PROGRAM TOUR NAGOYA
ไฮไลท์ : -เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ -อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ -เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ -ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น -ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) NAGOYA TAKAYAMA ซุปตาร์ เมืองเก่ากับดอกไม้งาม FUJI 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 5 มิ.ย. 62 - 24 ก.ย. 62
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ไหว้หลวงพ่อโต ที่วัดโทไดจิ ให้อาหารกวางน้อย บริเวณหน้าวัด -ชมปราสาทอินุยามะ ปราสาทที่เต็มไปด้วยการวางกลไกป้องกันศัตรูที่ดีที่สุดในญี่ปุ่นในยุคแห่งการแย่งชิงอำนาจ -ถ่ายรูปกับศาลาทอง หลังคาเหลืองอร่าม -เดินลอดเสาโทริอิสีแดงนับร้อยต้นที่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ -เที่ยวเมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ -ช้อปปิ้งจุใจที่ย่านชินไซบาชิ ของโอซาก้า -อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม ในเมืองโอซาก้า !! -บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด -Free Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) NAGOYA OSAKA ซัมเมอร์ พาเพลิน 6D3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ [XJ]
ระยะเวลา 6วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 31 พ.ค. 62 - 2 ต.ค. 62
ราคา 27,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน -เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม -ขอพรวัดคินคะคุจิ เสี่ยงเซียมซี ณ ศาลเจ้าเฮอัน -ช้อปปิ้งจุใจไปกับย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ -ชมความงามของสวนเค็นโรคุเอ็นซึ่งได้ชื่อว่าติด 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในประเทศญี่ปุ่น -บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TAKAYAMA JAPAN ALPS แก้มแดง 5D3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
ราคา 31,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน -เที่ยวชมหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดังเดิม -สักการะวัดดัง วัดคินคะคุจิ วัดโทไดจิ -ช้อปปิ้งเพลิดเพลินไปกับย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ -ชมความงามของสวนเค็นโรคุเอ็นซึ่งได้ชื่อว่าติด 1 ใน 3 ของสวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในประเทศญี่ปุ่น -บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด -FREE Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) TAKAYAMA JAPAN ALPS จมูกแดง 6D4N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 15 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน -เที่ยวชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม -สักการะวัดดัง วัดคิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -ชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าเมืองทาคายาม่าช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิที่มีฉายาว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” -ถ่ายรูปคู่สถานที่สุดธรรมชาติ ป่าไผ่อาราชิยาม่า -ช้อปปิ้งเพลิดเพลินไปกับย่านช้อปปิ้งชินไซบาชิ -บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus !!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) NAGOYA JAPAN ALPS ปากแดง 6D3N โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 15 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ชมระบำพื้นเมือง ODORI DANCE -ชมดอกไม้นานาชนิด ที่ Bokka no Sato -เที่ยวชมเมืองเก่าแก่ ที่ เมืองซึมาโกะ -ชมหมู่บ้านชาวนาท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ -เที่ยวชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าทาคายาม่าและบริเวณสะพานแดงข้ามแม่น้ำกลางเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิที่มีฉายาว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” -ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของ เมืองนาโกย่า -บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด -Free Wi-Fi on Bus!!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) NAGOYA TAKAYAMA ดอกไม้ เริงระบำ 5D3N โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 17 พ.ค. 62 - 13 ส.ค. 62
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ในเส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ -ชมความสวยงามของกำแพงหิมะอันสูงตระหง่าน -ชมเทศกาลทุ่งพิ้งค์มอส (ดอกชิบะซากุระ) [ตามสภาพอากาศ] -ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท่ามกลางหุบเขาอันมีเอกลักษณ์หลังคาสามเหลี่ยมชิราคาวาโกะ -เที่ยวชมด้านหน้าที่ว่าการเมืองเก่าทาคายาม่าและบริเวณสะพานแดงข้ามแม่น้ำกลางเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งถนนสายซันมาจิ ซูจิที่มีฉายาว่า “ลิตเติ้ลเกียวโต” -ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของ เมืองนาโกย่า -บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด -FREE Wi-Fi on Bus!!
ทัวร์ญี่ปุ่น (GTH) NAGOYA TAKAYAMA สโนวี่ 6D3N โดยสายการบินไทย (TG)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 17 - 22 พ.ค. 62
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ** ชมความงามกับเส้นทาง เจแปนแอลป์ สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น" ** ชม"ปราสาทมัตสึโมโต้" สัญลักษณ์ของเมืองและได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 ปราสาท สวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ** สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่า "เมืองทาคายาม่า" ทียังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี ** ชมทุ่งดอกไม้ขนาดเล็กหลากสี “พิ้งค์มอส SHIBAZAKURA” พร้อมภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) JAPAN ALPS NO.3 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 8 - 15 พ.ค. 62
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : - - -ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า -เมืองมัตสึโมโต้ -เขื่อนคุโรเบะ -เคเบิ้ลคาร์ -ยอดเขาทาเทยาม่า -หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (CU) EASY SAY HI SNOW WALL 5D3N (JL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 12 พ.ค. 62 - 15 มิ.ย. 62
ราคา 35,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : •พักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร้อมอาหารเช้า •เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เยือนเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ •เที่ยวเจแปนแอลป์ สัมผัสกำแพงหิมะ SNOW WALL เส้นทางสายอัลไพน์ •ชมวัดน้ำใส คิโยมิสึ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สัมผัสประสบการณ์พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น •ชมปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านชินไซบาชิ อิออนพลาซ่า วัดโอสุคันนอน
ทัวร์ญี่ปุ่น (DKC) MAGIC JAPAN ALPS (6วัน4คืน) (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 14 - 19 พ.ค. 62
ราคา 44,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส -ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือปราสาทอีกาดำ -หมู่บ้าน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) JXW28 Wow! Japan Alps Snow Wall 6D4N (XW)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 17 เม.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เที่ยวเมืองหลวงเก่า เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน วัดทองคินคะคุจิ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะอลังการความ สวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช คื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล ช้อปปิ้งจุใจ ณ ตลาดนาคามิชิ, คานาซาว่า เฮียคคุบังไก และซาคาเอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) NAGOYA ALPEN ROUTE ซุปตาร์ กำแพงน้ำแข็ง 6D4N (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 17 เม.ย. 62 - 13 พ.ค. 62
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสกำแพงหิมะขนาดมหึมา ณ เทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะอลังการความ สวนเค็นโรคุเอ็น 1 ใน 3 สวนที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของญี่ปุ่น เยือนครัวคานาซาว่า ตลาดโอมิโช คื่นตาตื่นใจอาหารทะเลและผลไม้ตามฤดูกาล ช้อปปิ้งจุใจ ณ ตลาดนาคามิชิ, คานาซาว่า เฮียคคุบังไก และซาคาเอะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) NAGOYA ALPEN ROUTE ซุปตาร์ นักล่าน้ำแข็ง 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 17 เม.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านซาคาเอะ เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าเฮอัน สัมผัสความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) NAGOYA MATSUMOTO KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ สงกรานต์ 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 3 - 20 เม.ย. 62
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ❄เจแปนแอลป์ กำแพงหิมะ นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านนินจา "เส้นทาง ทาเทยามะ-คุโรเบะ กำแพงหิมะ" สุดคุ้ม!!!พาเที่ยวทุกวัน - อาหารครบทุกมื้อ - บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku - พักกิฟุ 1คืน -โทยาม่า 1คืน - นาโกย่า 1คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) XJ89 JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 17 เม.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62
ราคา 23,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โตเกียว-ทิวลิป-ฟูจิ-ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์ ** เทศกาลชมดอกทิวลิป "SAKURA TULIP FESTIVAL" จุดเด่นตรงที่มีกังหันลมประดับฉากสวยงาม ** ให้ท่านชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ ** ชมความงามกับเส้นทาง เจแปนแอลป์ สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น" ** ชมทุ่งดอกไม้ขนาดเล็กหลากสี “พิ้งค์มอส SHIBAZAKURA” พร้อมภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) JAPAN ALPS NO.1 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 15 - 24 เม.ย. 62
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โอซาก้า-นารา-ทาคายาม่า-เจแปนแอลป์-ฟูจิ-โตเกียว ** ชมมรดกโลกวิหารใหญ่ “วัดโทไดจิ” ณ เมืองนารา พร้อมกวางน้อยคอยต้อนรับ ** ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato” ** ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ ** ชมความงามกับเส้นทาง เจแปนแอลป์ สุดยอดของการท่องเที่ยวที่ถูกขนานนามว่า "หลังคาแห่งญี่ปุ่น" ** ให้ท่านชมความสวยงามของ “ดอกซากุระ” ณ สวนสาธารณะปราสาททาคาโตะ ** พิเศษ!!ลิ้มรสความอร่อยหอมหวานแบบไม่อั้นกับ “สตรอเบอรี่” สดๆในสวน ** ชมทุ่งดอกไม้ขนาดเล็กหลากสี “พิ้งค์มอส SHIBAZAKURA” พร้อมภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) JAPAN ALPS NO.2 7D4N (TG)
ระยะเวลา 7วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 15 - 25 เม.ย. 62
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 14°c Tokyo,Japan

Mostly Sunny
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2865 0.2885
USD 31.02 31.31
EUR 35.45 35.65
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class