PROGRAM TOUR OSAKA
ไฮไลท์ : สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เพลิดเพลินสวนดอกไม้ ณ สวนบ๊กกะโน๊ะ ซาโตะ ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ณ ชินไซบาชิ โอซาก้า |เกียวโต | ฟูชิมิ อินาริ | สะพานโทเกทสึเคียว | สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า | วัดคินคาคุจิ |นาโกย่า สเตชั่น
HJ1321 : FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 21 มิ.ย. 62 - 13 ก.ย. 62
ราคา 21,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ช้อปปิ้งเต็มอิ่มจุใจ ณ ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ สัมผัสเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เมืองนารา อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำรับญี่ปุ่น อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยฟรีเดย์ 1 วัน
HJ1318 : โอซาก้า เกียวโต นารา [เลสโกโอซาก้า ชวนชื่นรื่นรมณ์]5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 11 ก.ค. 62 - 26 ก.ย. 62
ราคา 15,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยี่ยมชมเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เมืองนารา ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม ณ ชินไซบาชิ ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ โอซาก้า | เกียวโต| ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ |วัดคิโยมิสึ| วัดคินคะคุจิ| นาโกย่า สเตชั่น |ทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาวะโกะ | ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า |เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ | อิออน จัสโก้|นารา |วัดโทไดจิ | ดิวตี้ฟรี| ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | ริงกุเอ้าท์เล็ท
HJ1307 : ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า นารา [เลสโก ปักษาสวรรค์] 5 วัน 2 คืน (JL)
ระยะเวลา 5วัน 2 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 24 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสดินแดนเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เมืองนารา อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูต้นตำรับญี่ปุ่น โอซาก้า | เกียวโต| ศาลเจ้าฟูชิมิ |อินาริ| วัดคิโยมิสึ | วัดคินคะคุจิ | อิออน| จัสโก้ |นารา| วัดโทไดจิ| ตลาดคุโรมง| ดิวตี้ฟรี| ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | ริงกุเอ้าท์เล็ท
HJ1305 : ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา [เลสโก โอซาก้าพาชวนชม] 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 19 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ปราสาทโอซาก้า | ฟูจิ | ชินจูกุ | ซาคาเอะ | โอไดบะ |แช่น้ำจากแร่ธรรมชาติ | เมนูขาปูยักษ์ | ชาบูซูโม่
HJ0316 : OSAKA TOKYO ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 ก.ค. 62 - 10 ส.ค. 62
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอาริ สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น ฟรีเดย์ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio หรือ ช้อปปิ้งจุใจ
HJ1005 : OSAKA KYOTO MIYAMA ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้4 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 24 มิ.ย. 62 - 29 ก.ย. 62
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เยือนเมืองมิยาม่า สัมผัสวิธีชีวิตญี่ปุ่นชนบท ณ หมู่บ้านคายาบูกิ ฟรีเดย์ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio หรือ ช้อปปิ้งจุใจ ณ Expo City , Duty Free และ ชินไซบาชิ ชื่นชมธรรมชาติ ณ น้ำตกมิโนะ จุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวโอซาก้า อลังการกับปราสาทโอซาก้า สัญลัษณ์ของเมือง
HJ1004 : OSAKA MIYAMA KYOTO ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 3 5D3N (XJ)
ระยะเวลา (XJ)
เดินทาง วันที่ 24 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62
ราคา 14,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดโทไดจิ | อาราชิยาม่า | ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HJ0306 : OSAKA ARASHIYAMA KOBE ลั้นลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 13 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พุ่มดอกโคเคีย | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | วัดคิโยมิสึ | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | ซาคาเอะ
HJ0305 : OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 5 ก.ค. 62 - 27 ก.ย. 62
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า
HJ1002 : OSAKA SHIRAKAWA TOTTORIซุปตาร์ ยอดนักสืบ(หิมะขาว) (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 27 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ | ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | หลวงพ่อโต ที่วัดโทไดจิ | ปราสาทโอซาก้า
HJ0302 : OSAKA NARA KOBE สดใส 5 วัน 3 คืน (XW)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 26 ก.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ไฮไลท์ ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า
HJ1001 : OSAKA SHIRAKAWA TOTTORI ซุปตาร์ ยอดนักสืบ (ใบไม้แดง) 6D4N(XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 1 ต.ค. 62 - 26 พ.ย. 62
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เดินทางโดยสายการบิน JAPAN AIRLINES สายการบินพรีเมี่ยมระดับ 5 ดาว บินเข้าโอซาก้า - ออกฮาเนดะ ชมสวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะงดงามที่สุดบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งย่านดังซาคาเอะ ชิจูกุ ชิบูย่า พิเศษ !!! บริการอาหารร้อน+เครื่องดื่มบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋า 2 ใบ 46 ก.ก.
HJ0102 : EASY LOVE FLOWER GOLDEN ROUTE 6D3N (JL)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 11 ก.ค. 62 - 22 ก.ย. 62
ราคา 29,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ปราสาทโอซาก้า | ฟูจิ | ชินจูกุ | ซาคาเอะ | โอไดบะ |แช่น้ำจากแร่ธรรมชาติ | เมนูขาปูยักษ์ | ชาบูซูโม่
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) OSAKA TOKYO ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 ก.ค. 62 - 10 ส.ค. 62
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดโทไดจิ | อาราชิยาม่า | ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) OSAKA ARASHIYAMA KOBE ลั้นลา 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 8 ส.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พุ่มดอกโคเคีย | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | วัดคิโยมิสึ | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | ซาคาเอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์(XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 5 ก.ค. 62 - 27 ก.ย. 62
ราคา 26,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ | ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | หลวงพ่อโต ที่วัดโทไดจิ | ปราสาทโอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) OSAKA NARA KOBE สดใส 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 3 ก.ค. 62 - 19 ต.ค. 62
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ ชมความงามของป่าไผ่เมืองอาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึเคียว แวะถ่ายรูปกับปราสาทโอซาก้า ปราสาทเก่าแก่คู่เมือง พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ถ่ายรูปเก๋ๆ ณ ศาลเจ้าเฮอัน ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบริษัท มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด ฟรี WIFI ON BUS
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ เซเลบริตี้ หิมะ 5D3N (XJ)
ระยะเวลา (TG)
เดินทาง วันที่ 1 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ และเมืองเก่าทาคายาม่า เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าเฮอัน ช้อปปิ้งจุใจ ณ ย่านซาคาเอะ Expo City และ ชินไซบาชิ เยือนจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่นิยมของโอซาก้า ณ น้ำตกมิโนะและปราสาทโอซาก้า พิเศษ !!! ใส่กิโมโน เที่ยวเกียวโต ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบรษัท มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด//ฟรี WIFI ON BUS
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ใบไม้สีแดง กับ รักที่เบิกบาน 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ไหว้หลวงพ่อโต ที่วัดโทไดจิ และให้อาหารกวางน้อย หน้าบริเวณวัด ชมป่าไผ่ ที่ อาราชิยาม่า, เดินลอดเสาโทริอิสีแดง นับร้อยต้นที่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชมเวนิสของญี่ปุ่น หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ เที่ยวเมืองโกเบ ช้อป ชิม ที่โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ชินไซบาชิ อิออน มอลล์ ริงกุ เอ้าท์เล็ต อิสระช้อปปิ้งในโอซาก้า หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN อร่อยกับขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด!! ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติ บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด FREE Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) OSAKA KOBE เนื้อ ติดมันส์ 6D4N โดยสายการบินไทย [TG]
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 - 31 ก.ค. 62
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 16°c Tokyo,Japan

Fog
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2855 0.2875
USD 30.69 30.98
EUR 34.80 35.00
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class