PROGRAM TOUR OSAKA
ไฮไลท์ : ไฮไลท์!!! อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมหึมา ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ชมสวนสวยติดอันดับ 1 ใน 3 สวนเค็นโรคุเอ็น ณ เมืองคานาซาว่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต แวะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน ถ่ายรูปเสาแดงโทริอิ ณ ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ เยือนเมืองนารา เมืองแห่งกวาง สักการะ พระใหญ่ไดบุทสึ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ และ เอ็กซ์โป ซิตี้ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมแห่งเมืองโอซาก้า พิเศษ!!! โชว์ซามูไร รูปหล่อ แห่งเมืองเกียวโต FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS 6D4N ซุปตาร์ ซามูไร ไอศกรีม (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 เม.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์โอซาก้า เกียวโต เจแปนแอลป์ ชิราคาวาโกะ 6วัน 4คืน เกียวโต เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ทาคายาม่า เมืองประวัติศาสตร์ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา ธรรมชาติ UNSEENมรดกโลก โอซาก้า เมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เมืองแห่งสีสันของญี่ปุ่น พิชิตเจแปนแอลป์ทัวร์กำแพงหิมะเส้นทาง TATEYAMA KUROBE ALPINE
ทัวร์ญี่ปุ่น Oh Ho!!!Osaka Snow Wall 6D4N (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 15 เม.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นารา I วัดโทไดจิ โอซาก้า I ปราสาทโอซาก้า I โกเบ I ย่านโกเบฮาร์ เบอร์แลนด์ I โอซาก้า I ย่านชิน เซไก (บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku) เกียวโต I นั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train สถานี Saka สู่ สถานี Kameoka – อารา ชยิามา่ I ป่าไผ่ I ถา่ยรูป สะพานโทเง็ตสเึคียว I ศาลเจ้าเฮอัน I ชมโชว์ซามูไร I ศาลเจ้าฟชูมิอนิาริ I โอ ซาก้า I ร้าน JTC Duty free I (บุเฟ่ต์ชาบูเกียวโต ไม่อั้น) I อิสระทอ่งเที่ยวตามอธัยาศัยหรือซื้อบัตรเข้า USJ (บัตรราคา 3,000 บาท) I
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า มาว่ะ 5วัน3คืน (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 4 เม.ย. 63 - 1 พ.ย. 63
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต I ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ I วัดคินคะคุจิ I นาโกย่า I เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination หมู่บ้านชิราคาวาโกะ I ทาคายาม่า I ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า (ด้านนอก) I ถนนสายซันมาจิ ซูจิ I เมืองโทยาม่า เมืองโทยาม่า I เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า I เขื่อนคุโรเบะ I เมืองมัตสึโมโต้ I แช่น ้าแร่ธรรมชาติชมชิบะซากุระ (พิ ้งค์มอส-ตามสภาพอากาศ) I ภูเขาไฟฟูจิ ชั ้น 5 I เมืองโตเกียว I ช้อปปิ ้งชินจูกุ I วัดอาซากุสะ I อิออน มอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA JAPAN ALPS TOKYO 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 15 - 26 เม.ย. 63
ราคา 56,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โปรแกรมทัวร์เที่ยวแบบเน้นๆ ลาหยุด 1 วัน กลับมได้พักอีก 1 วันก่อนกลับไปลุยงาน รวมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ป่าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทนิโจ-ย่านกิออน ตลาดนิชิกิ-วัดทองคินคะคุจิ-โอซาก้า-ชินไซบาชิ-โดทงโบริ-นารา วัดโทไดจิ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง ที่พักติดใกล้รถไฟฟ้า เดินทางสะดวก จะช้อปปิ้ง จะเที่ยวโกเบ เข้า USJ ก็สบายจ้า
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา จุกๆๆ 6 วัน 4 คืน (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 9 - 14 เม.ย. 63
ราคา 54,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ไฮไลท์!!! อัลไพน์รูท สัมผัส Snow Wall กำแพงหิมะขนาดมะหึมา ชมเมืองเก่าซันมาชิซูจิ หรือ ลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ชมสวนสวยติดอันดับ 1 ใน 3 สวนเค็นโรคุเอ็น ณ เมืองคานาซาว่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต แวะขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน ถ่ายรูปเสาแดงโทริอิ ณ ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมแห่งเมืองโอซาก้า พิเศษ!!! โชว์ซามูไร รูปหล่อ แห่งเมืองเกียวโต FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ALPS 5D3N ซุปตาร์ ซามูไร หวานเย็น (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 เม.ย. 63 - 3 มิ.ย. 63
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ไฮไลท์!! อามาโนะฮาชิดาเตะ Nihon Sankei จุดชมวิวที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น พิเศษ !! เที่ยวหมู่บ้านสโลว์ไลฟ์ ณ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ สัมผัสเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า เที่ยวเมืองเกียวโต พร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมการชงชา แบบญี่ปุ่น ชมปราสาททองคินคะคุจิ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเฮอัน ป่าไผ่ อาราชิยาม่า พร้อมชมซากุระ ริมแม่น้ำ ณ สะพานโทเก็ตสึเคียว อลังการปราสาทโอซาก้า พร้อมกับวิวซากุระ รายล้อม ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO INE 6D4N ซุปตาร์ รักน้ำ รักปลา รักซากุระ (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 17 มี.ค. 63 - 19 เม.ย. 63
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ไฮไลท์!! ชมซากุระ รอบคูคลอง แห่งเมืองโอฮาจิมัน พิเศษ!! ชมซากุระ รอบปราสาทโอซาก้า เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ สัมผัสเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า เที่ยวเมืองเกียวโต พร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมการชงชา แบบญี่ปุ่น ชมปราสาททองคินคะคุจิ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเฮอัน ป่าไผ่ อาราชิยาม่า พร้อมชมซากุระ ริมแม่น้ำ ณ สะพานโทเก็ตสึเคียว ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ พร้อมฟรีเดย์หนึ่งวันเต็ม สำหรับสายช้อปปิ้ง หรือ สายสวนสนุก ที่มีเวลาทั้งวัน ณ Universal Studio Japan FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA (FREEDAY) 6D4N ซุปตาร์ ชมพูพริ้ง (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 มี.ค. 63 - 18 เม.ย. 63
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ไฮไลท์!! ชมซากุระ รอบปราสาทโอซาก้า เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ สัมผัสเมืองเก่าลิตเติ้ลเกียวโต ณ เมืองทาคายาม่า เที่ยวเมืองเกียวโต พร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมการชงชา แบบญี่ปุ่น ชมปราสาททองคินคะคุจิ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเฮอัน ป่าไผ่ อาราชิยาม่า พร้อมชมซากุระ ริมแม่น้ำ ณ สะพานโทเก็ตสึเคียว ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA ซุปตาร์ ขาวอมชมพู 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 20 มี.ค. 63 - 19 เม.ย. 63
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ I ทาคายาม่า I ย่านเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ I แช่ออนเซ็นทาคายาม่า I ตลาดเช้าทาคายาม่า I นาโกย่า I วัดโอสุคันนอน I ย่านร้านค้าโอสุ I มิเอะ I เทศกาลแสดงไฟ NABANA NO SATO I แช่ออนเซ็นมิเอะ I เกียวโต I วัดคิโยมิสึ I ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ I โอซาก้า I ร้านขายของฝาก I ช้อปปิ้งชินไซบาชิ I อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า Iชมซากุระด้านนอกปราสาทโอซาก้า I ริงค์กุพรีเมียม เอาท์เล็ท I ห้างอิออน มอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA OSAKA CHERRY BLOSSOM 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 มี.ค. 63 - 18 เม.ย. 63
ราคา 57,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เกียวโต, ป่าไผ่อาราชิยาม่า, ฟูชิมิอินาริ, ซินไซบาชิ, โดทงโบริ, โกเบ, ภูเขาร๊อคโค, ขึ้นเคเบิ้ลคาร์, พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, ROKKO SNOW PARK, โอซาก้า, ปราสาทโอซาก้า, ริงกุพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท พิเศษ!!! ฟรีชุดยูคาตะสำหรับลูกค้าทุกท่าน
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โอเคนะก๊ะ 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 22 ม.ค. 63 - 1 มี.ค. 63
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดอาซากุสะ I ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ I ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี I ช้อปปิ้งชินจูกุ ชมซากุระ สวนอุเอโนะ I ภูเขาไฟฟูจิ I ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว I บุฟเฟ่ต์ขาปู I แช่ออนเซ็นชิซูโอกะ I ทะเลสาบฮามานะ I นาโกย่า I ศาลเจ้าโอสุคันนอน I ช้อปปิ้งโอสุ I ช้อปปิ้งซาคาเอะ I นาโกย่า I เกียวโต I ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ I โอซาก้า I ช้อปปิ้งชินไซบาชิ I ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) I ชมซากุระสวนอนุสรณ์บัมปาคุ I OSAKA EXPO CITY
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NAGOYA OSAKA ซากุระบานฉ่ำ 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 31 มี.ค. 63 - 12 เม.ย. 63
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โตเกียว I วัดอาซากุสะ I ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ I ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี I ช้อปปิ้งชินจูกุ I ชมซากุระ I สวนอุเอโนะ I ภูเขาไฟฟูจิ I ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว I บุฟเฟ่ต์ขาปู I แช่ออนเซ็น I ชิซูโอกะ I ทะเลสาบฮามานะ I นาโกย่า I ศาลเจ้าโอสุคันนอน I ช้อปปิ้งโอสุ I ช้อปปิ้งซาคาเอะ I นาโกย่า I สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (รวมบัตรเข้า) I ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) I ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO OSAKA ยูนิเวอร์แซล ซากุระ 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 มี.ค. 63 - 7 เม.ย. 63
ราคา 51,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นารา I วัดโทไดจิ I เกียวโต I วัดคินคะคุจิ I อาราชิยาม่า I สะพานโทเก็ทสึเคียว I อุโมงค์ป่าไผ่ I นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ I อิเนะ I หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ I ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ I โอซาก้า I ช้อปปิ้งโดตงโบริ I ช้อปปิ้งชินไชบาชิ I อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า I ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) I ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท I อิออน มอลล์
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA INE KYOTO 5D3N (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 24 - 28 เม.ย. 63
ราคา 46,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สนุกกับสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO JAPAN | เที่ยวเมืองเกียวโตแบบเต็มอิ่ม | ช้อปปิ้งจุใจไปกับ ย่านชินไซบาชิ | ริงค์กุ พรีเมียม เอาท์เล็ท | อิออน มอลล์ | อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเมืองโอซาก้า 1วัน | พักโอซาก้า 3 คืนติด
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO UNIVERSAL STUDIO JAPAN 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 3 - 27 เม.ย. 63
ราคา 50,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเมืองเกียวโต | ชมปราสาทโอซาก้า | ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ภูเขาไฟฟูจิ | วัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้งชินจูกุ ย่านซาคาเอะ | โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เล็ท | เมนูขาปูยักษ์ | แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO ซากุระ ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 18 มี.ค. 63 - 8 เม.ย. 63
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ | ชมปราสาทโอซาก้า | เที่ยวเมืองเกียวโต | กิจกรรมลานสกี | ช้อปปิ้งชินจูกุ ชิบูย่า | ช้อปปิ้งซาคาเอะ | โอไดบะ | แช่น้ำแร่ธรรมชาติ | เมนูขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO SKI WINTER เที่ยวเต็ม 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 ก.พ. 63 - 18 มี.ค. 63
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ปราสาทโอซาก้า | กิจกรรมลานสกี | ช้อปปิ้งชินจูกุ | ซาคาเอะ | โอไดบะ | แช่น้ำจากแร่ธรรมชาติ | เมนูขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TOKYO WINTER ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 22 ม.ค. 63 - 12 ก.พ. 63
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สะพานโทเก็ตสึเคียว | ศาลเจ้าชิราฮิเงะ | เมืองกุโจฮะจิมัง | ระบำพื้นเมือง | น้ำแร่ธรรมชาติ | ถนนต้นสน Metasequoia Namiki | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 | วัดอาซากุสะ | ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET JAZZ DREAM ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA NAGOYA TOKYO SPRING สงกรานต์ 7วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 11 - 20 เม.ย. 63
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ | นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ | ชมดอกซากุระ สวนบัมปาคุ | หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ | ป่าไผ่ อาราชิยาม่า | ปราสาทโอซาก้า | ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO ซากุระ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 11 - 24 มี.ค. 63
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather °c Tokyo,Japan

ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class