PROGRAM TOUR OSAKA
ไฮไลท์ : เกียวโต วัดคิโยมิสึ ปราสาททอง นาโกย่า ถนนช้อปปิ้งโอสุ สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ทาคายาม่า ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ ตลาดปลาคุโรมง ปราสาทโอซาก้า ริงกุเอ้าท์เล็ท
HJZGKIX2311MM ทัวร์เลทส์โก โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 4 พ.ค. 66 - 3 มิ.ย. 66
ราคา 37,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ มิตซุย เอ้าท์เล็ท หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ถนนเมืองเก่าซันมาจิ อิออน ตลาดปลาคุโรมง วัดคัตสึโอจิ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งปลอดภาษี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HJBTKIX04XJ ทัวร์มหัศจรรย์ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 17 พ.ค. 66 - 2 ต.ค. 66
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดคัตสึโอจิ ปราสาทโอซาก้า ร้านค้าปลอดภาษี ย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ หมู่บ้านโบราณมิยามะ คายาบุกิโนะซาโตะ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาญี่ปุ่น อิออน มอลล์ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ
HJBTKIX05XJ ทัวร์มหัศจรรย์ โอซาก้า เกียวโต FREEDAY
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 10 พ.ค. 66 - 25 ก.ย. 66
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิซุ ถนนสายกาน้ำชา ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชา อิออน มอลล์ เมืองนารา วัดโทไดจิ ตลาดคุโรมง ร้านค้าปลอดภาษี ปราสาทโอซาก้า ริงกุ เอ้าท์เล็ท
HJBTKIX01XJ ทัวร์มหัศจรรย์ โอซาก้า นารา เกียวโต
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 7 เม.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
ราคา 33,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทุ่งดอกไม้เมือง อาซาฮี ฟุนางาวะ ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ปราสาทมัตสึโมโต้ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว เมืองทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ ล่องเรือชมหุบเขาเอนะเคียว สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ
HJJL ทัวร์โอซาก้า KANSAI KANAZAWA EXCLUSIVE
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 - 20 เม.ย. 66
ราคา 69,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมไฟประดับสุดอลังการ Nabana no sato ช้อปปิ้งจุใจที่ Mitsui Outlet เดินเล่นชิลๆ สโลไลฟ์ที่หมู่บ้านประมงอิเนะ ศักการะศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิ อินาริ ชมพิธีชงชาญี่ปุ่น วัดทองคินคะคุจิ ช้อปปิ้งฟินๆ ที่ชินไซบาชิ
HJPJ020KIX ทัวร์โอซาก้า เพราะความสนุกหยุดไม่ได้ Volume 2.
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 25 เม.ย. 66 - 4 มิ.ย. 66
ราคา 38,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ปราสาทโอซาก้า นากาชิ JAZZDREAM OUTLET Nabana No Sato เมืองนาโกย่า เมืองนาโกย่า เก็บสตรอเบอรี่ ทะเลสาบฮามานา โอชิโนะ ฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว คาวากุจิโกะ ซากุระ ฟูจิพิงค์มอส เมืองโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ
HJFSKIXNRT001 ทัวร์โอซาก้า โตเกียว GOLDEN ROUTE
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 28 มี.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
ราคา 43,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาญี่ปุ่น เมืองนากาชิมะ มิตซุยเอ้าท์เล็ท หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองเก่าทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ถนนเมืองเก่าซันมาจิ อิออน มอลล์ ปราสาทโอซาก้า หมู่บ้านอเมริกา DUTY FREE ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HJBTCNXKIX01VZ ทัวร์มหัศจรรย์ โอซาก้า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 15 เม.ย. 66 - 4 ต.ค. 66
ราคา 28,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หุบเขามิโนะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สวนดอกไม้นะบะนะ โนะ ซาโตะ ช้อปปิ้ง แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท และ ริงกุ เอาท์เล็ท ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
HJTTNXJ071 ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า DAYFLIGHT “ซุปตาร์ อรุณเบิกฟ้า นกกาโบยบิน”
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 17 เม.ย. 66 - 3 มิ.ย. 66
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หุบเขามิโนะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สวนดอกไม้นะบะนะ โนะ ซาโตะ ช้อปปิ้ง แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท ริงกุ เอาท์เล็ท ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
HJTTNXJ072 ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า DAYFLIGHT “ซุปตาร์ วันหยุดนี้ ฉันจะโบยบิน”
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 3 - 17 เม.ย. 66
ราคา 45,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดคินคะคุจิ ปราสาทมัตสึโมโตะ หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สวนดอกไม้นะบะนะ โนะ ซาโตะ ช้อปปิ้ง แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท ห้างอิออน มอลล์ ย่านซาคาเอะ และ ย่านชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
HJTTNXJ073 ทัวร์โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า MATSUMOTO DAYFLIGHT “ซุปตาร์ สงกรานต์นี้ จะไปให้ได้”
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 12 - 20 เม.ย. 66
ราคา 55,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านมิยามะ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ อิออน มอลล์ นาราปาร์ค วัดโทไดจิ THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK ปราสาทโอซาก้า DUTY FREE ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ล่องเรือ DOTON
HJGSKIX29 ทัวร์โอซาก้า สงกรานต์ชุ่มฉ่ำ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 10 - 17 เม.ย. 66
ราคา 56,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นารา วัดโทไดจิ ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทชะ ปราสาทโอซาก้า วัดอาซากุสะ ไดเวอร์ ซิตี้ โอไดบะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เกียวโต วัดคิโยมิสุ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ทะเลสาบคาวากุจิโกะ นั่งกระเช้า คาจิ คาจิ nabana no soto winter illumination
HJGQ2KIXTG023 ทัวร์โอซาก้า โตเกียว BESTTIME OSAKA TOKYO SAKURA
ระยะเวลา 7วัน5คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 29 มี.ค. 66 - 4 เม.ย. 66
ราคา 65,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ฟูชิมิ อินาริ ล่องเรือโดทงโบริ นั่งรถไฟโบราณ ทาคายาม่า ศาลเจ้าสุมิโยชิ วัดคิโยมิสึ
HJGSKIX25 TG BKK OSAKA LOVELY PINK
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 13 - 18 เม.ย. 66
ราคา 69,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิ อิออนมอลล์ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ปราสาทมัตสึโมโต้ หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว FLOWER GARDEN LAKE HAMANA ซากาเอะ ย่านชินไซบาชิ ริงกุ เอาท์เล็ท
HJGSKIX31 ทัวร์โอซาก้า TULIP WONDERFUL
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 4 - 18 เม.ย. 66
ราคา 49,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดโทไดจิ นาราปาร์ค อิออนมอลล์ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิสึ ดิวตี้ฟรี ย่านชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า สวนลำรึกงานเอ๊กซ์โป 70 ริงกุ เอาท์เล็ท
HJGSKIX32 ทัวร์โอซาก้า ตะลุยทุ่งทิวลิป (FREEDAY)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 8 - 27 เม.ย. 66
ราคา 38,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทาคายาม่า ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ มัตสึโมโต้ มัตสึโมโต้ สเตชั่น ปราสาทมัตซึโมโต้ ถนนนาวาเตะ โทยาม่า สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออน เกียวโต วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาญี่ปุ่น ทางเดินนักปราชญ์ โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ ตลาดปลาคุโรมง ปราสาทโอซาก้า ริงกุเอ้าท์เล็ท
HJZGKIX2301JL ทัวร์เลทส์โก โอซาก้า ทาคายาม่า มัตสึโมโต
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 13 - 20 เม.ย. 66
ราคา 59,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต วัดคิโยมิสึ ปราสาททอง นาโกย่า ถนนช้อปปิ้งโอสึ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน เส้นทางนักปราชญ์ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ ตลาดปลาคุโรมง ปราสาทโอซาก้า ริงกุเอ้าท์เล็ท
HJZGKIX2307MM ทัวร์เลทส์โก โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต ซากุระ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 มี.ค. 66 - 26 เม.ย. 66
ราคา 39,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดคิโยมิสึ ปราสาททอง นาโกย่า ถนนช้อปปิ้งโอสึ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ อิออน เส้นทางนักปราชญ์ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ สวนอนุสรณ์บัมปาคุ ตลาดปลาคุโรมง ปราสาทโอซาก้า ริงกุเอ้าท์เล็ท
HJZGKIX2308MM ทัวร์เลทส์โก โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต ซากุระ (ฟรีเดย์1วัน)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 4 - 18 เม.ย. 66
ราคา 45,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ มัตสึโมโต้ สเตชั่น ปราสาทมัตซึโมโต้ ถนนนาวาเตะ โทยาม่า สวนอาซาฮี ฟุนะกาว่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออน วัดคิโยมิสึ ปราสาททอง ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ย่านช้อปปิ้งถนนชินเคียวโกกุและเทอระมะชิ เส้นทางนักปราชญ์ ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ ตลาดปลาคุโรมง ปราสาทโอซาก้า ริงกุเอ้าท์เล็ท
HJZGKIX2309MM ทัวร์เลทส์โก โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต มัตสึโมโต้ อาซาฮีฟุนากาว่า (ฟรีเดย์1วัน)
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 10 - 16 เม.ย. 66
ราคา 59,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather °c Tokyo,Japan

ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class