PROGRAM TOUR OSAKA
ไฮไลท์ : เมืองนารา I วัดโทไดจิ I ปราสาทโอซาก้า I ตลาดคุโรมง I ย่านชินไซบาชิ I ปราสาททองคินคาคุจิ I เมืองอาราชิยาม่า I รถไฟสายโรแมนติก+ป่าไผ่+สะพานโทเก็ตสึเคียว I มิสุอิ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต I เทศกาลประดับไฟ Nabana no Sato I ทะเลสาบปลาไหล I ไร่สตรอเบอร์รี่ I ภูเขาไฟฟูจิ I โอชิโนะ ฮัคไค I ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น มิชิมะสกายวอล์ค I ล่องเรือทะเลสาบอาชิ I โอวาคุดานิ(BUS) I มหานครโตเกียว I ย่านชินจูกุเทศกาลชมดอกทิวลิป I ตลาดปลาซึกิจิ I วัดอาซากุสะ+ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี I เมืองโอไดบะ I ห้างไดเวอร์ซิตี้ (หุ่นกันดั้ม)+ห้างสรรพสินค้าอควาซิตี้ I อิออนพลาซ่า
ทัวร์ญี่ปุ่น LOVE SONGKRAN อาราชิยาม่า โตเกียว โอซาก้า โตเกียว ชมซากุระ 7D4N (TG)
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 - 18 เม.ย. 63
ราคา 66,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดอาซากุสะ I ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ I ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี I ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระ สวนอุเอโนะ I ภูเขาไฟฟูจิ I ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว I บุฟเฟ่ต์ขาปู I แช่ออนเซ็นชิซูโอกะ I ทะเลสาบฮามานะ I นาโกย่า I ศาลเจ้าโอสุคันนอน I ช้อปปิ้งโอสุ I ช้อปปิ้งซาคาเอะ I นาโกย่า I เกียวโต I ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ I โอซาก้า I ช้อปปิ้งชินไซบาชิ I ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) I ชมซากุระสวนอนุสรณ์บัมปาคุ I OSAKA EXPO CITY
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NAGOYA OSAKA ซากุระบานฉ่ำ 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 31 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โตเกียว I วัดอาซากุสะ I ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ I ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี I ช้อปปิ้งชินจูกุ I ชมซากุระ I สวนอุเอโนะ I ภูเขาไฟฟูจิ I ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว I บุฟเฟ่ต์ขาปู I แช่ออนเซ็น I ชิซูโอกะ I ทะเลสาบฮามานะ I นาโกย่า I ศาลเจ้าโอสุคันนอน I ช้อปปิ้งโอสุ I ช้อปปิ้งซาคาเอะ I นาโกย่า I สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (รวมบัตรเข้า) I ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) I ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO OSAKA ยูนิเวอร์แซล ซากุระ 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63
ราคา 51,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นารา I วัดโทไดจิ I เกียวโต I วัดคินคะคุจิ I อาราชิยาม่า I สะพานโทเก็ทสึเคียว I อุโมงค์ป่าไผ่ I นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ I อิเนะ I หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ I ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ I โอซาก้า I ช้อปปิ้งโดตงโบริ I ช้อปปิ้งชินไชบาชิ I อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า I ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) I ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท I อิออน มอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA INE KYOTO 5D3N (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 24 - 28 เม.ย. 63
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สนุกกับสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO JAPAN | เที่ยวเมืองเกียวโตแบบเต็มอิ่ม | ช้อปปิ้งจุใจไปกับ ย่านชินไซบาชิ | ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท | อิออน มอลล์ | อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า 1วัน | พักโอซาก้า 3 คืนติด
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO UNIVERSAL STUDIO JAPAN 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 3 - 27 เม.ย. 63
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเมืองเกียวโต | ชมปราสาทโอซาก้า | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ ย่านซาคาเอะ | โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท | เมนูขาปูยักษ์ | แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO ซากุระ ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 18 มี.ค. 63 - 8 เม.ย. 63
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ | ชมปราสาทโอซาก้า | เที่ยวเมืองเกียวโต | กิจกรรมลานสกี | ช้อปปิ้งชินจูกุ ชิบูย่า | ช้อปปิ้งซาคาเอะ | โอไดบะ | แช่น้ำแร่ธรรมชาติ | เมนูขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO SKI WINTER เที่ยวเต็ม 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 ก.พ. 63 - 18 มี.ค. 63
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ปราสาทโอซาก้า | กิจกรรมลานสกี | ช้อปปิ้งชินจูกุ | ซาคาเอะ | โอไดบะ | แช่น้ำจากแร่ธรรมชาติ | เมนูขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO WINTER ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 22 ม.ค. 63 - 12 ก.พ. 63
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สะพานโทเก็ตสึเคียว | ศาลเจ้าชิราฮิเงะ | เมืองกุโจฮะจิมัง | ระบำพื้นเมือง | น้ำแร่ธรรมชาติ | ถนนต้นสน Metasequoia Namiki | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 | วัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA TOKYO SPRING สงกรานต์ 7วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 11 - 20 เม.ย. 63
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ | นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ | ชมดอกซากุระ สวนบัมปาคุ | หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ | ป่าไผ่ อาราชิยาม่า | ปราสาทโอซาก้า | ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO ซากุระ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 11 - 24 มี.ค. 63
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นั่งรถไฟสายคาวาอี้ที่สุดในญี่ปุ่น “Hello Kitty Shinkansen“ | คิโนซากิ ออนเซ็น | นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ | หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ | เมืองเก่าคุราชิกิ | ปราสาทฮิเมจิ | ช้อปปิ้งโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ & ชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA HIMEJI KITTY SHINKANSEN 5 วัน 3 คืน (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 27 ธ.ค. 62 - 8 มี.ค. 63
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ปราสาทโอซาก้า - วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ ทะเลสาบฮามานะ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – เมนูขาปูยักษ์ – แช่ออนเซน ลานสกีฟูจิเทน – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ - ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ วัดอาซากุสะ - TOKYO SKY TREE – ช้อปปิ้งชิบุยะ – อิออน มอลล์ นาริตะ
ทัวร์ญี่ปุ่น EASY LIKE SNOW OSAKA TOKYO 5D3N (JL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 1 ก.พ. 63 - 13 มี.ค. 63
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมซากุระที่โอซาก้า @โรงกษาปณ์ ชมศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เช็คอินเส้นทางป่าไผ่อาราชิยาม่า เยือน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ วัดคิโยมิสึ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า นารา [เลทส์โก กิโมโนซากุระ] 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 12 - 16 เม.ย. 63
ราคา 35,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : บินตรงนาโกย่า บินกลับโอซาก้า โดยสายการบิน AIR ASIA X บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG บริการอาหารบนเครื่องเฉพาะขาไปเท่านั้น หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สัมผัสวิถีชีวิตคนญี่ปุ่น อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีทาคายาม่า สะพานแดงนาคะบาชิ ชมเทศกาลไฟ NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION ชมเมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าจิ้งจอก เที่ยวสบาย ไม่ย้อนทาง ไม่อัดแน่น ไม่ผ่านชม พักกิฟุ 1 คืน พักนาโกย่า 1 คืน พักโอซาก้า 1 คืน WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO SNOW NAGOYA TAKAYAMA OSAKA 6D3N (XJ)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 20 ธ.ค. 62 - 17 มี.ค. 63
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : กิจกรรมลานสกีBIWAKO VALLEY SKI RESORT | เที่ยวเมืองเกียวโตแบบเต็มอิ่ม | อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า 1วัน | พักโอซาก้า 2 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO SKI WINTER 5วัน 3คืน (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 22 - 26 ม.ค. 63
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : Autumn เที่ยวโออิชิปาร์ค winter ลานสกี Pilatus Tateshina Snow Resort สุดคุ้ม!!!แช่ออนเซ็นทานไม่อั้น!!บุฟเฟ่ต์ชาบูและบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ มีไกด์ รถพาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์
ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN & WINTER GOLDEN ROUTE 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 18 ต.ค. 62 - 24 มี.ค. 63
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : Autumn เที่ยวโออิชิปาร์ค winter ลานสกี Pilatus Tateshina Snow Resort สุดคุ้ม!!!แช่ออนเซ็นทานไม่อั้น!!บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู และบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ มีไกด์ รถพาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์
ทัวร์ญี่ปุ่น สุดคุ้ม!!! AUTUMN & WINTER GOLDEN ROUTE 6D3N (XW)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 24 ต.ค. 62 - 26 มี.ค. 63
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ สกี ชมความอลังการของเทศกาลงานประดับไฟ “Nabana no sato Winter Illumination“ โอกากิ 1คืน กุโจ/ทาคายาม่าออนเซ็น 1 คืน โอซาก้า 2 คืน ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโต และ บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku ไม่อั้น!! อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกเที่ยว Universal Studio Japan (บัตร 3,000 บาท)
ทัวร์ญี่ปุ่น หน๊าว..หนาว! โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ สกี 6วัน4คืน (XW)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 10 ธ.ค. 62 - 23 มี.ค. 63
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โกเบ ลานสกี Rokko Snow Park โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า JTC ดิวตี้ฟรี ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ BBQ YAKINIKU + บุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโตไม่อั้น!!!
ทัวร์ญี่ปุ่น “หนาวจังเลย! โอซาก้า” โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 11 ธ.ค. 62 - 15 มี.ค. 63
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ไฮไลท์!! ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ ความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า เมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น เพลิดเพลิน กับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน ชมหมู่บ้านมรดกโลก Little Edo ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่าตระการตา ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO NABANA NO SATO 5D3N ซุปตาร์ เปิดท้ายไฟกระพริบ (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 7 ม.ค. 63 - 19 มี.ค. 63
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 12°c Tokyo,Japan

Mostly Sunny
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2745 0.2770
USD 29.83 30.14
EUR 33.45 33.70
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class