PROGRAM TOUR OSAKA
ไฮไลท์ : เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ | นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ | ชมดอกซากุระ สวนบัมปาคุ | หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ | ป่าไผ่ อาราชิยาม่า | ปราสาทโอซาก้า | ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HJ0316: OSAKA KYOTO ซากุระ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน XJ
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 13 - 24 มี.ค. 63
ราคา 28,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination | กิจกรรมลานสกี | เที่ยวเมืองทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HJ0313: OSAKA TAKAYAMA SKI เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน XW
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 13 ธ.ค. 62 - 10 มี.ค. 63
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ | เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ชมงานประดับไฟที่หมู่บ้านเยอรมัน | สัมผัสหิมะบนลานสกี |แช่ออนเซน
HJ0315: OSAKA TAKAYAM TOKYO SKI ปีใหม่ เที่ยวเต็ม 6วัน 3 คืน XJ
ระยะเวลา 6วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 27 ธ.ค. 62 - 5 ม.ค. 63
ราคา 39,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination | กิจกรรมลานสกี | เที่ยวเมืองทาคายาม่า | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HJ0314: OSAKA TAKAYAMA SKI ปีใหม่ เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน XW
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ | เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ชมงานประดับไฟที่หมู่บ้านเยอรมัน | สัมผัสหิมะบนลานสกี |แช่ออนเซน
HJ0312: OSAKA TAKAYAM TOKYO SKI เที่ยวเต็ม 6วัน 3 คืน XJ
ระยะเวลา 6วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 11 ธ.ค. 62 - 26 ก.พ. 63
ราคา 30,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : อุโมงใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร | ชมใบแปะก๊วย ถนนอิโชนามิกิ | ปราสาทโอซาก้า | ภูเขาไฟ ฟูจิ | ชินจูกุ | ซาคาเอะ | แช่น้ำจากแร่ธรรมชาติ | เมนูขาปูยักษ์ | ชาบูซูโม่
HJ0311: OSAKA TOKYO AUTUMN ช้อปเพลิน 6วัน 4คืน TG
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 19 ต.ค. 62 - 15 พ.ย. 62
ราคา 38,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สะพานโทเค็ทสึเคียว | ศาลเจ้าชิราฮิเงะ | ระบำพื้นเมือง | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | อุโมงใบเมเปิ้ล โมมิจิ ไคโร | ถนนอิโชนามิกิ | ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 | วัดอาซากุซะ
HJ0306: OSAKA NAGOYA TOKYO ROMANTIC AUTUMN 7วัน 4คืน TG
ระยะเวลา 7วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 30 พ.ย. 62 - 8 ธ.ค. 62
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สะพานโทเค็ทสึเคียว | ศาลเจ้าชิราฮิเงะ | ระบำพื้นเมือง | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | ทุ่งดอกโคเคีย | ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
HJ0308: OSAKA NAGOYA TOKYO RED KOCHIA 7D4N (TG)
ระยะเวลา 7วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 8 - 17 ต.ค. 62
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พุ่มดอกโคเคีย | หมู่บ้านชิราคาวาโกะ | วัดคิโยมิสึ | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | ซาคาเอะ
HJ0307: OSAKA TAKAYAMA NARA ฟ้าใส 5วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 12 - 26 ก.ย. 62
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ | นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ | ชมใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขามิโนะ | หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ | ป่าไผ่ อาราชิยาม่า | ปราสาทโอซาก้า | ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HJ0304: OSAKA KYOTO AUTUMN เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คืน XW
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 25 ต.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ | ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | หลวงพ่อโต ที่วัดโทไดจิ | ปราสาทโอซาก้า
HJ0303: OSAKA NARA KOBE สดใส 5วัน 3 คืน (XW)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 18 - 22 ก.ย. 62
ราคา 19,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดโทไดจิ | อาราชิยาม่า | ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ | โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HJ0302: OSAKA ARASHIMA KOBE ลั้นลา 6วัน 4 คืน XJ
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 4 - 30 ก.ย. 62
ราคา 24,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีอิสระ | หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ | นั่งกระเช้าอามาโนะ ฮาชิดาเตะ | ปราสาทโอซาก้า | หลวงพ่อโต วัดโทไดจิ | ป่าไผ่ อาราชิยาม่า | ช้อปปิ้ง JR KYOTO STATION | ช้อปปิ้งโกเบ พอร์ตฮาเบอร์แลนด์ | ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
HJ0301 : OSAKA KYOTO เที่ยวเต็ม 5วัน 3 คืน XW
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 3 - 29 ก.ย. 62
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมศาลเจ้าเฮอัน เมืองเกียวโต ฟรี!!! ชุดยูคาตะ ที่ทางบริษัทมอบให้เพื่อเป็นของที่ระลึก ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น เยือน ศาลเจ้าเฮอันและปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้ำใส ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ ซาคาเอะ ชินไซบาชิ และอิออนมอลล์ นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ ณ เมืองนารา ชมความสวยงามของน้ำตกมิโนะ พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
HJ1113 : TOKYO FUJI OSAKA PREMIUM WINTER 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 28 - 29 ธ.ค. 62
ราคา 55,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สุดฟินถ่ายรูปเช็คอิน กับหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ พร้อมเดินเล่นชิลๆ กับบรรยากาศย้อนยุค ณ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ เต็มอิ่มสุดพิเศษ บุฟเฟต์ชาบูหมู หรือสนุกสดเหวี่ยงกับ การเลือกซื้ออ๊อฟชั่นเสริม *ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ*
HJ1319 : ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า เพลินหิมะขาว] 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 30 พ.ย. 62 - 28 ธ.ค. 62
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ถ่ายภาพประทับใจกับอุโมงค์ไฟ นาบานะ โนะ ซาโตะ สนุกสุดมันส์กับกิจกรรมท้าทายบนลานกิจกรรมหิมะ ชื่นชมความสวยงามหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ลิ้มรสความอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหมู สูตรต้นตำรับ
HJ1322 : ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า สโนว์เย็นฉ่ำ] 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 4 - 21 ธ.ค. 62
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : Autumn เที่ยวโออิชิปาร์ค winter ลานสกี Pilatus Tateshina Snow Resort สุดคุ้ม!!!แช่ออนเซ็นทานไม่อั้น!!บุฟเฟ่ต์ชาบูและบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ มีไกด์ รถพาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์
HJ0521: AUTUMN & WINTER GOLDEN ROUTE 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 18 ต.ค. 62 - 20 ก.พ. 63
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความอลังการของเทศกาลงานประดับไฟ “Nabana no sato Winter Illumination“ โอกากิ 1คืน กุโจ/ทาคายาม่าออนเซ็น 1 คืน โอซาก้า 2 คืน ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโต และ บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku ไม่อั้น!! อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกเที่ยว Universal Studio Japan
HJ0518 : หน๊าว..หนาว! โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ สกี 6D4N (XW)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 10 ธ.ค. 62 - 18 มี.ค. 63
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความอลังการของเทศกาลงานประดับไฟ “Nabana no sato Winter Illumination“ โอกากิ 1คืน กุโจ/ทาคายาม่าออนเซ็น 1 คืน โอซาก้า 2 คืน ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ชาบูเกียวโต และ บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku ไม่อั้น!! อิสระฟรีเดย์1 วัน หรือเลือกเที่ยว Universal Studio Japan
HJ0517 : ใบไม้ปลิดปลิว...ที่โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ 6D4N (XW)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 18 ต.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นารา วัดโทไดจิ สวนกวาง เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น โกเบ ลานสกี Rokko Snow Park โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า JTC ดิวตี้ฟรี ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท
HJ0516 : หนาวจังเลย! โอซาก้า” โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ 5วัน 3คืน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 11 ธ.ค. 62 - 11 มี.ค. 63
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 31°c Tokyo,Japan

Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2875 0.2895
USD 30.05 30.36
EUR 33.85 34.05
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class