PROGRAM TOUR HOKKAIDO
ไฮไลท์ : “ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ” สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสี “ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด” ทั้งสองข้างทางความยาวกว่า 380 เมตร ชม “บ่อน้ำสีฟ้า” ที่ก้นบ่อน้ำแห่งนี้จะมีแร่ธาตุที่เกิดจากโคลนภูเขาไฟทำให้มีสีฟ้าหรือเขียวมรกตสดใส ชมวิวมุมสูงด้วยการ “นั่งกระเช้าภูเขาเทนงุ” ขึ้นไปยังยอดเขาเทนงุ ที่ความสูง 271 เมตร ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู” ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ ให้ท่านได้ผ่อนคลาย “แช่น้ำแร่ออนเซ็น” และทาน บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด” ไม่อั้น
HJ0702 : HOKKAIDO AUTUMN NO.2 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 23 - 28 ต.ค. 62
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : “ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สะพานฟุตามิ” สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม้น้ำโทโยฮิระท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสี ชมใบไม้เปลี่ยนสี “ถนนต้นแปะก๊วย ณ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด” ทั้งสองข้างทางความยาวกว่า 380 เมตร ชมวิวทิวทัศน์สุดแสนโรงแมนติก “คลองโอตารุ” รวมถึงอาคารโกดังเก่าริมคอลงที่สุดคลาสสิก ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายที่ ย่านทานูกิโคจิ และ ย่านซูซูกิโนะ ให้ท่านได้ผ่อนคลาย “แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์” แบบอิ่มไม่อั้น
HJ0701 : HOKKAIDO AUTUMN NO.1 5D3N (TG)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 9 - 16 ต.ค. 62
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ อาบน้ำแร่ ออนเซนธรรมชาติ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ อิสระเล่นสกี ณ ลานสกี ซัปโปโร ช้อปปิ้ง ตลาดเช้า ผ่านชม ย่านโมโตมาชิ เมืองฮาโกดาเตะ นั่งกระเช้าอุสึ ซัง พร้อมชมความน่ารัก หมีภูเขา ณ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ
HJ1109 : HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM FUYU IN HOK 5D3N (TG)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 8 - 19 ธ.ค. 62
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ อิออนทาวน์
HJ1108 : HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM AUTUMN IN HOK 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 ก.ย. 62 - 21 พ.ย. 62
ราคา 35,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งจุใจ อิออน ทาวน์ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท
HJ1107 : HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM LAVENDER IN HOK 6D4N (TG)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 2 ส.ค. 62 - 12 ก.ย. 62
ราคา 38,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ อิสระเล่นสกี ณ ลาน NEW FURANO SKI ท่ามกลางหิมะขาวโพลน ชมหมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มอลล์ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท
HJ1019 : Hokkaido Hakodate ซุปตาร์ พาออกเดท 6D4N (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 25 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ฮาโกดาเตะ | สวนพฤษศาสตร์ฮาโกดาเตะ | ป้อมดาว โกเรียวคาคุ | วัดโคริวจิ| ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ | โกดังอิฐแดง | ย่านโมโตมาจิ | รถไฟชินคันเซ็น (สถานีชินฮาโกดาเตะ – สถานีชินอาโอโมริ) | อาโอโมริ
HJ0603 : JOYFUL HOKKAIDO ฮอกไกโด - อาโอโมริ (ใบไม้เปลี่ยนสี) 6วัน3คืน (JL)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 10 - 15 ต.ค. 62
ราคา 56,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชิโตเซ่ | โนโบริเบ็ทซึ | จิโกกุดานิ | ดาเตะ จิไดมุระ | ทะเลสาบโทยะ |กระเช้าสู่ยอดเขาอุสุ | ฟาร์มหมีสีน้ำตาล | โอตารุ | พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี | พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว | หอนาฬิกา | สวนโอโดริ | ซูซูกิโนะ
HJ0602 : JOYFUL HOKKAIDO (ใบไม้เปลี่ยนสี) 6วัน4คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 9 - 14 ต.ค. 62
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เมืองฟูราโน่ | ฟาร์มโทมิตะ | โทมิตะ เมล่อนเฮ้าส์ | เมืองซาโฮโระ เมืองซัปโปโร | ตลาดโจไก | ศาลเจ้าฮอกไกโด | ตึกรัฐบาลเก่า | หอนาฬิกา | สวนโอโดริ | ซูซูกิโนะ |คาบสมุทรชาโคตัน | แหลมคามุอิ | เมืองโอตารุ | คลองโอตารุ | พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
HJ0601 : JOYFUL HOKKAIDO (ลาเวนเดอร์) 6วัน4คืน (TG)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 11 - 16 ก.ค. 62
ราคา 59,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ เยือนดินแดน ใต้สุดของเกาะฮอกไกโด ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ อิออนทาวน์
HJ1018 : HOKKAIDO HAKODATEซุปตาร์ เที่ยวรอบเกาะ 6D4N (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 23 ต.ค. 62 - 24 พ.ย. 62
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท
HJ1017 : Hokkaido Ski Freeday ซุปตาร์ หิมะ น่าหม่ำ 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 23 พ.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เนินพระพุทธเจ้า สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ อิออนทาวน์
HJ1016 : Hokkaido (Autumn) ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 2 ต.ค. 62 - 22 พ.ย. 62
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โอตารุ | คลองโอตารุ | พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี| ซัปโปโร | โรงงาน ช็อกโกแลตอชิยิะ| โทมิตะฟาร์ม ทุ่งลาเวนเดอร์| ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด | ฟาร์มชิกิไซโนะ โอกะ
HJ0510 : HOKKAIDO FLOWER LAVENDER ซัปโปโร โอตารุ ฟูราโน่ บิเอะ 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 14 - 18 ส.ค. 62
ราคา 27,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โอตารุ | คลองโอตารุ | เครื่องแก้วโอตารุ | พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี| ซัปโปโร | โรงงาน ช็อกโกแลตอชิยิะ| ร้านดวิตฟี้รี | ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด | สวนสาธารณะโอโดริ | ช้ อปปิ้งทาน
HJ0509 : HOKKAIDO AUTUMN LOVE 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 1 ก.ย. 62 - 29 พ.ย. 62
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : อาซาฮิคาว่า | หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ | สวนสัตว์อาซาฮิยามะ หรือ ICE PAVILLION | ห้าง AEON MALL| |ลานสโนว์โมบิล SHIKISAI-NO-OKA | โอตารุ |คลองโอตารุ | พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี | เครื่องแก้วโอตารุ |โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ร้าน DUTY FREE – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
HJ0508 : HOKKAIDO WINTER 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 4 ธ.ค. 62 - 24 ม.ค. 63
ราคา 27,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ซิตี้ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งจุใจ อิออน ทาวน์ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท
HJ1012 : Hokkaido Hakodate ซุปตาร์ รอบเกาะ ลาเวนเดอร์ฟีเว่อร์ 6D4N (XJ)
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 10 ส.ค. 62 - 18 ก.ย. 62
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท
HJ1011 : Hokkaido Lavender ซุปตาร์ ทุ่ง 7 สี ที่นี่เพื่อคุณ 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 14 ส.ค. 62 - 25 ก.ย. 62
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ดื่มด่ำธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ณ เมืองตากอากาศโนโบริเบทสึ อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
HJ1320 : ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร [เลสโกพุดสามสี] 6 วัน 4 คืน (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 5 ต.ค. 62 - 23 พ.ย. 62
ราคา 27,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานกิจกรรมหิมะ สัมผัสความงามและโรแมนติก ณ คลองโอตารุ อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สัมผัสความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาล
HJ1317 : ญี่ปุ่น อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก พาชมลมหนาว] 6 วัน 4 คืน (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 26 พ.ย. 62 - 30 ธ.ค. 62
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สนุกสนานไปกับกิจกรรมขับสโนว์โมบิล บนลานกิจกรรมหิมะ นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมวิวบนภูเขาไฟอุสุซาน ถ่ายภาพประทับใจไปกับ Toyako onsen Illumination street ดื่มด่ำความโรแมนติก ณ คลองโอตารุ อิ่มอร่อยสุดฟินกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
HJ1313 : ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก พวงชมพู] 5 วัน 3 คืน (TG)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 27 พ.ย. 62 - 20 ธ.ค. 62
ราคา 37,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 31°c Tokyo,Japan

Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2875 0.2895
USD 30.05 30.36
EUR 33.85 34.05
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class