PROGRAM TOUR OSAKA
ไฮไลท์ : เมืองเซกิ | ร้านซันชู Hamonoyasan | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ทาคายาม่า | ทาคายาม่า จินยะ | ลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ | นาโกย่า | ห้าง Aeon | นาโกย่า | มิเอะ | ศาลเจ้าฟุตามิโอคิทามะ | หินแต่งงาน Meoto Iwa | ศาลเจ้าอิเสะ | ถนนเก่าโอฮาไรมาจิ | โอซาก้า | โดทงพลาซ่า ย่านไซบาชิ
HJ0506 : โอซาก้าสละโสด โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า UNSEEN หินแต่งงาน 6D4N (XW)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 16 ก.ค. 62 - 15 ต.ค. 62
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นารา | วัดโทไดจิ | สวนกวาง | โอซาก้า | ปราสาทโอซาก้า | ห้าง DONTON PLAZA | ชินไซบาชิ อาราชิยาม่า | ป่าไผ่ | ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว | ศาลเจ้าเฮอัน | พิธีชงชา | ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | โกเบ | ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
HJ0505 : SUGOI OSAKA โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 2 - 18 ต.ค. 62
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นารา | วัดโทไดจิ | สวนกวาง | โอซาก้า | ปราสาทโอซาก้า | ห้าง DONTON PLAZA | ชินไซบาชิ อาราชิยาม่า | ป่าไผ่ | ถ่ายรูปสะพานโทเง็ตสึเคียว | ศาลเจ้าเฮอัน | พิธีชงชา | ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | โกเบ | ย่านโกเบฮาร์เบอร์แลนด์
HJ0504 : โอซาก้า อะไรว่ะ! โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน(XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 3 ก.ค. 62 - 27 ก.ย. 62
ราคา 15,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เพลิดเพลินสวนดอกไม้ ณ สวนบ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ณ ชินไซบาชิ โอซาก้า |เกียวโต | ฟูชิมิ อินาริ | สะพานโทเกทสึเคียว | สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า | วัดคินคาคุจิ |นาโกย่า สเตชั่น
HJ1321 : FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 21 มิ.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ช้อปปิ้งเต็มอิ่มจุใจ ณ ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ สัมผัสเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เมืองนารา อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำรับญี่ปุ่น อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยฟรีเดย์ 1 วัน
HJ1318 : โอซาก้า เกียวโต นารา [เลสโกโอซาก้า ชวนชื่นรื่นรมณ์]5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 11 ก.ค. 62 - 26 ก.ย. 62
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยี่ยมชมเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เมืองนารา ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ณ ชินไซบาชิ ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ โอซาก้า | เกียวโต| ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ |วัดคิโยมิสึ| วัดคินคะคุจิ| นาโกย่า สเตชั่น |ทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาวะโกะ | ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า |เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ | อิออน จัสโก้|นารา |วัดโทไดจิ | ดิวตี้ฟรี| ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | ริงกุเอ้าท์เล็ท
HJ1307 : ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นารา [เลสโก ปักษาสวรรค์] 5 วัน 2 คืน (JL)
ระยะเวลา 5วัน 2 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 24 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอาริ สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น ฟรีเดย์ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio หรือ ช้อปปิ้งจุใจ
HJ1005 : OSAKA KYOTO MIYAMA ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้4 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 24 มิ.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ ฟรีเดย์ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio หรือ ช้อปปิ้งจุใจ ณ Expo City , Duty Free และ ชินไซบาชิ ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้ำตกมิโนะ จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า อลังการกับปราสาทโอซาก้า สัญลัษณ์ของเมือง
HJ1004 : OSAKA MIYAMA KYOTO ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 3 5D3N (XJ)
ระยะเวลา (XJ)
เดินทาง วันที่ 24 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า
HJ1002 : OSAKA SHIRAKAWA TOTTORIซุปตาร์ ยอดนักสืบ(หิมะขาว) (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 27 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ไฮไลท์ ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า
HJ1001 : OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (ใบไม้แดง) 6D4N(XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 1 ต.ค. 62 - 26 พ.ย. 62
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 25°c Tokyo,Japan

Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2820 0.2845
USD 29.97 30.28
EUR 33.55 33.70
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class