Posted on August 5th, 2015

“ปราสาทมัตสุโมโต้” หรือ สมญานาม “ปราสาทอีกา” เป็นปราสาทเก่าแก่สีดำน่าเกรงขามที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสงครามกลางเมืองประมาณค.ศ. 1504 เคยรอดพ้นจากการถูกทำลายจากเพลิงของสงคราม ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประสาทแห่งนี้นับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็น ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่นด้วยค่ะ

เที่ยวนาโกย่ากับไฮ เจแปนดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ค่ะ>> http://goo.gl/LGDEtM

11696353_719993594794175_4972590110082155209_o

Hi Japan My Japan นึกถึงญี่ปุ่น คิดถึงเรา ไฮ เจแปน ทัวร์
www.hijapantour.com
Travel by Hijapantour