PACKAGE TOUR OTHER PLACE
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางโดยรถบัสรับส่งระหว่างนัมบะ - อุเมดะ -เที่ยวชมอาราชิยามะในฤดูใบไม้ร่วง -ชมป่าไผ่ที่สวยงามและเงียบสงบ - เที่ยวชมวัดคิงกะกุ เป็นวัดที่ถูกให้เป็นมรดกโลก - เที่ยวชมวัดโทไดจินารา
แพคเกจทัวร์ 1 วัน รหัส No.1002_No.2
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง 1 มกราคม2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ราคา 6,000 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางโดยรถบัสไปรับส่งระหว่างนัมบะ - อุเมดะ -เที่ยวชมอาราชิยาม่าในฤดูใบไม้ร่วง - ชมป่าไผ่ที่สวยงามและบรรยากาศเงียบสงบ - นั่งรถไฟRanden ที่สถานีอาราชิยาม่า - เที่ยวชมวัดโทไดจิ นารา
แพคเกจทัวร์ 1 วัน รหัส No.1002_No.3
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง 1 มกราคม2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ราคา 6,000 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางโดยรถบัสไปรับส่งระหว่างนัมบะ - อุเมดะ -เที่ยวชมสถานที่ โกเบ mosaicศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรริมน้ำครบครัน ทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า โรงภาพยนตร์ สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ -เที่ยวชมวัดคิงกะกุ เป็นวัดที่ถูกให้เป็นมรดกโลก -เที่ยวชมวัดโทไดจินารา
แพคเกจทัวร์ 1 วัน รหัส No.1003_No.4
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง 1 มกราคม2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ราคา 8,000 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น เดินทางโดยรถบัสไปรับส่งระหว่างนัมบะ - อุเมดะ -นั่งรถไฟRanden ที่สถานีอาราชิยาม่า- เที่ยวชมวัดโทไดจิสวนสาธารณะนารา-เที่ยวชมสถานที่โกเบ mosaicศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรริมน้ำครบครัน ทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า โรงภาพยนตร์ สวนสนุก พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ
แพคเกจทัวร์ 1 วัน รหัส No.1003_No.5
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง 1 มกราคม2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ราคา 8,000 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ออกเดินทางจาก : เกียวโต -เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมายใน 1 วัน อาทิ วัดคิโยมิสึ -วัดคิงกะคุ -อาราชิยาม่า
แพคเกจทัวร์ 1 วัน ( NO.1001_NO.51 ) วัดคิโยมิสึ -วัดคิงกะคุ -อาราชิยาม่า
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง 1 เมษายน2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
ราคา 5,000 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ออกเดินทางจาก : เกียวโต -มาลองใส่ชุดกิโมโน ถ่ายภาพ Pre Wedding ในบรรยากาศเมืองหลวงเก่า "เกียวโต" -ชุดสวยๆจากร้านกิโมโนโดยตรง กับช่างภาพฝีมือดี ที่พร้อมจะถ่ายภาพในช่วงพิเศษของชีวิต - รับฟรี! CD ภาพถ่ายทั้งหมด
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (K1261) ถ่าย Pre Wedding ในชุดกิโมโนกันเถอะ ถ่ายภาพในบรรยากาศเมืองหลวงเก่า "เกยีวโต"
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง เมษายน ถึง ธันวาคม 2561
ราคา 33,000 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น แพ็คเกจทัวร์แนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวในเกียวโตเป็นครั้งแรก!! เยี่ยมชม 3 วัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกียวโต ได้แก่...วัดคินคะคุจิ (วัดทอง) -วัดกินคะคุจิ (วัดเงิน) - วัดคิโยะมิซุ (วัดน้ำใส)
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (K1222)แพ็คเกจตั๋วรถบัสท่องเที่ยวในเกียวโต 1 วัน เยี่ยมชม "วัดคินคะคุจิ-วัดกินคะคุจิ-วัดคิโยะมิซุ" สถานที่ชื่อดังในเกียวโต
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง พฤษภาคม - ธันวาคม
ราคา 6,500 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกกจทัวร์ญี่ปุ่น ออกเดินทางจาก คานาซาว่า เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกชื่อดัง "ชิราคาวาโกะ"- เดินเล่นชมเมืองเก่า "ฮิดะ-ทาคายามะ" ที่ถูกขนานนามว่าเป็น Little Kyoto -อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันในชุด "สุกี้ยากี้เนื้อวัวฮิดะ"
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (YG450) หมู่บ้านชิราคาวาโกะ & เมืองเก่าฮิดะ
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 2561
ราคา 9,490 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ออเดินทางสู่ Mt. Fuji 5th Stationกเดินทางจาก Shinjuku Washington Hotel 3F อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ปิ้ง-ย่างอาหารทะเล - เดินเล่นบนสะพานคนเดินที่ยาวที่สุดของประเทศ & ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ - กิจกรรมนั่งรถรางขึ้นเขาฮาโกเน่-โทซัง
แพคดกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (05505) รถรางขึ้นเขาฮาโกเน่-โทซัง & บุฟเฟ่ต์ปิ้ง-ย่างอาหารทะเล & Mishima SKYWALK & Mt. Fuji 5th Station
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง มิถุนายน-ธันวาคม
ราคา 10,900 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ออกเดินทางจาก - สะดวกสบายในการเดินทางจากสนามบินไปยังสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองต่างๆได้ด้วย "บัตรรถบัส SHORYUDO Bus Pass" แบบไม่จำกัด ในระยะเวลา3วัน
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (K1422) แพ็คเกจท่องเที่ยวนาโกย่า-ทาคายาม่า-ชิราคาวาโกะ-คานาวาซ่า-โทยามะ ด้วยบัตรรถบัส SHORYUDO Highway Bus Ticket ขึ้นได้ไม่จำกัดเที่ยว 3วัน!!
ระยะเวลา 3 วัน
เดินทาง มิถุนายน2561-มีนาคม2562
ราคา 7,500 เยน
ไฮไลท์ : แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น ออกเดินทางจาก จุดนัดรวมตัว (Okinawa)*** สะดวกสบายไปกับการเดินทางด้วยบัสท่องเที่ยว 1วัน -คนเดียวก็เที่ยวได้!(รวมอาหารกลางวัน)- รวมค่าเข้า 3 สถานที่ท่องเที่ยวในโปรแกรม -บริการ audio guide ในรถบัสท่องเที่ยว (พนักงานที่คอยให้บริการบนรถบัส สื่อสารภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)-ท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอกินาวะจุระอุมิ (Okinawa Churaumi Aquarium) ประมาณ 3 ชั่วโมง**
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (K1701) 【ออกเดนิทางจากโอกนิาว่า】แพค็เกจรถบัสท่องเที่ยว "Churaumi Family Service Tour" ในพพิธิภัณฑ์สัตว์นา ้โอกินาวะจุระอุมิ & สวนสับปะรดนาโกะ & สวนผีเสื้อ ริวกุโจ...
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง สิงหาคม 61-มีนาคม 62
ราคา 49,000 เยน
ไฮไลท์ : * การประดับไฟ light up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ!! พลาดไม่ได้! โอกาสสุดพิเศษที่จะได้ชมการประดับไฟของหมู่บ้านชิราคาวาโกะ!!
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (KR665) ☆ ชมการประดับไฟ Light up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ประจำปี 2019 ! ☆
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 15,000 เยน
ไฮไลท์ : พลาดไม่ได้! โอกาสสุดพิเศษที่จะได้ชม light up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ!! รวมอาหารเย็นให้ในโปรแกรม เพลิดเพลินกับการเที่ยวชม light up ของหมู่บ้านก่อนรับประทานอาหารเย็น
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1 วัน (KR667) ☆ ชมการประดับไฟ Light up หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ประจำปี 2019 นาน 2 ชั่วโมง ! ☆
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 16,000 เยน
ไฮไลท์ : ・ท่องเที่ยวชม 'หมู่บ้านชิราคาวาโกะ' ทั้ง 2 ช่วงเวลา กลางวัน & กลางคืน ・เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ สวนเค็นโระคุ หมุ่บ้านโกคายาม่า เป็นต้น ・อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารท้องถิ่นในมื้อเย็นของวันที่ 1 ในโปรแกรมการเดินทาง
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 2 วัน (28386) ☆ (เดินทางด้วยรถไฟ) เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทั้งกลางวัน-กลางคืน Light Up & หมู่บ้านโกคายาม่า & สวนเค็นโระคุ ☆
ระยะเวลา 2วัน
เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 32,900 เยน
ไฮไลท์ : -Miyama Milk -Kayabuki-no-sato เมืองที่ตั้งอยู่ทางเหนือของเกียวโต ซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขา หมู่บ้านจะทำการแสดงไฟ มีการออกร้านอาหารและเครื่องดื่มากมาย
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1วัน (No.1011) ☆Kyoto Miyama Kayabuki-no-sato เต็มอิ่ม3ชม. กับโคมหิมะ☆
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 6,000 เยน
ไฮไลท์ : -Mineyama Kogen -สัมผัสประสบการณ์การทำโซบะ
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1วัน (Course No.1009) ☆ทัวร์สกี 6ชั่วโมงเต็ม Mineyama Kogen /ทัวร์เล่นหิมะที่ Mineyama Kogen + สัมผัสประสบการณ์ในแบบญี่ปุ่น☆
ระยะเวลา 1วัน
เดินทาง ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
ราคา 8,000 เยน
ไฮไลท์ : -Mineyama Kogen Resort White Peak -ปราสาทฮิเมจิ -เที่ยวัดเอ็นเกียวจิภูเขาโชชะ
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 2วัน (No.2009) ☆ประสบการณ์ฤดูหนาวสุดพิเศษที่ Mineyama Kogen & ทริปฮิเมจิ☆
ระยะเวลา 2วัน
เดินทาง ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
ราคา 29,000 เยน
ไฮไลท์ : -คิโนซากิ ออนเซน -เล่นหิมะที่ Kannabe Highland
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 2วัน (No.1022) ☆คิโนซากิ ออนเซน & เล่นหิมะที่ Kannabe Hignland☆
ระยะเวลา 2วัน
เดินทาง ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562
ราคา 36,000 เยน
ไฮไลท์ : - Fushimi Inari Taisha Shrine - Kiyomizudera (Lunch) - Kinkakuji - Arashiyama
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1วัน (รหัสทัวร์ : No.1051) Fushimi Inari Taisha, Kiyomizudera, Kinkakuji, Arashiyama Day Tour
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561
ราคา 8,000 เยน
ไฮไลท์ : - Maiko (image) - Gion-Hanamikoji - Fushimi Inari Taisha
แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น 1วัน (รหัสทัวร์ : No.1059) Meet “Maiko” in Gion, Fushimi Inari Taisha, Arashiyama Day Tour
ระยะเวลา 1 วัน
เดินทาง ตุลาคม-มิถุนายน 2562
ราคา 12,000 เยน
Travel by Hijapantour
Today Weather 14°c Tokyo,Japan

Mostly Sunny
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2830 0.2855
USD 30.67 30.97
EUR 35.05 35.25
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class