PROGRAM TOUR OSAKA
ไฮไลท์ : วัดคิโยมิสึ สวนนาบานะโนะซาโตะ ทะเลสาบฮามานะ สะพานแขวน มิชิม่า สกาย วอร์ค โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท วัดอาซากุสะ ย่านชินจูกุ อิออน มอลล์
HJVTGVJP0013 ทัวร์โอซาก้า โตเกียว FLOWER
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 2 - 7 พ.ค. 66
ราคา 52,995 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน วัดคิโยมิสึ นากาชิม่า แจ๊สดรีม เอาท์เล็ท ทุ่งดอกเนโมฟิล่า สวนนาบานะโนะซาโตะ
HJVTGVJP0011 ทัวร์โอซาก้า นาโกย่า AMAZING FLOWER
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 20 - 24 เม.ย. 66
ราคา 45,995 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พระใหญ่ไดบุทสึ วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้ง ชินไชบาชิ ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City ย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
HJTTNXJ069 ทัวร์โอซาก้า KYOTO UNIVERSAL DAYFLIGHT “ซุปตาร์ สงกรานต์ไม่มีลิมิต เที่ยวเต็มร้อย”
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 9 - 20 เม.ย. 66
ราคา 49,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พระใหญ่ไดบุทสึ วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้ง ชินไชบาชิ ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City ย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
HJTTNXJ068 ทัวร์โอซาก้า KYOTO FREEDAY DAYFLIGHT “ซุปตาร์ ไม่มีลิมิต เที่ยวเต็มร้อย”B
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 26 มี.ค. 66 - 4 ก.ค. 66
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านมิยามะ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ อิออน มอลล์ THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK ปราสาทโอซาก้า DUTY FREE ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HJGSKIX30 ทัวร์โอซาก้า ALOHA TULIP
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 - 27 เม.ย. 66
ราคา 38,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านมิยามะ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ อิออน มอลล์ นาราปาร์ค วัดโทไดจิ THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK ปราสาทโอซาก้า DUTY FREE ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ล่องเรือ DOTON
HJGSKIX29 V2 ทัวร์โอซาก้า ทิวลิปสุดฟินส์
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 17 - 28 เม.ย. 66
ราคา 41,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดโทไดจิ สวนสาธารณะนารา MITSUI OUTLET NABANA NO SATO วัดโอสุคันนอน วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ย่านชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า ตลาดคุโรมง รถไฟ HANKAI ศาลเจ้าสุมิโยชิ RINKU PREMIUM OUTLET
HJGSKIX26 ทัวร์โอซาก้า HAVE FUN
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 12 พ.ค. 66 - 3 ก.ค. 66
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดคินคะคุจิ สวนป่าไผ่ ย่านเมืองเก่าโอมิฮะจิมัง อิสระใจกลางเมืองโอซาก้า ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ ย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน
HJTTNXJ067 ทัวร์โอซาก้า KYOTO NAGOYA FREEDAY “ซุปตาร์ ชมเมืองเก่า หน้าร้อนนี้พี่แซ่บ”
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 5 พ.ค. 66 - 1 ก.ค. 66
ราคา 33,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ถ่ายรูปโกเบพอร์ตทาวเวอร์ ปราสาทฮิเมจิ ถนนช้อปปิ้งมิยูกิ โดริ ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park Kurashiki แช่น้ำแร่ธรรมชาติ เมืองเก่าคุราชิกิ สะพานทาทาระ เกาะชิโกกุ เมืองมัตสึยามะ ปราสาทมัตสึยาม่า ถนนโดโงะ ไฮคาระ หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ ออนเซ็น 300ปี โดโงะ ออนเซ็น พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ จังหวัดคางาวะ ย่านเมืองเก่าอุดาสึ สวนริทสึริน สะพานโอะนารุโตะเคียว ถ่ายรูปท่าชู2แขนสุดฮิตกับป้ายกุลิโกะ ช้อปปิ้งย่านดังชินไซบาชิ โดทงโบริ
HJGQ2KIXXJ012 ทัวร์โอซาก้า SHIKOKU AUTUMN ONSEN LOVER KANSAI
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 10 - 18 ต.ค. 66
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สวนป่าไผ่ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ ชิราคาวาโกะ ถนนซันมาจิซูจิ ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ EXPO City และย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
HJTTNXJ066 ทัวร์โอซาก้า KYOTO TAKAYAMA “ซุปตาร์ ชมสวน หน้าร้อนหรือน่ารัก”
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 17 เม.ย. 66 - 2 มิ.ย. 66
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองโอซาก้า เมืองนารา วัดโทไดจิ สวนสาธารณะนารา เมืองเกียวโต ศาลเจ้าเทพอินาริ วัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งย่านฮิกาชิยาม่า เมืองโอซาก้า ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน หมู่บ้านโบราณคายาบุกิโนะซาโตะ สันดอนทรายอามาโนะฮาชิดาเตะ ขึ้นเคเบิ้ลคาร์หรือรถรางสู่ด้านบนภูเขา วัดจิออนจิ สะพานข้ามช่องแคบไคเซ็นเคียว เมืองโอซาก้า อิสระเต็มวัน (เลือกซื้อทัวร์เสริม USJ)
HJRJXJ005 ทัวร์ เรียล เรียล โอซาก้า... ฟรีเดย์
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 31 พ.ค. 66 - 2 ต.ค. 66
ราคา 28,919 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : กรุงโอซาก้า ถ่ายรูปปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เมืองเกียวโต วัดคิโยมิสึ ย่านฮิกาชิยาม่า เมืองนาโกย่า งานประดับไฟฤดูหนาวนาบานะ โนะ ซาโตะ เมืองนาโกย่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ถนนซันมาจิซูจิ ถ่ายรูปที่ทำการเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) เมืองนาโกย่า เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น ศาลเจ้าเฮอัน เมืองอาราชิยาม่า ป่าไผ่ สะพานโพเก็ตสึเคียว เมืองโอซาก้า เอ็กซ์โปซิตี้ ย่านชินไซบาชิ
HJRJXJ003 ทัวร์ เรียล เรียล โอซาก้าตัวตึง
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 31 มี.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดคิโยมิสึ สวนนาบานะโนะซาโตะ ทะเลสาบฮามานะ สะพานแขวน มิชิม่า สกาย วอร์ค โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท อปปิ้งอย่างจุใจที่ย่านชินจูกุ อิออน มอลล์
HJVTGVJP006 ทัวร์โอซาก้า TOKYO FLOWER
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 20 - 25 เม.ย. 66
ราคา 53,995 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สวนสาธารณะนารา วัดโทไดจิง วัดคิโยมิสึ สวนนาบานะโนะซาโตะ สวนโอคาซากิ ทะเลสาบฮามานะ โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ศาลเจ้าอาราคุระเซ็นเก็น ซากุระที่สวนสาธารณะอุเอโนะ ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ย่านชินจูกุ วัดนาริตะซัง อิออน มอลล์
HJVTGVJP002 ทัวร์โอซาก้า TOKYO SAKURA
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 31 มี.ค. 66 - 5 เม.ย. 66
ราคา 55,995 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน ดินแดนแห่งมายา ชมสวนซากุระสวยๆใน ปราสาทโอซาก้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโอซาก้า ชมความงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งที่ สวนโอคาซากิ มิเอะ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่ นากาชิม่า แจ๊สดรีม เอาท์เล็ท
HJVTGJP009 ทัวร์โอซาก้า NAGOYA AMAZING SAKURA
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 30 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
ราคา 46,995 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดโทไดจิ โบราณสถานเก่าแก่ที่เก็บสมบัติของชาติ ศาลเจ้าอิเสะ อดีตศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดในญี่ปุ่น เมืองมิเอะ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นกำเนิดนินจา วัดคิโยมิสึ วัดที่มีชื่อเสียงในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกจาก UNESCO ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก คุ้นตากับคนทั่วโลกด้วยเสาไม้ สีแดง
HJSHXJKIX3 ทัวร์โอซาก้า เกียวโต มิเอะ โกเบ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 11 พ.ค. 66 - 29 ต.ค. 66
ราคา 36,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต วัดคิโยมิตซุ ศาลเจ้าเฮอัน กิจกรรมชงชา นาโกย่า เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) ถนนสายซันมาจิ ซูจิ เมืองโทยาม่า เมืองโทยาม่า เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขื่อนคุโรเบะ เมืองมัตสึโมโต้ แช่น้ำแร่ ธรรมชาติ ปราสาทมัตซึโมโต้ วัดอาสะกุซะ ถนนนากามิเสะ ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี แม่น้ำสุมิดะ ช้อปปิ้ง ชินจุกุ
HJGQ2KIXXJ010 ทัวร์โอซาก้า TAKAYAMA JAPAN ALPS SNOW WALL OSAKA TOKYO
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 18 - 27 เม.ย. 66
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นั่งรถไฟสายโรแมนติก ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว เมืองทาคายาม่า ชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ วัดโทไดจิ สะพานโทเก็ตสึเคียว ปราสาทโอซาก้า อิสระท่องเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
HJJL ทัวร์โอซาก้า TAKAYAMA SONGKRAN NO.2
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 12 - 18 เม.ย. 66
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ปราสาทมัตสึโมโต้ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ
HJJL ทัวร์โอซาก้า TAKAYAMA SONGKRAN NO.1
ระยะเวลา 6วัน3คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 10 - 15 เม.ย. 66
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เจแปนแอลป์ (กำแพงหิมะ) ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ปราสาทมัตสึโมโต้ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว ชมซากุระ ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ
HJJL ทัวร์โอซาก้า JAPAN ALPS SAKURA SONGKRAN
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 14 - 20 เม.ย. 66
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather °c Tokyo,Japan

ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class