO SNOW MONSTER_NRT-HND 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 ธ.ค. 62 - 15 มี.ค. 63
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ | พักโตเกียว 2 คืน | วัดนาริตะ | วัดอาซากุสะ | ภูเขาไฟฟูจิ โอชิโนะฮัคไก |ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ | ช้อปปิ้งชินจูกุ
HJ0306 : TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 26 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63
ราคา 32,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ ถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
HJ1011:TOKYO NIKKO FUJI ซุปตาร์ ราคาไฟไหม ้ 5D3N (TR)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TR)
เดินทาง วันที่ 30 ก.ย. 62 - 22 ต.ค. 62
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน ชมฝูงหงส์ ณ ทะเลสาบอินะวะชิโระ หรือ ทะเลสาบแห่งกระจกสวรรค์ อลังการความงามของปราสาทสึรุงะ (Tsuruga Castle) หรือ ปราสาทนกกระเรียน
HJ1006:TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ หิมะกรอบนอกนุ่มใน 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 24 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ หน้าผาโทโน เฮทสึริ ฟรี แช่ออนเซนเท้า หน้าสถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซน เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ขอพรพระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ชื่นชม ณ สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น ไคระคุเอน ช้อปปิ้งจุใจ โอไดบะ และชินจูกุ
HJ1005:TOKYO FUJI FUKUSHIMA ซุปตาร์ หลงรัก ฟุกุชิมะ 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 24 พ.ย. 62 - 22 ธ.ค. 62
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นมัสการพระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ ณ เมืองอุชิคุ ถ่ายภาพประทับใจกับเทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมันโตเกียว อิสระช้อปปิ้งอัธยาศัยแบบจุใจ หนึ่งวันเต็ม กับที่พักย่านใจกลางเมืองโตเกียว อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
HJ1306:ญี่ปุ่น นาริตะ อิบารากิ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว สโนว์ไฮคลาส] 5D3N (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 10 ม.ค. 63 - 21 มี.ค. 63
ราคา 31,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความงดงามของศาลเจ้าชื่อดังแห่งเมืองนิกโก้ ณ ศาลเจ้าโทโชกุ สนุกสนานเพลิดเพลินกับลานสกีฟูจิเท็น ตระการตากับ แสง สี ดูไฟ ณ หมู่บ้านเยอรมัน
HJ1304:ญี่ปุ่น นาริตะ นิกโก้ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สโนว์เฟรชชิ่ง] 5D4N (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 1 - 9 ม.ค. 63
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สนุกสนานกับกิจกรรมสุดท้ายทายกับลานสกีฟูจิเท็น ชมวิวภูเขาไฟฟูจิพร้อมวิวทะเลสาบคาวากูจิแบบพาโนรามา ณ กระเช้า คาจิ คาจิ อิ่มอร่อยสุดฟินกับบุฟเฟ่ตืขาปูยักษ์ ผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ แถมฟรี !!! ซิมทราเวลเล่นเน็ตสนุก ไม่กระตุก
HJ1302:ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สกีพาเพลิน] 5D3N (SL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 ม.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นารา >> วัดโทไดจิ >> เกียวโต >> วัดคิโยมิสึ มิเอะ >> สวนดอกไม้นาบานะโนะซาโตะ >> นาโกย่า >> ชิสึโอกะ >> ทะเลสาบฮามาน่ะ ยามานาชิ >> ลานสกีเยติ สโนว์ทาวน์ >> เก็บสตรอเบอร์รี่ >> ทะเลสาบยามานากะ ภูเขาไฟฟูจิ >> โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >>ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ>> โตเกียว >> ไซตามะ>> เมืองเก่าคาวาโกเอะ >> โยโกฮาม่า >> มิตซุย เอาท์เล็ต >> อิออน มอลล์
HJ1212:JAPAN GOLDEN ROUTE NEW YEAR 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : คามาคุระ >> องค์พระใหญ่ไดบุทสึ >> โอดาวาระ ปราสาทโอดาวาระ >> โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท>> ภูเขาไฟฟูจิ >> โตเกียว สวนเมจิจิงกูไกเอ็น >> ชินจูกุ>> โตเกียว อิสระท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ โตเกียว >> วัดอาซากุสะ >> นาริตะ >> อิออน มอลล์
HJ1210: GO TOKYO 5D3N (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 5 - 9 ธ.ค. 62
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สนามบินฮาเนดะ – เทือกเขาคาจิคาจิ (กระเช้า) – โอชิโนะฮัคไค ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – คามาคุระ – วัดโคโตคุอิน – โยโกฮาม่า – มินาโตะ มิไร 21 – อาคารโกดังอิฐแดง – โตเกียว โตเกียว – ทัวร์พิเศษ “โตเกียวดิสนีย์แลนด์” โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้ง มิตซุย เอาท์เล็ท
HJ0904: NEW YEAR KANTO THEME PARK 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 29 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
ราคา 62,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเมืองมรดกโลก“นิกโก้” เมืองที่สวยงามทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้างทางวัฒนธรรม เที่ยวเมืองหลวงเก่า คามาคุระ เมืองริมทะเลที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น นมัสการพระใหญ่ไดบุตซึ ช่วงฤดูหนาว ลานสกี FUJITEN SNOW RESORT อยู่บริเวณตีนเขาภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสหิมะขาวปุย พักฟูจิออนเซ็น 1คืน โยโกฮาม่า1คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
HJ0523: OhHo! Nikko โตเกียว นิกโก้ คามาคูระ ฟูจิ ฮาโกเน่ 6D4N (XW)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 31 ต.ค. 62 - 6 ก.พ. 63
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5วัน 3คืน พักออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน ทาน BBQ Yakiniku บุฟเฟ่ต์และขาปูยักษ์ไม่อั้น ชมงานประดับไฟฤดูหนาว TOKYO GERMAN VILLAGE 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต จังหวัดชิบะ เยือนเกาะมังกร ถิ่นแมวเหมียว ขอพรความรัก ENOSHIMA ISLAND จังหวัดคานางาวะ
HJ0522:Kawaii Tokyo โตเกียว ฟูจิ คามาคูระ เอโนะชิมะ 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 28 ต.ค. 62 - 25 มี.ค. 63
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานสกีฟูจิเท็น ชมความงามสวยงามของน้ำตกเคง่อน ณ เมืองนิกโก้ เที่ยวครบ ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ
HJ1341:ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ [เลสโก โตเกียว เพลินหิมะขาว] 5D3N (SL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 - 31 ธ.ค. 62
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสีอย่างจุใจ ฯ อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิไคโรและสวนโชวะคิแนน สัมผัสความงามน้ำตกเคง่อน ท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ณ เมืองนิกโก้ ใช้รถทุกวันไม่มีววันอิสระ เที่ยวสุดคุ้ม บินดึก กลับเช้า ไม่เหนื่อย
HJ1340:ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ [เลสโก เพลินใบไม้เปลี่นสี] 5D3N (SL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62
ราคา 22,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นมัสการพระพุทธรูปไดบุตสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ นั่งกระเช้าคาจิ คาจิ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิและทิวทัศน์ทะเลสาบคาวากุจิแบบพาโนรามา สัมผัสความงามเทศกาลไฟทะเลสาบยามานากาโกะ อิ่มอร่อยไม่อั้นกับเมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ชมเทศกาล แสง สี เสียง งานประดับไฟ ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
HJ1338:ญี่ปุ่น คามาคุระ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว เพลินสโนว์แสงสี] 5D3N (JL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 19 ธ.ค. 62 - 12 มี.ค. 63
ราคา 31,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” อาทิเช่น PHILOSOPHER’S PATH, สวนอุเอะโนะ ** สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato ** พิเศษ!!! ให้ท่านได้ลองทาน “สตอเบอรี่สดๆ” รสหวานของญี่ปุ่น ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์โดย "รถไฟสายโรแมนติก" พร้อมชม “ดอกซากุระ” สองข้างทาง ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
HJ0719:LOVE SAKURA XJ อาราชิยาม่า-เกียวโต-โอซาก้า-ฟูจิ-โตเกียว 6D3N (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 21 มี.ค. 63 - 11 เม.ย. 63
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 16°c Tokyo,Japan

Fog
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2795 0.2820
USD 29.80 30.10
EUR 33.45 33.65
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class