PROGRAM TOUR OSAKA
ไฮไลท์ : หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หุบเขามิโนะ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สวนดอกไม้นะบะนะ โนะ ซาโตะ ช้อปปิ้ง แจ๊ซ ดรีม เอ้าท์เล็ท และ ริงกุ เอาท์เล็ท ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City และย่านชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
HJTTNXJ071-1 ทัวร์โอซาก้า KYOTO NAGOYA DAYFLIGHT
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 23 - 28 เม.ย. 66
ราคา 39,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมทุ่งดอกคาโมไมล์ สวนนูโนะบิกิ ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ และชินไซบาชิ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู และปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
HJZGKIX2302 ทัวร์ โอซาก้า เกียวโต โกเบ
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 21 พ.ค. 66 - 22 ก.ค. 66
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมทุ่งดอกคาโมไมล์ สวนนูโนะบิกิ ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งโกเบฮาร์เบอร์แลนด์ และชินไซบาชิ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู และปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่น
HJZGKIX2303 ทัวร์ โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 17 มิ.ย. 66 - 9 ก.ค. 66
ราคา 45,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมดอกทิวลิปที่สวนอนุสรณ์บัมปาคุ ช้อปปิ้งย่านชินไวบาชิ เที่ยวเมืองเก่าทาคาย่า ชมเมืองมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ่งย่าง "ยากินิคุ" และบุฟเฟ่ต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น
HJZGKIX2313 ทัวร์โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 16 - 26 เม.ย. 66
ราคา 35,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พระใหญ่ไดบุทสึ วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้ง ชินไชบาชิ ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City ย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
HJTTNXJ068-2 ทัวร์โอซาก้า KYOTO FREEDAY DAYFLIGHT
ระยะเวลา 5วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 21 - 25 เม.ย. 66
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พระใหญ่ไดบุทสึ วัดกินคะคุจิ หรือ วัดเงิน วัดคิโยมิสึเดระ วัดน้ำใส ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้ง ชินไชบาชิ ช้อปปิ้งจุใจ ณ EXPO City ย่านชินไซบาชิ พร้อมเช็คอิน ป้ายกูลิโกะแมน แห่งโดทงโบริ
HJTTNXJ068-1 ทัวร์โอซาก้า KYOTO FREEDAY DAYFLIGHT
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 27 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเจแปนแอลป์พร้อมชมทุ่งดอกพิ้งมอส ออนเซน 2 คืน อาราชิยาม่า / สะพานโทเคะทสึ / ชมป่าไผ่ / หมู่บ้านชิราคาวาโกะ / ซันมาชิซูจิ ที่ว่าการอาเภอเก่าทาคายาม่า / เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า / กาแพงหิมะ / เขื่อนคุโรเบะ ชมซากุระ PINKMOSS / Fujiyama Tower / ช้อปปิ้งชินจูกุ / ช้อปปิ้งซาคาเอะ วัดอาซากุซะ / ตลาดปลาซึกิจิ / ช้อปปิ้งชิบูย่า / ไดเวอร์ซิตี้โอไดบะ มื้อพิเศษ !! ปิ้งย่าง ชาบู บุฟเฟ่ห์ขาปู
HJBJALP0512 ทัวร์โอซาก้า โตเกียว YOROKOBI JAPAN ALPS PINKMOSS BY JAL
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 12 - 18 พ.ค. 66
ราคา 63,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : อาราชิยาม่า / สะพานโทเคะทสึ / ชมป่าไผ่ ศาลเจ้าฟูจิมิอินาริ / มิเอะ / ศาลเจ้าอิเสะ / ถนนโอฮาไรมาจิ / นารา / วัดโทไดจิ โกเบ / นั่งรถรางชมวิวบนเขารอคโกะ / โกเบฮาร์เบอร์แลนด์ / ริงกุเอาท์เล็ท / ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็มตามอัธยาศัย หรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIO ออนเซน 1 คืน / ในเมือง 2 คืน /
HJBJISE0601 ทัวร์โอซาก้า GOOD PRICE ISE NARA OSAKA KOBE BY JAL
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 13 มิ.ย. 66 - 2 ส.ค. 66
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ปราสาทโอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ กิฟุ เมืองเก่าทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองโทยาม่า เจแปน แอลป์ ทาเทยาม่า OGIZAWA STATION ยามานากาโกะ เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ (PINKMOSS) ที่คาวากุจิโกะ หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก พิธีชงชา ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซากุสะ
HJT2GNRTKIX02XJ ทัวร์โอซาก้า โตเกียว JAPAN ALPS & PINKMOSS SHIRAKAWAGO FUJI TOKYO
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 10 - 22 พ.ค. 66
ราคา 52,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคิโยมิซุ ถนนสายกาน้ำชา มิตซุยเอ้าท์เล็ท ปาร์ค หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ถนนเมืองเก่าซันมาจิ อิออน มอลล์ ปราสาทโอซาก้า ตลาดคุโรมง ร้านค้าปลอดภาษี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HJBTKIX06XJ ทัวร์มหัศจรรย์ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 7 เม.ย. 66 - 3 ต.ค. 66
ราคา 33,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ มิตซุย เอ้าท์เล็ท หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ถนนเมืองเก่าซันมาจิ อิออน เมืองนารา วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งปลอดภาษี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HJBTKIX02XJ ทัวร์มหัศจรรย์ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 30 มี.ค. 66 - 3 เม.ย. 66
ราคา 42,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคินคะคุจิ เมืองนาโกย่า ปราสาทนาโกย่า ช๊อปปิ้งซาคาเอะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ เมืองคานาซาว่า สวนเค็นโรคุเอ็น Japan Alps ถนนสายอัลไพน์ทาเทยาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ เมืองนาโกย่า ย่านช้อปปิ้งโอสุ เมืองเกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น เอ็กซ์โปซิตี้ เมืองโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HJTTNXJ074 ทัวร์โอซาก้า นาโกย่า KYOTO JAPAN ALPS ซุปตาร์ เจแปนแอลป์ II
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 12 - 27 พ.ค. 66
ราคา 45,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต วัดคิโยมิสึ ถนนสายกาน้ำชา ปราสาททอง ย่านช้อปปิ้งถนนชินเคียวโกกุและเทอระมะชิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล สวนอนุสรณ์บัมปาคุ ตลาดปลาคุโรมง ปราสาทโอซาก้า ริงกุเอ้าท์เล็ท
HJZGKIX2312MM ทัวร์เลทส์โก โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต ฟรีเดย์ 1 วัน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 16 เม.ย. 66 - 21 พ.ค. 66
ราคา 31,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดโทไดจิ รถไฟสายธรรมชาติ โทร็อคโคะ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนาบานะ โนะ ซาโตะ ช้อปปิ้ง ซาคาเอะ เรียนรู้พิธีชงชาแบบต้นตำหรับญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึเดระ วัดนํ้าใส สถานีรถไฟคิชิ สถานีแมวเหมียว ช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และถ่ายภาพคู่ ป้ายกูลิโกะแมน
HJTTNTG010 ทัวร์โอซาก้า KYOTO NAGOYA SHIRAKAWAGO WAKAYAMA ซุปตาร์ เนโกะ เนโกะ ที่แปลว่าแมว
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 - 19 เม.ย. 66
ราคา 78,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ วัดคินคะคุจิ เรียนรู้พิธีชงชาแบบต้นตำหรับญี่ปุ่น วัดคิโยมิสึเดระ วัดนํ้าใส ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สวนดอกไม้ ฮานาโนะมิโยโกะ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ ชินจูกุ กรุงโตเกียว บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
HJTTNTG014 ทัวร์โอซาก้า KYOTO NAGOYA FUJI TOKYO ซุปตาร์ทุ่งดอกไม้หลากสีตามฤดูกาล
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 31 พ.ค. 66 - 31 ก.ค. 66
ราคา 48,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : UNIVERSAL STUDIO JAPAN ทะเลสาบฮามานะ โอชิโนะ ฮักไก พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโบราณ อิชิยะ โนะ ซาโตะ เจดีย์ชูเรโตะ ศาลเจ้าอาราคุระ สวนสนุก FUJIQ HIGHLAND ช้อปปิ้งชินจูกุ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
HJFSTHEME001 ทัวร์โอซาก้า โตเกียว THEME PARK
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 28 มี.ค. 66 - 7 พ.ค. 66
ราคา 47,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดคิโยมิสึ อิออน มอลล์ หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ THE EXPO’70 COMMEMORATIVE PARK ปราสาทโอซาก้า DUTY FREE ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ตลาดคุโรมง
HJGSKIX33 ทัวร์โอซาก้า ทิวลิป คิมิโนโตะ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 - 28 เม.ย. 66
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองเกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาญี่ปุ่น เมืองโอซาก้า ย่านชินเซไก ปราสาทโอซาก้า หมู่บ้านอเมริกา DUTY FREE ช้อปปิ้งชินไซบาชิ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
HJBTCNXKIX02VZ ทัวร์มหัศจรรย์ โอซาก้า เกียวโต FREEDAY
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 15 เม.ย. 66 - 20 ก.ย. 66
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดคิโยมิซุ ถนนสายการน้ำชา ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาญี่ปุ่น มิตซุยเอ้าท์เล็ต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า สะพานนาคะบาชิ ถนนเมืองเก่าซันมาจิ เมืองโทยาม่า เส้นทางอัลไพน์ทาเทยาม่า คุโรเบะ เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ อิออน มอลล์ เทศกาลฟูจิ ชิบะซากุระ ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว ช้อปปิ้งชินจูกุ
HJBTKIX03XJ ทัวร์มหัศจรรย์ โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า กำแพงหิมะ พิ้งค์มอส
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 19 เม.ย. 66 - 31 พ.ค. 66
ราคา 39,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต วัดคิโยมิสึ ปราสาททอง นาโกย่า ถนนช้อปปิ้งโอสุ สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ ทาคายาม่า ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ อิออน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ชินไซบาชิ ตลาดปลาคุโรมง ปราสาทโอซาก้า ริงกุเอ้าท์เล็ท
HJZGKIX2310MM ทัวร์เลทส์โก โอซาก้า นาโกย่า ทาคายาม่า
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 9 - 21 พ.ค. 66
ราคา 34,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather °c Tokyo,Japan

ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class