PACKAGE TOUR
ไฮไลท์ : 1. Kawachi Wisteria Garden・・・ชมอุโมงค์ดอกวิสทีเรียสุดตระการตา ※ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสี : ปลายเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤษภาคม ※ช่วงเวลาจัดงาน : วันที่ 24 เดือนเมษายน 2020 - วันที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2020 (13 วัน) ※สามารถถ่ายรูปได้ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายรูป ※ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพมืออาชีพ ※ไม่อนุญาตให้ขายรูปภาพสวน Kawachi Wisteria Garden (จากเว็บไซต์ทางการ) 2. รับประทานอาหารกลางวันใน "ชุดเมนูปลาปักเป้า" อาหารชื่อดังของเมืองชิโมะโนะเซกิ 【เมนู】 บุฟเฟต์ซูชิปลาปักเป้า (50 นาที)・ซาชิมิปลาปักเป้า 12 ชิ้น・ปลาปักเป้าทอดคาราอาเกะ 3 ชิ้น・โซบะ・Appetizer・ไข่ตุ๋น・ซุปมิโซะ・เครื่องเคียง・ขนมหวาน ※รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3. ชมดอกโบตั๋นกว่า 500 พุ่ม และดอกซึซึจิกว่า 3,000 พุ่ม ที่สวนพฤกษศาสตร์ชิราโนเอะ (Shiranoe Botanical Garden) ※ฤดูกาลชมดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ※กรุณาสวมเครื่องแต่งกาย・รองเท้าที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่มีฝนตก กรุณาสวมใส่รองเท้าผ้าใบแทนการสวมส้นสูงหรือรองเท้าแตะ (กรุณาจัดเตรียมเสื้อกันฝนติดตัวไปด้วย)
รหัสทัวร์ : 93357 เยี่ยมชม Kawachi Wisteria Garden & รับประทานอาหารกลางวันใน "ชุดเมนูปลาปักเป้า"
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง เมษายน ถึง พฤษภาคม 2563
ราคา 10,900 เยน
ไฮไลท์ : 1. ชมทุ่งดอกชิบะซากุระบนพื้นที่กว่า 1 แสนตารางเมตร & ทุ่งทิวลิปกว่า 1.2 ล้านต้น 2. รวมอาหารกลางวัน:ข้าวกล่อง Spring special bento (มาคุโนะอุจิ) ※ไม่รวมเครื่องดื่ม 3. แวะเลือกซื้อของที่ Kita No Mori Garden เมืองคามิกาว่า   รับฟรี!ขนมโดรายากิ 'Kita-Dora' 1 ชิ้น
รหัสทัวร์ : 22880 2 ทุ่งดอกไม้ทางฝั่งตะวันออกของฮอกไกโด:ทุ่งชิบะ-ซากุระ แห่งสวนทากิโนะอุเอะ & ทุ่งทิวลิป แห่งสวนคามิยูเบ็ทสึ
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง พฤษภาคม 2563
ราคา 11,490 เยน
ไฮไลท์ : โยโกฮำม่ำ I โตเกียว I ล่องน่ำนน้ำสากล I ปูซำน I เชจู I นำงำซำกิ I ฟุกุโอกะ
ทัวร์ญี่ปุ่นล่องเรือสำราญ โยโกฮาม่า (โตเกียว) – ปูซาน (เกาหลีใต้) – เชจู (เกาหลีใต้) – นางาซากิ (ญี่ปุ่น) – ฟุกุโอกะ (ญี่ปุ่น)
ระยะเวลา 5 คืน
เดินทาง 7 - 12 มิถุนายน 2563
ราคา 23,999 บาท
ไฮไลท์ : I ล่องน่ำนน้ำสากล I ปูซำน I เกำหลีใต้ I ซำเซโบะ I ฟุกุโอกะ I ล่องน่ำนน้ำสำกล I โยโกฮำม่ำ I โตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่นล่องเรือสำราญ โยโกฮาม่า (โตเกียว) – ปูซาน (เกาหลีใต้) – ซาเซโบะ (ฟุกุโอกะ) – โยโกฮาม่า (โตเกียว)
ระยะเวลา 5 คืน
เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนาคม 2563
ราคา 23,999 บาท
ไฮไลท์ : คีลุง (ไต้หวัน) I นาฮะ (โอกินาว่า) I อิชิกากิ (โอกินาว่า) I คีลุง (ไต้หวัน)
ทัวร์ญี่ปุ่นล่องเรือสำราญ คีลุง (ไต้หวัน) – นาฮะ (โอกินาว่า) – อิชิกากิ (โอกินาว่า) – คีลุง (ไต้หวัน)
ระยะเวลา 3 คืน
เดินทาง 19 - 22 เมษายน 2563
ราคา 17,999 บาท
ไฮไลท์ : คีลุง (ไต้หวัน) I นาฮะ (โอกินาว่า) I มิยาโกะจิม่า I คีลุง (ไต้หวัน)
ทัวร์ญี่ปุ่นล่องเรือสำราญ คีลุง (ไต้หวัน) – นาฮะ (โอกินาว่า) – มิยาโกะจิม่า – คีลุง (ไต้หวัน)
ระยะเวลา 3 คืน
เดินทาง 16 - 19 เมษายน 2563
ราคา 17,999 บาท
ไฮไลท์ : นาฮะ (โอกินาว่า) I ฮวาเหลียน (ไต้หวัน) I คีลุง I (ไต้หวัน) I นาฮะ (โอกินาว่า)
ทัวร์ญี่ปุ่นล่องเรือสำราญนาฮะ (โอกินาว่า) – ฮวาเหลียน (ไต้หวัน) – คีลุง – (ไต้หวัน) – นาฮะ (โอกินาว่า)
ระยะเวลา 4 คืน
เดินทาง 13 - 17 เมษายน 2563
ราคา 21,999 บาท
ไฮไลท์ : นาฮะ (โอกินาว่า) I มิยาโกะจิม่า (โอกินาว่า) I คีลุง (ไต้หวัน) I นาฮะ (โอกินาว่า)
ทัวร์ญี่ปุ่นล่องเรือสำราญ นาฮะ (โอกินาว่า) – มิยาโกะจิม่า – คีลุง (ไต้หวัน) – นาฮะ
ระยะเวลา 3 คืน
เดินทาง 10 - 20 เมษายน 2563
ราคา 17,999 บาท
ไฮไลท์ : นาฮะ (โอกินาว่า) I กังจอง (เกาหลีใต้) I โยโกฮาม่า (โตเกียว)
ทัวร์ญี่ปุ่นล่องเรือสำราญ นาฮะ (โอกินาว่า) – กังจอง (เกาหลีใต้) – โยโกฮาม่า (โตเกียว)
ระยะเวลา 4 คืน
เดินทาง 25 - 29 เมษายน 2563
ราคา 21,999 บาท
ไฮไลท์ : นาฮะ (โอกินาว่า) I มิยาโกะจิม่า (โอกินาว่า) I คีลุง (ไต้หวัน) I อิชิกากิ
ทัวร์ญี่ปุ่นล่องเรือสำราญ นาฮะ (โอกินาว่า) – มิยาโกะจิม่า (โอกินาว่า) – คีลุง (ไต้หวัน) – อิชิกากิ
ระยะเวลา 4 คืน
เดินทาง 6 - 10 เมษายน 2563
ราคา 21,999 บาท
ไฮไลท์ : กรุงเทพฯ I แหลมฉบัง I สีหนุวิลล์ (กัมพูชา) I เกาะสมุย (ไทย) I ล่องน่านน้ำ I สิงคโปร์
ทัวร์ญี่ปุ่นล่องเรือสำราญ Costa Firenze แหลมฉบัง – สีหนุวิลล์ – เกาะสมุย – ล่องน่านน้ำ – สิงคโปร์ 5D4N
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
เดินทาง 1 - 5 พฤศจิกายน 63
ราคา 19,999 บาท
ไฮไลท์ : ★โปรแกรมทัวร์ที่จัดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาว "เพลิดพลินกับการเล่นหิมะ + เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ" แบบ 1 day trip จากโอซาก้า★ *ตื่นตาไปกับการชมสัตว์ทะเลต่างๆ ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก "KAIYUKAN" นานกว่า 2 ชั่วโมง! *เพลิดเพลินกับการเล่นหิมะที่ Rokkosan Snow Park สนุกกับการเล่นกระดานเลื่อนหิมะโซริ และอื่นๆ (มีกระดานเลื่อนหิมะให้ยืมเล่นฟรี จำนวน 1 อัน/2 ท่าน) *รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวัน อาทิ อาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่ง และของหวาน กว่า 50 รายการ ที่ Hotel Kintetsu Universal City ≪เกี่ยวกับการเล่นหิมะที่ Rokkosan Snow Park≫ ①โปรแกรมทัวร์นี้เป็นโปรแกรมทัวร์สำหรับเล่นหิมะเท่านั้น (ไม่รวมค่าบัตรกระเช้าลานหิมะ เป็นต้น) ②เกี่ยวกับกระดานเลื่อนหิมะโซริ …มีกระดานเลื่อนหิมะให้ยืมเล่นฟรี จำนวน 1 อัน/2 ท่าน ทังนี้ ในกรณีที่ต้องการเช่าเพิ่ม จะมีค่าบริการ 400 เยน/อัน โดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่หัวหน้าทัวร์ในวันเดินทาง ③เกี่ยวกับการเช่าเครื่องแต่งกาย・รองเท้า…ไม่มีบริการให้เช่าเครื่องแต่งกายและอุปกรณสำหรับเล่นหิมะ ทั้งนี้ ทางบริษัทแนะนำให้ท่านจัดเตรียมไปด้วยตัวท่านเอง
รหัสทัวร์ : J1445 เล่นหิมะที่ Rokkosan Snow Park & เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ "KAIYUKAN" & บุฟเฟต์อาหารกลางวัน 50 รายการ ที่ Hotel Kintetsu Universal City / ออกจากนัมบะ OCAT・JR โอซาก้า
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง กุมภาพันธ์ 2563
ราคา 12,000 เยน
ไฮไลท์ : 1. เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น ที่เมืองเอ็นซัง (30 นาที) 2. ทำกิจกรรมเก็บลูกพีช 2 ลูก (นำกลับบ้าน) 3. Kawaguchiko Herb Festival…ชมดอกลาเวนเดอร์สีม่วง และวิวภูเขาไฟฟูจิจากทะเลสาบคาวากุจิโกะ ※ฤดูกาลชมของปีที่ผ่านมา…กลางเดือนมิถุนายน-ต้นเดือนกรกฏาคม 4. หมู่บ้านน้ำใส "โอชิโนะ-ฮักไก"…เยี่ยมชมหมู่บ้านน้ำใส ที่มีบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นน้ำใต้ดินที่ไหลมาจากภูเขาไฟฟูจิ ※สามารถชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ ในวันที่อากาศแจ่มใส 5. อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารกลางวัน อาทิ พิชซ่า・พาสต้า・ของหวาน และอื่นๆอีกมากมาย
รหัสทัวร์ : KF115 เก็บ-ทานเชอร์รี่ไม่อั้น + เก็บลูกพีช 2 ลูก + ชม Kawaguchiko Herb Festival + เยี่ยมชมหมู่บ้านน้ำใส "โอชิโนะ-ฮักไก" + รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวัน
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง มิถุนายน ถึง กรกฎาคม
ราคา 10,990 เยน
ไฮไลท์ : 1. รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวัน "อาหารทะเลปิ้ง-ย่าง" (ประมาณ 60 นาที) ได้แก่ หอยนางรม-หอยซาซาเอะ-หอยเชลล์-ซุปทะเล-เครื่องเคียง และสลัด + เครื่องดื่ม soft drink ดื่มได้ไม่อั้น ※โปรแกรมนี้มีคูปองส่วนลดเบียร์สำหรับใช้บริการในตอนรับประทานอาหารกลางวัน และคูปองส่วนลดเครื่องดื่ม Soft drink หรือ คูปองส่วนลดน้ำส้ม สำหรับใช้บริการที่ร้านค้าในสถานที่รับประทานอาหารกลางวัน 2. ทำกิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้น (ประมาณ 30 นาที)♪ ※เติมนมข้นสำหรับรับประทานกับสตรอว์เบอร์รี่ได้ไม่อั้น 3. ชมดอกนาโนะฮานะแห่งคาบสมุทรอะซึมิ 4. ชมการประชันความงามระหว่างดอกนาโนะฮานะสีเหลือง และดอกคาวาซุซากุระสีชมพู ที่แม่น้ำเมะเมะดะกาว่า♪ 5. เก็บดอกนาโนะฮานะ (5 ก้าน/ท่าน) 6. รับฟรีของแถมในโปรแกรม เยลลี่สตรอว์เบอร์รี่ 1 ถ้วย ・ขนม Strawberry rusk 1 ถุง・ขนมเซมเบ้กุ้ง 1 แผ่น 7. สนุกกับกิจกรรมจับฉลากบนรถบัสระหว่างเดินทาง
รหัสทัวร์ : 99400 เก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้น & รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวัน "อาหารทะเลปิ้ง-ย่าง" & ชมดอกนาโนะฮานะ-ดอกคาวาซุซากุระ
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2563
ราคา 10,980 เยน
ไฮไลท์ : ★ท่องเที่ยวที่สถานที่ชมววิดอกซากุระชื่อดงัในเกียวโต★ 1.ล่องเรือชมดอกไมท้ ี่อะราชิยาม่า (ประมาณ 30 นาที) 2.อะราชิยาม่า・・・เดินเล่นตามอธัยาศยัที่อะราชิยาม่าซ่ึงถูกแต่งแตม้ไปดว้ยสีสนัของดอกซากุระ 3. รถราง Randen・・・นงั่ รถรางชมอุโมงคซ์ ากุระ 4. ปราสาทนิโจ ・・・ชมปราสาทมรดกโลก ※ไม่รวมค่าเขา้หอคอยนิโนะมารุในราคา 400เยน 5. วัดนันเซ็นจิ・・・ชมดอกซากุระและคลองชลประทาน 6. ทางเดินนักปราชญ์・・・เดินชมดอกซากุระที่แต่งแตม้ สีสนั ไปตามทาง 7. Keage Inc line・・・ชมเนินตน้ ซากุระที่ทอดยาวเป็นระยะทางกวา่ 500 เมตร 8. Sewari-tei・・・เยี่ยมชมสถานที่ชมวิวซากุระชื่อดัง ※ฤดูกาลชมดอกซากุระ : ปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน ------------------------------------------------------- 【Option bento...บริการเสริมเปลี่ยนเมนูอาหารกลางวัน】 เพิ่มเงินเพียง 500 เยน!! สามารถเปลี่ยนจากเมนู"ขา้วกล่องอาหารกลางวนัธรรมดา (ไม่รวมเครื่องดื่ม) → ขา้วกล่อง หน่อไมญ้ ี่ปุ่น (รวมเครื่องดื่ม) ※ผู้ที่สนใจเปลี่ยนเมนูข้าวกล่องอาหารกลางวนั น้ีกรุณาแจง้ใหท้ างบริษทั ทราบอยา่ งนอ้ย5วนั ก่อนถึงวนัออกเดินทาง ※บริการเสริมเปลี่ยนเมนูอาหารกลางวนั น้ีจะเป็นการชา ระค่าบริการผา่ นทางบตัรเครดิตล่วงหนา
รหัสทัวร์ : J1405 เยี่ยมชมสถานที่ชมวิวซากุระชื่อดัง 8 แห่งในเกียวโต : อะราชิยาม่า・วัดนันเซ็นจิ・ทางเดิน นักปราชญ์・ปราสาทนิโจ / ออกจากนัมบะ OCAT・Umeda
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง มีนาคม ถึง เมษายน 2563
ราคา 8,990 เยน
ไฮไลท์ : ✿เพลิดเพลินไปกับการชมวิวภูเขาไฟฟูจิ พร้อมวิวดอกไม้ ที่สามารถรับชมได้ในช่วงนี้เท่านั้น!✿ 1. Fuji Shiba-sakura festival หรือ เทศกาลทุ่งพิงค์มอส …ชมดอกพิงค์มอสราวกว่า 800,000 ต้น ที่บานสะพรั่งที่เชิงภูเขาไฟฟูจิ พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิผ่านทุ่งกว้างที่แต่งแต้มด้วยสีชมพูสดใสของดอกพิงค์มอส 2. เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป…ชมเทศกาลทุ่งดอกทิวลิปที่ Grinpa สวนดอกไม้ที่ตั้งอยู่ชั้นที่ 2 ของภูเขาไฟฟูจิ ที่ระดับความสูง 1,200 เมตร เพลิดเพลินกับการชมวิวดอกทิวลิป กว่า 150 สายพันธุ์ มากถึง 210,000 ต้น พร้อมมีวิวภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง! 3. จุใจไปกับบุฟเฟต์อาหารกลางวัน กว่า 30 รายการ ที่ร้าน Sylvans ≪ฤดูกาลชมดอกไม้ในปีที่ผ่านมา≫ Fuji Shiba-sakura festival หรือ เทศกาลทุ่งพิงค์มอส…ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม เทศกาลทุ่งดอกทิวลิป…ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม
รหัสทัวร์ : 05539 เยี่ยมชม Fuji Shiba-sakura festival (เทศกาลทุ่งพิงค์มอส) & เทศกาลทุ่งดอกทิวลิปที่ Grinpa & รับประทานบุฟเฟต์อาหารกลางวัน
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง เมษายน ถึง พฤษภาคม 2563
ราคา 10,900 เยน
ไฮไลท์ : 1. โปรแกรมทัวร์ยอดนิยมจากปีที่แล้ว!คอนเฟิร์มทุกวันออกเดินทางที่กำหนดไว้ในตาราง! โปรแกรมที่ได้รับความพึงพอใจจากผู้ร่วมทัวร์มากถึง 95.5%! 2. พักค้างคืนในที่พักระดับ A-rank ทั้ง 2 คืน! นอกจากนี้ ที่พักในคืนที่ 2 ยังเป็นที่พักระดับ 5 ดาว 【คืนที่ 1】La Vista Kushirogawa เมืองคุชิโระ  ・เดินทางถึงที่พักในเวลา 17:00 นาฬิกา พร้อมอิ่มอร่อยไปกับอาหารเย็นในเมนูอาหารทะเลปิ้ง-ย่างของเมืองคุชิโระ อาทิ หอยนางรมอัคเคชิย่าง และหอยเชลล์ย่างที่ร้านอาหารในเมืองคุชิโระ หลังเดินทางถึงที่พัก ・ชมเกล็ดน้ำแข็งรูปใบบัวจากสะพานนุสะไมได้ตามอัธยาศัยในช่วงเช้าของวันถัดไป 【คืนที่ 2】Shiretoko Daiichi Hotel เมืองชิเรโตโกะ-อูโทโระ ออนเซ็น ・ที่พักหรู 5 ดาว ระดับ A-rank เมืองชิเรโตโกะ-อูโทโระ ออนเซ็น ・ชมธารน้ำแข็งจากล็อบบี้และบ่อออนเซ็นกลางแจ้ง ・อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารญี่ปุ่น-ฝรั่ง-จีน กว่า 80 รายการ อาทิ ขาปูซูไว และอื่นๆอีกมากมาย 3. สัมผัสกับประสบการณ์ธารน้ำแข็ง 7 แห่ง ในฮอกไกโด ・ล่องเรือตัดธารน้ำแข็ง Aurora เมืองอะบาชิริ ・ล่องเรือชมธารน้ำแข็ง เมืองราอุสุ  เพลิดเพลินกับการชมธารน้ำแข็งได้จากบนเรือ จากบนรถไฟ และจากบนฝั่ง ถึง 7 แห่ง!
รหัสทัวร์ : 30750 สัมผัสประสบการณ์ชมธารน้ำแข็ง 7 แห่ง ในฮอกไกโด + ที่พักหรู ระดับ A-rank (3 วัน)
ระยะเวลา 3 วัน
เดินทาง กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2563
ราคา 84,900 เยน
ไฮไลท์ : 1. เพลิดเพลินไปกับการชมการประดับไฟ light up อันงดงามที่ "บ่อน้ำสีฟ้า" ที่จัดขึ้นเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น! 2. เยี่ยมชมจุดชมวิวน้ำตกอันแสนงดงาม พร้อมชมการประดับไฟ light up ที่ "น้ำตกชิราฮิเกะ"! 3. ท่องเที่ยวที่ "สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า" สัมผัสกับการใช้ชีวิตของฝูงสัตว์ในช่วงฤดูหนาว! (ประมาณ 90 นาที)
รหัสทัวร์ : 22991 ชมการประดับไฟ light up อันงดงามที่ "บ่อน้ำสีฟ้า"・"น้ำตกชิราฮิเกะ" + ท่องเที่ยวที่ "สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า"
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2563
ราคา 8,500 เยน
ไฮไลท์ : [วันเดียวก็เที่ยวได้.. ท่องเที่ยวในเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ ] ◆ เดินในเส้นทางกำแพงหิมะที่สูงถึง 20เมตร! ※โปรแกรมทัวร์นี้จะท่องเที่ยวในเส้นทาง "ทาเตยามะ" และ "มูโรโด" ที่มีกำแพงหิมะเท่านั้น!
รหัสทัวร์ : 64300 สำรองที่นั่งด่วน! ท่องเที่ยวในเส้นทางแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ ชมกำแพงหิมะ
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง เมษายน ถึง มิถุนายน 2563
ราคา 14,900 เยน
ไฮไลท์ : 1. สนุกสนานไปกับการเล่นหิมะคุณภาพดีที่ Tanbara Ski Park​ ※มีบริการให้ยืมอุปกรณ์เล่นหิมะ เช่น กระดานเลื่อนหิมะ (โซริ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ※ไม่มีบริการให้ยืมพลั่วตักหิมะ ※มีบริการให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆแบบเสียค่าใช้จ่าย อาทิ ชุด, ถุงมือ, หมวก ทั้งนี้ อาจต้องใช้เวลานานในตอนทำการเช่า ดังนั้น ทางบริษัทขอแนะนำให้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆไปด้วยตัวท่านเอง ※โปรแกรมทัวร์นี้เป็นโปรแกรมสำหรับเล่นหิมะเท่านั้น ไม่สามารถทำกิจกรรมต่างๆ เช่น สกี/สโนว์บอร์ดได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านเวลา 2. อิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน อาทิ ปูซูไว กุ้งหวาน และเมนูอื่นๆอีกมากมาย (ประมาณ 50 นาที)​ ※สำหรับผู้ที่แพ้กุ้ง/แพ้ปู・ผู้ที่รับประทานมังสวิรัติ : มีเมนูอื่นๆในรายการบุฟเฟต์ที่สามารถรับประทานได้ เช่น แกงกะหรี่ ไก่ทอดคาราอาเกะ และสลัด เป็นต้น 3. จุใจไปกับกิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้น (ประมาณ 30 นาที)
รหัสทัวร์ : 05540 ตะลุยหิมะที่ Tanbara Ski Park & เก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้น & รับประทานบุฟเฟ่ต์ปู...
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง มกราคม ถึง เมษายน 2563
ราคา 11,900 เยน
Travel by Hijapantour
Today Weather °c Tokyo,Japan

ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class