PROGRAM TOUR OTHER PLACE
ไฮไลท์ : ล่องเรือชมใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขา เกบิเก เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ เพลิดเพลินจุใจกับสวนน้ำ ขนาดใหญ่ Hawaiian Resort Spa นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เทือกเขาซาโอ ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด และ มิตซุย เอ้าเลท ปาร์ค เซนได พอร์ท อิสระช้อปปิ้ง หรือท่องเที่ยวเมืองเซนได เต็มวัน
HJ1111 : SENDAI MATSUSHIMA FREEDAY PREMIUM BUSINESS CLASS KOYO 7D5N (TG)
ระยะเวลา 7วัน5คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 7 - 28 พ.ย. 62
ราคา 79,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : บินตรงสู่เซนได | เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ | นั่งกระเช้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี | ล่องเรือเกบิเค | ชมสระน้ำ5สี | ชมลำธารโออิราเสะ| อาหาร12มื้อ | พักออนเซน 3 คืน
HJ0331 : SENDAI PREMIUM AUTUMN 7 วัน 5 คืน (TG)
ระยะเวลา 7วัน5คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 7 - 16 พ.ย. 62
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : บินตรงสู่เซนได | เที่ยวเต็มวันไม่มีอิสระ | นั่งกระเช้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี | ล่องเรือเกบิเค | ทานอาหารท้องถิ่น วังโก๊ะโซบะ | อาหาร10มื้อ | พักออนเซ็น2คืน
HJ0328 : SENDAI PREMIUM AUTUMN 6 วัน 4 คืน (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 - 17 พ.ย. 62
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชม “ดอกซากุระ พร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสี” ในเวลาเดียวกันท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่เมืองโอบาระ รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชมความงามของแม่น้ำและใบไม้เปลี่ยนสี ตระการตากับแมกไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด ณ “โครังเค” ฉากสะพานสีแดงสด ทอดยาวพาดผ่านแม่น้ำ สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ชมใบไม้เปลี่ยนสีบน ถนนอิโจนามิกิ ที่สวยงามในเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
HJ0712 : LOVE AUTUMN 6D3N (XJ)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 15 - 22 พ.ย. 62
ราคา 38,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชม “ดอกซากุระ พร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสี” ในเวลาเดียวกันท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่เมืองโอบาระ รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชมความงามของแม่น้ำและใบไม้เปลี่ยนสี ตระการตากับแมกไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด ณ “โครังเค” ฉากสะพานสีแดงสด ทอดยาวพาดผ่านแม่น้ำ สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ตระการตากับเทศกาล “MEPLE CORRIDOR” อุโมงค์เมเปิ้ลแดง ณ คาวากุจิโกะ ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO ชมใบไม้เปลี่ยนสีบน ถนนอิโจนามิกิ ที่สวยงามในเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
HJ0711 : LOVE AUTUMN NO.2 7D4N (TG)
ระยะเวลา 7วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 22 - 28 พ.ย. 62
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชม “ดอกซากุระ พร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสี” ในเวลาเดียวกันท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่เมืองโอบาระ รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชมความงามของแม่น้ำและใบไม้เปลี่ยนสี ตระการตากับแมกไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด ณ “โครังเค” ฉากสะพานสีแดงสด ทอดยาวพาดผ่านแม่น้ำ สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
HJ0710 : LOVE AUTUMN NO.1 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 22 - 27 พ.ย. 62
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงาม “เส้นทางอิโระฮะซากะ” นั่ง “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี สัมผัสบรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ที่ยังคงความเก่าแก่สมัยเอโดะ จนได้ฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ” ตระการตากับเทศกาล “MEPLE CORRIDOR” อุโมงค์เมเปิ้ลแดง ณ คาวากุจิโกะ ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
HJ0709 : NIKKO-FUJI AUTUMN 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 - 6 พ.ย. 62
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -บินเช้า กลับค่ำ เที่ยว 3 วันเต็ม -นมัสการ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเกาะฮ่องกง -พระใหญ่ลันเตา , เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว วัดหยวนหยวน, รีพัลเบย์ , วัดเจ้าพ่อกวนอู หมานโหม๋ , วัดแชกุงหมิว , วัดหวังต้าเซียน , วัดนางชี , วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom) -ช้อปปิ้งแบบจุใจ ณ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของฮ่องกง อาทิเช่น ซิตี้เกทเอาท์เลทต์ , K11, โอเชี่ยน เทอร์มินอล
(HK005) ฮ่องกง Charming 9 วัด 3D2N (CX) 14-16 JUL.19 ราคา 15,900 บาท
ระยะเวลา 3วัน2คิน (CX)
เดินทาง วันที่ 14 - 16 ก.ค. 62
ราคา 15,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ถือว่าเป็นเสน่ห์ของรถไฟเก่านี้ ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ
HJ0705 : LOVE JAPAN OCT. 7D4N (TG)
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 18 - 24 ต.ค. 62
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน นั่ง “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี
HJ0704 : NIKKO TOHOKU 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 18 - 23 ต.ค. 62
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน
HJ0703 : NIKKO SENDAI 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 18 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ
HJ1105 : SENDAI MATSUSHIMA PREMIUM WINTER SKI IN SENDAI II 5D3N (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 30 พ.ย. 62 - 14 ธ.ค. 62
ราคา 31,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ล่องเรือชมหุบเขา เกบิเค เยือนมรดกโลกวันจูซนจิ ย้อนสู่ยุคเฮอัน ณ หมู่บ้านเอะสะชิ ฟูจิวาระ สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ
HJ1104 : SENDAI MATSUSHIMA PREMIUM WINTER SKI IN SENDAI 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 พ.ย. 62 - 10 ธ.ค. 62
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เยี่ยมชมวิหารทองคำที่ฮิราอิซูมิ ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะและเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอันสมบูรณ์ ช้อปปิ้งแบรนด์ดังและสินค้าญี่ปุ่นมากมาย แช่น้ำแร่ ออนเซ็น
HJ1202 : HELLO SENDAI 5D3N (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 9 พ.ย. 62 - 14 ธ.ค. 62
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ขอนำท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย สู่เมืองเซ็นได ไอสึ-วาคามัตสึ นิกโก้ โตเกียว เยี่ยมชมเมืองเก่าไอสึ-วาคามัตสึ ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิมะและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้งแบรนด์ดังและสินค้าญี่ปุ่นมากมาย
HJ1201 : SENDAI – NIKKO 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 29 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ปราสาทโอซาก้า | ห้างโดทงพลาซ่า | ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ | เกียวโต | ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | โอกากิ | มิตชุยเอ้าท์เล็ท SHIGARYUO | โอกากิ จ.กิฟุ |เมืองเซกิ | ร้านมีดซันชู |หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | เมืองทาคายาม่า | ลิตเติ้ลเกียวโต | เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ | นากาโนะ | ออนเซ็น
HJ0507 : SUPER GOLDEN ROUTE โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 5วัน 3คืน (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 10 ก.ค. 62 - 9 ต.ค. 62
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองคะคุโนะดาเตะ | บ้านซามูไรโบราณที่คะคุโนะดาเตะ | กินซัง ออนเซ็น - Sendai-Izumi Premium Outlet |เมืองไอสุ | ปราสาทสึรุงะ | เมืองไอสุ | หมู่บ้านโออุจิ จูคุ | ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น | หน้าผาโทโนะเฮทสึริ | เมืองฟุคุชิมะ
HJ1102 : SENDAI MATSUSHIMA PREMIUM AUTUMN IN SENDAI 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 29 ต.ค. 62 - 3 พ.ย. 62
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ปราสาทสึรุงะ | เมืองไอสุ | หมู่บ้านโออุจิ จูคุ | ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น | หน้าผาโทโนะเฮทสึริ | เมืองฟุคุชิมะ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ | ภูเขาซาโอะ | เซนได | ปราสาทอาโอบะ | ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด
HJ1103 :SENDAI MATSUSHIMA PREMIUM AUTUMN IN SENDAI II 5D3N (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 2 - 23 พ.ย. 62
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สะพานโทเค็ทสึเคียว | ศาลเจ้าชิราฮิเงะ | ระบำพื้นเมือง | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | อุโมงใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร | ถนนอิโชนามิกิ | ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 | วัดอาซากุซะ
HJ0322 : OSAKA NAGOYA TOKYO ROMANTIC AUTUMN 7วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 7 - 30 พ.ย. 62
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สะพานโทเค็ทสึเคียว | ศาลเจ้าชิราฮิเงะ | ระบำพื้นเมือง | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ทุ่งดอกโคเคีย | ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
HJ0321 : OSAKA NAGOYA TOKYO RED KOCHIA 7วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 2 ก.ย. 62 - 20 ต.ค. 62
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 24°c Tokyo,Japan

Fog
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2835 0.2855
USD 30.28 30.58
EUR 34.40 34.55
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class