PROGRAM TOUR TOKYO
ไฮไลท์ : อุทยาแห่งชาติฮาโกเน่ I ล่องเรือทะเลสาบอาชิ I โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท I ออนเซ็น I บุฟเฟ่ ต์ขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ (ชั ้น 5) I ชิบะซากุระ (พิงค์มอสขึ ้นอยู่ กับสภาพอากาศ) I ศูนย์จําลองแผ่นดินไหว I โตเกียว I โอไดบะ I ไดเวอร์ซิตี ้I อควาซิตี ้ I วัดอาซากุสะ I โตเกียวสกายทรี I ศาลเจ้าเมจิ I ช้อปปิ ้งฮาราจูกุ I ช้อปปิ ้งชินจูกุ I อิสระเลือกช้อปปิ ้งเต็มวัน หรือเลือกซื ้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) ศาลเจ้าเนซุ I อิออลมอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI พิงค์มอส พิงค์ซอฟท์ 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 22 - 27 เม.ย. 63
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต I ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ I วัดคินคะคุจิ I นาโกย่า I เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination หมู่บ้านชิราคาวาโกะ I ทาคายาม่า I ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) I ถนนสายซันมาจิ ซูจิ I เมืองโทยาม่า เมืองโทยาม่า I เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า I เขื่อนคุโรเบะ I เมืองมัตสึโมโต้ I แช่น ้าแร่ธรรมชาติชมชิบะซากุระ (พิ ้งค์มอส-ตามสภาพอากาศ) I ภูเขาไฟฟูจิ ชั ้น 5 I เมืองโตเกียว I ช้อปปิ ้งชินจูกุ I วัดอาซากุสะ I อิออน มอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA JAPAN ALPS TOKYO 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 15 - 26 เม.ย. 63
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดนาริตะ I วัดอาซากุสะ I โตเกียวสกายทรี I โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท I บุฟเฟ่ต์ขาปู I แช่ออนเซ็น Iภูเขาไฟฟูจิ (ชั ้น 5) I ทะเลสาบคาวากูจิโกะ I กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น I โตเกียว I ช้อปปิ ้งชินจูกุ I อิบาระกิ I พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุสสึ I โอไดบะ I ห้างไดเวอร์ซิตี ้I อควาซิตี ้ Iโตเกียว I ศาลเจ้าเมจิ I ศาลเจ้าเนซุ I อิออน มอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI อิบารากิ สงกรานต์ 5D3N (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 11 - 18 เม.ย. 63
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดนาริตะ I วัดอาซากุสะ I ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ I โตเกียวสกายทรี I โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท I แช่ออนเซ็น I ขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) I ศูนย์ศึกษาแผ่นดินไหว I โอชิโนะฮัคไก I ทะเลสาบคาวากูจิโกะ I โตเกียว ชมซากุระสวนโชวะ คิเนน I ศาลเจ้าเมจิ I ช้อปปิ้งฮาราจูกุ I ช้อปปิ้งชินจูกุ I อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) I ศาลเจ้าเนสุ I โอไดบะ I ไดเวอร์ซิตี้ I อควาซิตี้ I
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI รักจังซากุระ 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 11 มี.ค. 63 - 8 เม.ย. 63
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี เยือนวัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุด เพลิดเพลินไปกับเมืองโอไดบะ ถ่ายรูปคู่เทพีเสรีภาพ ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ โอไดบะ ฟูจิ [เลทส์โก ยูกาตะ] 4D3N (JL)
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 13 พ.ค. 63 - 20 ก.ค. 63
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมซากุระริมทะเลสาบคาวากูจิโกะและศาลเจ้าฟูจิซันฮงงูเซ็นเก็งไทชะ เที่ยวโตเกียว ขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิสระฟรีเดย์1วัน/เลือกเที่ยวTokyo Disney
ทัวร์ญี่ปุ่น Japan in Love โตเกียว ฟูจิ ชิซุโอกะ ซากุระ 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 16 มี.ค. 63 - 15 เม.ย. 63
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสบรรยากาศอย่างใกล้ชิดของภูเขาไฟฟูจิที่ชั้น5 ชมความงดงาม อลังการของทุ่งดอกพิงค์มอส เที่ยวโตเกียวเมืองหลวง ขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งชิจูกุ พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิสระฟรีเดย์1วัน/เลือกเที่ยวTokyo Disney
ทัวร์ญี่ปุ่น Love Japan โตเกียว ฟูจิ พิงค์มอส 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 17 เม.ย. 63 - 3 มิ.ย. 63
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นาโกย่า I หมู่บ้านชิราคาวาโกะ I กิฟุ I ห้างAeon Mall อาหารเที่ยง (Japanese Set) กิฟุ I ทะเลสาบฮามานะ I ฮาโกเน่ I ล่องเรือโจรสลัด I ทะเลสาบอาชิ I โอวาคุดานิ I ออนเซ็น เช้า,เที่ยง (BBQ Yakiniku), เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปูไม่อั้น) I พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว I โอชิโนะฮักไก I โออิชิปาร์ค I โตเกียว I ช้อปปิ้งชินจูกุและLaox Shinjuku I นาริตะ อาหารเช้า,เที่ยง (Japanese Set)นาริตะ I โตเกียว I วัดอาซากุสะ I ตลาดปลาสึกิจิ I โอไดบะ I ไดเวอร์ซิตี้ I ถ่ายรูปหุ่นกันดั้ม
ทัวร์ญี่ปุ่น OH!HO…นาโกย่า โตเกียว 6D3N (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 1 เม.ย. 63 - 4 พ.ย. 63
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และโอไดบะ อิสระครึ่งวัน มีเวลาช้อปปิ้ง ชิมขนม ถ่ายรูปชิวๆ ตามอัธยาศัย อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY 5D3N ซุปตาร์ ไฟไหม้ 5 (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 6 ม.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
ราคา 18,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หลวงพ่อโตคามาคุระ | ศาลเจ้าเนสุ | วัดอาซากุสะ | พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ | ซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ | ชมซากุระสวนอุเอโนะ | ศาลเจ้าเนสุ | ช้อปปิ้งชินจุกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO IBARAKI KAMAKURA SPRING 6 วัน 4 คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 27 มี.ค. 63 - 27 เม.ย. 63
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดอาซากุสะ| ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 | โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ | ปราสาทโอซาก้า | ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดคินคะคุจิ | ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | ชมซากุระสวนบัมปากุ | แช่ออนเซ็น | บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO KOBE OSAKA สงกรานต์ 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 - 19 เม.ย. 63
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมซากุระ พร้อมวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะ และความงามภูเขาไฟฟูจิ เช็คอินสวนทวลิปสุดว้าว!! เยือนสวนดอกไม้ฮิตาชิ เยี่ยมชมวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ [เลทส์โก ยูกาตะซากุระ] 5 วัน 3 คืน (JL)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 9 - 13 เม.ย. 63
ราคา 41,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เช็คอินซากุระอินไซ ฟินสวนดอกไม้ฮิตาชิ เยือนวัดดัง@วัดอาซากุสะ ชมภูเขาไฟฟูจิ ถ่ายรูปคู่โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งสุดแฮปปี้ย่านดังชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ [เลทส์โก นินจาซากุระ อินไซ] 6D4N (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 28 มี.ค. 63 - 17 เม.ย. 63
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดอาซากุสะ I ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ I ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี I ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระ สวนอุเอโนะ I ภูเขาไฟฟูจิ I ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว I บุฟเฟ่ต์ขาปู I แช่ออนเซ็นชิซูโอกะ I ทะเลสาบฮามานะ I นาโกย่า I ศาลเจ้าโอสุคันนอน I ช้อปปิ้งโอสุ I ช้อปปิ้งซาคาเอะ I นาโกย่า I เกียวโต I ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ I โอซาก้า I ช้อปปิ้งชินไซบาชิ I ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) I ชมซากุระสวนอนุสรณ์บัมปาคุ I OSAKA EXPO CITY
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NAGOYA OSAKA ซากุระบานฉ่ำ 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 31 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน | ล่องเรือทะเลสาบอาชิ | วัดอาซากุสะ | สวนสันติภาพ ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ | ชมซากุระสวนอุเอโนะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | แช่ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ดิสนีย์แลนด์ ซากุระ สงกรานต์ 6วัน 3คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 19 มี.ค. 63 - 15 เม.ย. 63
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โตเกียว I วัดอาซากุสะ I ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ I ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี I ช้อปปิ้งชินจูกุ I ชมซากุระ I สวนอุเอโนะ I ภูเขาไฟฟูจิ I ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว I บุฟเฟ่ต์ขาปู I แช่ออนเซ็น I ชิซูโอกะ I ทะเลสาบฮามานะ I นาโกย่า I ศาลเจ้าโอสุคันนอน I ช้อปปิ้งโอสุ I ช้อปปิ้งซาคาเอะ I นาโกย่า I สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (รวมบัตรเข้า) I ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) I ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO OSAKA ยูนิเวอร์แซล ซากุระ 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63
ราคา 51,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นารา I วัดโทไดจิ I เกียวโต I วัดคินคะคุจิ I อาราชิยาม่า I สะพานโทเก็ทสึเคียว I อุโมงค์ป่าไผ่ I นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ I อิเนะ I หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ I ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ I โอซาก้า I ช้อปปิ้งโดตงโบริ I ช้อปปิ้งชินไชบาชิ I อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า I ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) I ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท I อิออน มอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA INE KYOTO 5D3N (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 24 - 28 เม.ย. 63
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดนาริตะ I ถนนโอโมเตะซังโดะ I โตเกียว I ศาลเจ้าเมจิ I ช้อปปิ้งฮาราจูกุ I ช้อปปิ้งชิบูย่า I วัดอาซากุสะ I ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ I ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี I ศาลเจ้าเนซุ I ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระสวนอุเอโนะ I ล่องเรือทะเลสาบอาชิ I สวนสันติภาพเฮวะโคเอน I โอชิโนะฮัคไก I แช่ออนเซ็น I บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ I ภูเขาไฟฟูจิ I กิจกรรมชงชา I ชิสุโอกะ I ทะเลสาบฮามานะ I ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซ็น I สถานีนาโกย่า I ช้อปปิ้งซาคาเอะ I ศาลเจ้าโอสุคันนอน I ช้อปปิ้งโอสุ I วัดนิตไตจิ I Mitsui Outlet Park Jazz Dream I นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NAGOYA มหาสงกรานต์ 7D4N (TG)
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 - 18 เม.ย. 63
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ศาลเจ้าโทโชกุ | ทะเลสาบชูเซ็นจิ | วัดอาซากุสะ | พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ | ซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ | ชมซากุระสวนอุเอโนะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ | คินุกาวะ ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO KINUGAWA สงกรานต์ สำราญใจ 5 วัน 3 คืน (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 11 - 18 เม.ย. 63
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นาริตะ I ฟูจิเทนสกี รีสอร์ท I เมนูขาปูยักษ์ I อาบน้ำแร่แช่ออนเซนหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค I พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น I เทศกาลซากุระคาวาสึ I ช้อปปิ้งชินจูกุ I นาริตะตลาดปลาซึกิจิ I วัดอาซากุสะ I ช้อปปิ้งชินจูกุ I ช้อปปิ้งชิบูย่าวัดนาริตะ I นาริตะ อิออนมอล์
ทัวร์ญี่ปุ่น EASY PINK BLOSSOM KAWAZU 5D3N เที่ยวครบ ไม่มีฟรีเดย์ (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 9 ก.พ. 63 - 10 มี.ค. 63
ราคา 20,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather °c Tokyo,Japan

ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class