PROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : กรุงเทพฯ I สิงคโปร์ I เช็คอินลงเรือสำราญ I ล่องน่านน้ำ I เกาะสมุย (ไทย) I แหลมฉบัง (ไทย)
ทัวร์ญี่ปุ่นล่องเรือสำราญ COSTA FIRENZE กรงุเทพฯ – สิงค์โปร์- เกาะสมยุ (ไทย) - แหลม ฉบัง 4D3N (FD)
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน (FD)
เดินทาง วันที่ 20 - 23 ต.ค. 63
ราคา 17,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พิเศษ !!!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นและบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดแบบไม่อั้น สุดฟิน !!! ตะลุยหิมะ ณ สกีรีสอร์ท และ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นธรรมชาติ อิสระเต็มที่ !!! ฟรีเดย์ 1 วัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ในเมืองซัปโปโร่
ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SNOW FREEZING IN HOKKAIDO 5D3N มีฟรีเดย์ (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 30 ต.ค. 62 - 22 มี.ค. 63
ราคา 21,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พิเศษ !!!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นและบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดแบบไม่อั้น สุดฟิน !!! ตะลุยหิมะชมความน่ารักของม้าโพนี่ อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นธรรมชาติ อิสระเต็มที่ !!! ฟรีเดย์ 1 วัน ช้อปปิ้งสุดมันส์ในเมืองซัปโปโร
ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SNOW FROZEN IN HOKKAIDO 5D3N มีฟรีเดย์ (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 15 พ.ย. 62 - 24 มี.ค. 63
ราคา 22,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – กองบัญชาการทหารเรือ สมัยสงครามโลก หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ พิเศษ !!!!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเทปันยากิแบบไม่อั้น เมนูชาบู พร้อมโชว์แล่ปลาทูน่า
ทัวร์ญี่ปุ่น EASY SUNSHINE OKINAWA (MM) 4D2N
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 7 พ.ย. 62 - 23 มี.ค. 63
ราคา 18,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : พักออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ อิสระฟรีเดย์ 1วัน ชมงานประดับไฟฤดูหนาว TOKYO GERMAN VILLAGE 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคันโต จังหวัดชิบะ สนุกสนานลานสกี FUJITEN SNOW RESORT ที่ตั้งอยู่บริเวณตีนขาวภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสหิมะขาวปุย
ทัวร์ญี่ปุ่น WINTER SNOW โตเกียว ฟูจิ สกี 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 30 พ.ย. 62 - 19 มี.ค. 63
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : Hokkaido Autumn Winter ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คิโรโระสกีรีสอร์ท 5วัน3คืน พักคิโรโระสกีรีสอร์ท 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน พิเศษ!!!ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น!!! อิสระฟรีเดย์1วัน เที่ยวง่ายสะดวกสบาย
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO AUTUMN&WINTER ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ คิโรโระ 5D3N(XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 30 ต.ค. 62 - 24 มี.ค. 63
ราคา 22,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : Hokkaido Cool Cool ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุ 5วัน3คืน พักโทยะออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน พิเศษ!!!ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น!!! พาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีฟรีเดย์
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO COOL COOL ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุ 5D3N(XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 15 พ.ย. 62 - 11 ก.พ. 63
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ 6วัน 4คืน พักคิโรโระสกีรีสอร์ท 2 คืน ซัปโปโร 2 คืน พิเศษ!!!ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น!!! อิสระฟรีเดย์คิโรโระและซัปโปโร 1 วัน
ทัวร์ญี่ปุ่น AUTUMN & WINTER HOKKAIDO คุ้มเวอร์ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ 6D4N(XW)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 26 ต.ค. 62 - 28 มี.ค. 63
ราคา 24,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : Hokkaido...หนาวแล้วค่ะ ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุ 5วัน3คืน พิเศษ!ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น! อิสระฟรีเดย์1วันเที่ยวง่าย พักซัปโปโร 3คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO...หนาวแล้วค่ะ ฮอกไกโด ซัปโปโร โทยะ โอตารุ 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 30 ต.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62
ราคา 21,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โอตารุ โทยะ 6วัน 4คืน พักโทยะ/นิเซโกะออนเซ็น 1คืน ฮาโกดาเตะออนเซ็น 1คืน ซัปโปโร 2 คืน พิเศษ!!!ทานบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น!!! อิสระฟรีเดย์1วัน เที่ยวง่ายสะดวกสบาย
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO โก้จริงๆ ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ ซัปโปโร โอตารุ โทยะ 6D4N (XW)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 26 ต.ค. 62 - 28 มี.ค. 63
ราคา 26,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สนุกสนานกับลานสกีหิมะเย็นฉ่ำ | หุบเขานรกจิโกกุดานิ | คลองโอตารุ | ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ | ซูซูกิโนะ | เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ | ลิ้มรสเมนูขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ทัวร์ญี่ปุ่นปีใหม่ HOKKAIDO WINTER มันส์ หนาว มาก 5 วัน 3 คืน (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 29 พ.ย. 62 - 4 ก.พ. 63
ราคา 30,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : โอซาก้า โตเกียว ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ เกียวโต 6วัน 3คืน Autumn เที่ยวโออิชิปาร์ค winter ลานสกี Pilatus Tateshina Snow Resort สุดคุ้ม!!!แช่ออนเซ็นทานไม่อั้น!!บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู และบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ มีไกด์ รถพาเที่ยวครบทุกวัน ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์ พักโอกากิ 1 คืน นากาโนะ (ออนเซ็น) 1 คืน โยโกฮาม่า 1 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น สุดคุ้ม!!! Autumn & Winter Golden Route 6D3N (XW)
ระยะเวลา 6วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 24 ต.ค. 62 - 26 มี.ค. 63
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ดื่มด่ำความโรแมนติคพร้อมสัมผัสหิมะที่นุ่มฟู ณ คลองโอตารุ สนุกสนานกันกับกิจกรรมสโนว์โมบิลบนลานกิจกรรมหิมะ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าหิมะ] 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 22 พ.ย. 62 - 24 มี.ค. 63
ราคา 19,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สนุกสนานเต็มอิ่มกับกิจกรรมบนลานสกีรีสอร์ทคิโรโระ ดื่มด่ำบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ณ คลองโอตารุ อิ่มอร่อยเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร [เลสโก สโนว์คิโรโระ] 6D4N (XW)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 23 พ.ย. 62 - 28 มี.ค. 63
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว ชมความน่ารักของขบวนพาเหรดนกแพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ อาซาฮิกาว่า โซอุนเคียว ซัปโปโร [เลสโก สโนว์หรรษา] 6D4N (XW)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 23 พ.ย. 62 - 28 มี.ค. 63
ราคา 26,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ดื่มด่ำความงามแสนโรแมนติก ณ คลองโอตารุ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด เที่ยวครบ จัดเต็ม ไม่มีวันอิสระ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบ็ทสึ โทยะ ซัปโปโร [เลสโก สโนว์เย็นฉ่ำ] 5D3N (XW)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 22 พ.ย. 62 - 24 มี.ค. 63
ราคา 23,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสความหนาวและเพลิดเพลินกับกิจกรรมท้าท้าย ณ ลานสกีฟูจิเท็น ตื่นตาตื่นใจกับหุ่นกันดั้มยักษ์ ณ โอไดบะ สัมผัสความงามกับเทศกาลประดับไฟ ณ หมู่บ้านโตเกียวเยอรมัน
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สตรองลมหนาว] 6D3N (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 30 พ.ย. 62 - 4 ม.ค. 63
ราคา 24,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สุดฟินถ่ายรูปเช็คอิน กับหมู่บ้านมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ พร้อมเดินเล่นชิลๆ กับบรรยากาศย้อนยุค ณ เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ เต็มอิ่มสุดพิเศษ บุฟเฟต์ชาบูหมู หรือสนุกสดเหวี่ยงกับ การเลือกซื้อออฟชั่นเสริม *ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ*
ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า เพลินหิมะ] 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 30 พ.ย. 62 - 2 ม.ค. 63
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สัมผัสเมืองตากอากาศที่ดีที่สุด ณ เมืองโนโบริเบทสึ สนุกสนานกับกิจกรรมท้าทายๆต่างๆบนลานกิจกรรมหิมะ ดื่มดำธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์และโรแมนติก ณ คลองโอตารุ อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูหมูและขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก เพลินหิมะ] 5D3N (XJ)
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 20 พ.ย. 62 - 4 ม.ค. 63
ราคา 25,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานกิจกรรมหิมะ สัมผัสความงามและโรแมนติก ณ คลองโอตารุ อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน สัมผัสความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาล
ทัวร์ญี่ปุ่น อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก พาชมลมหนาว] 6D4N (XJ)
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 26 พ.ย. 62 - 4 ม.ค. 63
ราคา 30,999 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather °c Tokyo,Japan

ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class