PROGRAM TOUR NAGOYA
ไฮไลท์ : ** เหมาได้ราคาพิเศษ / เลือกวันเดินทางเองได้ ** ชม “ดอกซากุระ พร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสี” ในเวลาเดียวกันท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ** ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ NABANA NO SATO ** ตระการตากับแมกไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด ณ “โครังเค” ฉากสะพานแขวนและลำธารใส ** รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง "รถไฟสายโรแมนติก" ชมความงามของแม่น้ำตลอดสาย ** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
HELLO SPECIAL OSAKA_NGO-NGO 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 - 30 พ.ย. 62
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หุบเขาโครังเค – โอบาระ – ช้อปปิ้งซาคาเอะ – นาโกย่า ทะเลสาบฮามานะ – มิชิมา สกายวอร์ค – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – เมนูขาปูยักษ์ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ วัดอาซากุสะ - TOKYO SKY TREE – ศาลเจ้าเมจิ – อิสระช้อปปิ้งชิบุยะ - เมืองโอไดบะ
HJ0105: EASY LOVE AUTUMN NAGOYA TOKYO 6D3N (JL)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 6 - 25 พ.ย. 62
ราคา 34,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) - หมู่บ้าน LITTLE KYOTO – มัตซึโมโต KOSHA YOMASE SKI RESORT – ลิงแช่ออนเซน – ปราสาทมัตซึโมโต้ ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO
HJ0104: EASY WINTER SNOW MONKEY 5D3N (JL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 18 ธ.ค. 62 - 11 มี.ค. 63
ราคา 33,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : วัดโอสุคันนอน – มัตสึโมโต้- ปราสาทมัตสึโมโต้ – นากาโนะออนเซ็น นากาโนะ – ลิงออนเซ็น จิโกกุดานิ – วัดเซนโคจิ – มัตสึโมโต้ ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ – ซันมาจิซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ห้างAEON MALL โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ดิวตรี้ฟรีJTC – ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ริงกุเอ้าท์เลท - สนามบินคันไซ
HJ0501: "นาโกย่า!มาซิคะ"นาโกย่า โอซาก้า ลิงออนเซ็น มัตสึโมโต้ ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า 6D3N (JL)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 11 ธ.ค. 62 - 25 มี.ค. 63
ราคา 34,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความงามหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ ลานกิจกรรมหิมะ ช้อปิ้งจุใจ ณ ย่านดัง ชินไซบาชิ
HJ1314:ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลสโก นาโกย่า เพลินสโนว์ไวท์ EP.2] 6D3N (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 7 ม.ค. 63 - 18 มี.ค. 63
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” – อดีตจวนผู้ว่า – ซันมาชิ ซูจิ – ช้อปปิ้งเฟรสโป ฮิดะ ทาคายาม่า ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาจิ (เมืองเก่า) – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอาท์เล็ท อิซาว่า – FUJI TEN SKI RESORT – โอชิโนะฮัคไค (หรือเทศกาลชมดอกซากุระ เมืองมัตซึดะ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายที (จุดถ่ายรูป) – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ –
HJ0906: WINTER TAKAYAMA TOKYO SKI 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 15 ม.ค. 63 - 4 มี.ค. 63
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : -ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก -ดื่มด่ำบรรยากาศเมืองเก่าซันมาชิซูจิ -ชมปราสาทอันน่าเกรงขาม ปราสาทมัตสึโมโต้ -ชมจุดชมวิวภูเขาขึ้นชื่อ เดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติสวมงาม ที่คามิโคจิ -ชมดอกซากุระ พันธุ์ชิคิซากุระ และใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนโอบาระ -อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืน
HJ0608: รื่นเริงหรรษา นาโกย่า เที่ยว2ฤดู (ชมซากุระและใบไม้เปลี่ยนสี) 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 12 - 17 พ.ย. 62
ราคา 47,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความงามหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เพลิดเพลินกับ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า เที่ยวเต็มสุดคุ้มใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ
HJ1341:ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลสโก เพลินสโนว์ไวท์] 6D3N (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 5 - 21 ธ.ค. 62
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ สนุกสนานกับกิจกรรมท้าทายบนลานกิจกรรมหิมะ เต็มอิ่มกับวันอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็มๆ 1 วัน บินสบาย ห้าดาวสุดหรู กับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์
HJ1339:ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า [เลสโก นาโกย่า เพลินสโนว์สีขาว] 6D3N (JL)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 17 พ.ย. 62 - 19 มี.ค. 63
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ
HJ1046:NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ เจ้าหญิงกับลิงหิมะ 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 5 ม.ค. 63 - 15 มี.ค. 63
ราคา 19,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ** ชม “ดอกซากุระ พร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสี” ในเวลาเดียวกันท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามที่เมืองโอบาระ ** ตระการตากับแมกไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุด ณ “โครังเค” ฉากสะพานสีแดงสด ทอดยาวพาดผ่านแม่น้ำ ** ชม "ปราสาทสีทอง" ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำ โอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ ** อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ** ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น + บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น ** บริการท่านด้วยน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด/วัน
HJ0713: KANSAI AUTUMN 6D3N (TG)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 15 - 22 พ.ย. 62
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
HJ1034: NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ เจ้าชายหิมะ 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 30 พ.ย. 62 - 30 ธ.ค. 62
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซน ท่ามกลางหุบเขาใบไม้สีแดง อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ ไฮไลท์ !! ล่องเรือ ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาเอะนะเคียว ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น FREE WIFI ON BUS พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
HJ1033: NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 26 ต.ค. 62 - 29 พ.ย. 62
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความงามดอกซากุระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ณ โอบาระ ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลแสง สี เสียง นาบานะ โนะ ซาโตะ ชมความสวยงามใบไม้เปลี่ยนสี
HJ1308: ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า เกียวโต โอซาก้า [เลสโก นาโกย่า อะเมซิ่งโอบาระ] 6 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 16 - 26 พ.ย. 62
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมความน่ารักของลิงแช่ออนเซ็น ณ เมืองนากาโน่ ท้าทายกิจกรรมสุดมันส์ ณ ลานกิจกรรมหิมะ ชมความสวยงามเทศกาลไฟ แสง สี เสียง ณ นาบานาโนะ ซาโตะ
HJ1327 : ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ [เลสโก มังกี้ ออนเซ็น] 5 วัน 3 คืน (JL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 4 ธ.ค. 62 - 18 มี.ค. 63
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชื่มชมความงามธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค ประทับใจกับหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลแสง สี เสียง ณ นาบานาโนะ ซาโตะ
HJ1326 : ญี่ปุ่น นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า [เลสโก ใบไม้สามสี]5 วัน 3 คืน (JL)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 6 - 20 พ.ย. 62
ราคา 29,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้ เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ FREE!! WIFI ON BUS
HJ1025 : NAGOYA TAKAYAMA FUJI ซุปตาร์ สายบันเทิง 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 27 ก.ย. 62 - 23 ต.ค. 62
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 16°c Tokyo,Japan

Fog
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2795 0.2820
USD 29.80 30.10
EUR 33.45 33.65
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class