PACKAGE TOUR TOKYO
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ออกเดินทางจากโตเกียว วัดคิโยะมิสุ 3 ชม.เต็ม -ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - วัดคิงคะกุ
แพคเกจทัวร์ 1 วัน รหัส No.1001_No.1
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง 1 มกราคม2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ราคา 6,000 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางโดยรถบัสไปรับส่งระหว่างนัมบะ - อุเมดะ-เที่ยวศาลเจ้าฟูชิมิอินาริศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอก-เที่ยวกิอองพบไมโกะ-เที่ยวชมวัดคิงกะกุ-เที่ยวชมวัดคิโยะมิสุ
แพคเกจทัวร์ 1 วัน รหัส No.1009_No.9
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง 1 มกราคม2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ราคา 10,000 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางโดยรถบัสไปรับส่งระหว่างนัมบะ - อุเมดะ-นั่งรถไฟสายโรแมนติก & อาราชิยามะ-เที่ยวชมวัดคิโยะมิสุ-เที่ยวศาลเจ้าฟูชิมิอินาริศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอก
แพคเกจทัวร์ 1 วัน รหัส No.1010_No.10
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง 1 เมษายน2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ราคา 9,000 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ขึ้นรถบัสที่ฟูชิมิอินาริ -เที่ยวชมวัดคิโยมิซุเป็นวัดและวัดคิงกะกุที่ถูกให้เป็นมรดกโลก-เที่ยวชมศาลเจ้าฟูชิมิอินาริศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอก
แพคเกจทัวร์ 1 วัน รหัส No.1051_No.51
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ราคา 5,000 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวกิอองพบไมโกะ-เที่ยวศาลเจ้าฟูชิมิอินาริศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอก-เที่ยวชมวัดคิงกะกุ-เที่ยวชมวัดคิโยะมิสุ
แพคเกจทัวร์ 1 วัน รหัส No.1059_No.59
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง 1 มกราคม2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ราคา 9,000 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ออกเดินทางจาก : ชินจูกุ - เที่ยวชม ภูเขาไฟฟูจิ -ฟูจิคิว ไฮแลนด์ เป็นสวนสนุกที่อยู่ใกล้ภูเขาฟูจิ - ชม ทะเลสาบซุวะ เป็นทะเลสาบในเทือกเขาคิโซะ -เที่ยวชม ย่านเมืองเก่าของทาคายาม่า -หมู่บ้านมรดกโลชิราคาวาโกะ สไตส์ญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิม
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 3วัน2คืนCOURESS.Cโตเกียว – ภูเขาไฟฟูจิ- ฮิดะ ทาคายาม่า -ทะเลสาบคาวากูจิโกะ – โตเกียว 3D2N
ระยะเวลา 3วัน2คืน
เดินทาง มกราคม ถึง ธันวาคม 2561
ราคา 10,000 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ออกเดินทางจาก :ชินจูกุ -ขมภูเขาไฟฟูจิ -เที่ยวชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ สไตส์ญี่ปุ่นแท้ดั้งเดิม -ทะเลสาบคาวากูจิโกะ เป็นทะเลสาบที่เดินทางไปถึงได้ง่ายที่สุดในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ -เดินเล่นชมเมืองเก่าฮิดะ ทาคายาม่า -สวนเค็นโรคุเอ็น ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 3วัน 2คืน (SHIN) COURSES1. TOKYO Mt.Fuji & KAWAGUCHIKO,HIDA TAKAYAMA,SHIRAKAWAGO
ระยะเวลา 3วัน2คืน
เดินทาง มกราคม ถึง ธันวาคม 2561
ราคา 33,500 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน ออกเดินทางจากจุดนัดรวมตัว (Tokyo)-***ท่องเที่ยวโตเกียว 1วัน พร้อมไกด์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ศาลเจ้าเมจิจิงกุ พระราชวังอิมพีเรียลโตเกียว อะซากุสะ-ร้านค้านากามิเสะ โอไดบะ - นอกจากนี้.. รับประทานชุดอาหารกลางวันที่ Hotel Azur-***
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (K1171)[เที่ยวโตเกียว 1วันกับไกด์ภาษาอังกฤษ] รับประทานอาหารกลางวัน& ล่องเรืออ่าวโตเกียว/ ท่องเที่ยวโอไดบะ-อะซากุสะ-ศาลเจ้าเมจิจิงกุ
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง เดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม 2018
ราคา 9,900 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน จุดออกเดินทางจาก จุดนัดรวมตัว ***เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ทันสมัยของโตเกียว พร้อมพนักงานบริการภาษา (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน) รวมบัตรเข้า Main Deck ที่ Tokyo Tower-เดินทางท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบายด้วยบัตร Tokyo Subway 24-Hour Ticket ขึ้น-ลงรถไฟใต้ดินของ Tokyo Metro & Toei subway ได้อย่างไม่จำกัด-พนักงานบริการภาษาไปรับท่านที่โรงแรมที่พัก และไปส่งท่านยังโรงแรม -***
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (K1019)[พนักงานบริการภาษาแบบส่วนตัว] แพ็คเกจท่องเที่ยวโตเกียว 1 วัน <Model course>
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง เดือนกรกฎาคม 2018- เดือนมีนาคม 2019
ราคา 8,200 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน ออกเดินทางจาก จุดนัดรวมตัว ***เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านประเพณี-นั่งรถลากที่อาซากุสะ-เดินทางท่องเที่ยวอย่างสะดวกสบายด้วยบัตร Tokyo 1-Day Ticket -พนักงานบริการภาษาไปรับท่านที่โรงแรมที่พัก และไปส่งท่านยังโรงแรม-***
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (K1018) [พนักงานบริการภาษาแบบส่วนตัว] แพ็คเกจท่องเที่ยวโตเกียว 1 วัน <คอร์สประเพณี・วัฒนธรรม>
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง เดือนกรกฎาคม 2018-เดือนมีนาคม 2019
ราคา 13,500 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน ออกเดินทางจากจุดนัดรวมตัว (Tokyo)-***ท่องเที่ยวโตเกียว 1วัน พร้อมไกด์ภาษาอังกฤษ -เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของเมืองหลวงโตเกียว อาทิ Tokyo Tower อะซากุสะ พระราชวังอิมพีเรียล เป็นต้น. -สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาทิ ร่วมพิธีชงชา เดินชมสวนญี่ปุ่น เป็นต้น.. -ล่องเรือไปตามแม่น้ำซุมิดะ ชมบ้านเมือง และความเป็นอยู่ต่างๆ -รวมอาหารกลางวัน "ชุดกระทะร้อน" หรือ "ชุดหม้อไฟชาบูชาบู" -***
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (K1073) 【เที่ยวโตเกียว 1วัน】อาทิ Tokyo Tower พระราชวังโตเกียว อะซากุสะ! ร่วมพิธีชงชา & ล่องเรือที่ซุมิดะ
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง เดือนกรกฎาคม -เดือนธันวาคม 2018
ราคา 12,000 เยน
ไฮไลท์ : [ ไฮไลท์ ] แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ออกเดินทางจาก ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวสถานีนาโกย่า อิ่มอร่อยกับอาหารเย็นในเมนูปู อาทิ ซาชิมิปู ปู 1 ตัว ปูย่าง - เพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวในตอนเหนือของเกียวโต อาทิ อะมาโนฮาชิดาเตะ หมู่บ้านลอยน้ำ อิเนะโนะฟุนายะ - พักค้างคืนในเมืองโอคุ-คิโนะซากิ ออนเซ็น
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 2 วัน (74537) อาหารเมนูปู-อะมาโนะฮาชิดาเตะ-หมู่บ้านลอยน้ำอิเนะโนะฟุนายะ- เมืองโอคุ-คิโนซากิ ออนเซ็น / เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น
ระยะเวลา 2 วัน
เดินทาง กันยายน 2561 - มกราคม 2562
ราคา 33,900 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1วัน ออกเดินทางจาก Shinjuku Washington Hotel 3F *** สนุกกับกิจกรรมเล่นหิมะที่ "สวนสนุก Grinpa" สวนสนุกบนชั้นที่ 2 ของภูเขาไฟฟูจิ -ชมการประดับไฟกว่า 6 ล้านดวง ท่ามกลางค่ำคืนในฤดูหนาวที่ Sagamiko Illumillion-ชิมเหล้าญี่ปุ่น (นิฮองชู) & ไวน์ ได้ที่โรงกลั่นเหล้า ***
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1วัน (05502)เล่นหิมะที่ภูเขาไฟฟูจิ - ทานบุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง (เนื้อ-หมู-ไก่) - Sagamiko Illumillion
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
ราคา 9,900 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1วัน ออกเดินทางจาก Shinjuku Washington Hotel 3F ***สัมผัสประสบการณ์"เล่นหิมะ" เสมือนอยู่อีกโลก -รับประทานอาหารกลางวัน "บุฟเฟ่ต์ปู" -ตะลุยสวนสตรอเบอร์รี่ เก็บและทานไม่อั้น ***
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1วัน (05540)เล่นหิมะ - ตะลุยสวนสตรอเบอร์รี่ - ทานอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์ปู
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง ธันวาคม 2561 - เมษายน 2562
ราคา 10,900 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นสะดวกสบายไปกับการเดินทางด้วยบัสท่องเที่ยว 1วัน ออกเดินทาง: Shinjuku Washington Hotel 3F 1. สนุกกับกิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี่ และทานสดๆได้ไม่อั้น 30 นาที 2. เยี่ยมชมหมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณ 'อิยาชิโนะซาโตะ' แถบภูเขาไฟฟูจิ ฝั่งทะเลสาบไซโกะ 3. อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน รวมถึงขนมหวานมากมาย กว่า 30 รายการ (50 นาที) 4. ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ & ถ่ายภาพที่ระลึก ที่สวนโออิชิ ทะเลสาบคาวากุจิ จุดที่นิยมที่สุดของนักท่องเที่ยว 5. เพลิดเพลินกับการชิมไวน์ที่ 'โรงหมักไวน์' และเลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (05515) ☆ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ & กิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้น & บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน ☆
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง มากราคม - เมษายน 2562
ราคา 11,000 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นสะดวกสบายไปกับการเดินทางด้วยบัสท่องเที่ยว 1วัน ออกเดินทาง: Shinjuku Washington Hotel 3F - ฤดูกาลชมซากุระของญี่ปุ่นบริเวณรอบภูเขาไฟฟูจิ - เต็มอิ่มกับกิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ได้ไม่อั้น - เพลิดเพลินกับการชมดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ - อิ่มอร่อยกับ 'เมนูชาบูชาบูเนื้อหมู Fuji-sakura pork' - ชมวิว 'เจดีย์แดง-ฟูจิ-ดอกไม้'
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (05532) ☆ ชมซากุระ-ดอกท้อ-ดอกนาโนะฮานะ & ชมวิวฟูจิที่ Arakurayama Sengen & กิจกรรมเก็บ-ทานสตรอว์เบอร์รี่ไม่อั้น☆
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง เมษายน 2562
ราคา 9,900 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน ออกเดินทาง : Shinjuku Washington Hotel 3F -รับประทานผลไม้ในฤดูกาลได้ไม่อั้น -นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมภาพรวมของภูเขาไฟฟูจิ & ทะเลสาบคาวากุจิ -เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม "Mt. Fuji 5th station" -อาหารกลางวัน: ชุดอูด้งโฮโต & ไก่ทอดคาราอาเกะ
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (05520) ☆ Mt. Fuji 5th Station & กิจกรรมเก็บ-ทานผลไม้ในฤดูกาลไม่อั้น ☆
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง พฤษภาคม - สิงหาคม 2562
ราคา 10,900 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน ออกเดินทาง : Shinjuku Washington Hotel 3F - "สวนอะราคุระยามะ-เซ็นเก็น" จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ - เจดีย์แดง 5 ชั้น! หนึ่งในจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ไม่ควรพลาด - . "Hakone Kowakien Yunessun" สปาออนเซ็นชื่อดังของฮาโกเน่กับบ่อแช่น้ำที่หลากหลาย - รับประทานบุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน ทั้งอาหารจีน ฝรั่ง และญี่ปุ่น - กิจกรรมล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ชื่อดัง
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (05555) ☆ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิจาก “สวนอะราคุระยามะ-เซ็นเก็น” & แช่สปาออนเซ็น Hakone Yunessun & กิจกรรมล่องเรือโจรสลัด ☆
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง มกราคม - มีนาคม 2562
ราคา 9,900 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน ออกเดินทาง : Shinjuku Washington Hotel 3F - เที่ยวฮาโกเน่ (ล่องเรือโจรสลัด・นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ) - ชิมไข่ดำและเดินชมหุบเขาโอวาคุดานิหรือหุบเขานรก - บุฟเฟ่ต์อาหารกลางวัน 50นาที - เลือกซื้อของที่่ "Gotemba Premium Outlets"
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (05550) ☆ เรือโจรสลัด & กระเช้าลอยฟ้าที่ฮาโกเน่ – Gotemba Ptrmium Outlets - บุฟเฟ่ต์เนื้อย่าง ☆
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง มกราคม - พฤษภาคม 2562
ราคา 9,900 เยน
ไฮไลท์ : ~~ ชม Light up ของหมู่บ้านมรดกโลกชื่อดัง 'ชิราคาวาโกะ' ~~ ・เยี่ยมชมหมู่บ้านทั้งช่วงเวลาก่อนการประดับไฟ-ยามค่ำคืนที่ประดับไฟ และที่จุดชมวิว! ・อิ่มอร่อยกับอาหารเย็นในเมนู 'เนื้อวัวฮิดะ โฮบะมิโซะ' ~~ ท่องเที่ยวเมืองคานาซาว่า แห่งจังหวัดอิชิกาว่า ~~ ・สวนเค็นโระคุ (ชม 1 ใน 3 สวนชื่อดังระดับประเทศ) ! ・ถนนฮิกาชิ-ชายะไก (เดินเล่นชมเมืองเก่าที่เคยเป็นย่านโรงน้ำชาอันโด่งดังในสมัยก่อน) ・ตลาดโอมิโจ (รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ~~ เข้าพักในที่พักหรู 5 ดาว เมืองทาคายามะ ~~
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 2 วัน (28381) ☆ (เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น) ชม Light Up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ จากจุดชมวิว & เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ & สวนเค็นโระคุ & ถนนฮิกาชิ-ชายะไก ☆
ระยะเวลา 2วัน
เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 49,900 เยน
Travel by Hijapantour
Today Weather 5°c Tokyo,Japan

Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.284 0.287
USD 30.71 31.01
EUR 35.05 35.25
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class