CHOOSE CITYPROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - **เที่ยวโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ถ่ายรูปด้านหน้าปราสาทโอซาก้า - เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า - ป่าไผ่ อาราชิยาม่า เกียวโต วัดคินคะคุจิ - อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio 1 วันเต็มๆ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ แฟมมิลี่ ทริป6D4N BY XJ
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 30 เม.ย. 61 - 5 พ.ค. 61
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - **ชมความงามของ ธีมพาร์คบ๊กกะโนะซาโตะ - เที่ยวชมวัดดัง วัดคิโยมิสึ วัดโทไดจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ชมที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า [ด้านนอก] / ถนนสายซันมาจิ ซูจิ - ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะสไตท์ญี่ปุ่นแท้ดั่งเดิม - ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ ชินไซบาชิ / DOTON PLAZA - ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 1 คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น (TB) ROMANTIC TAKAYAMA OSAKA FLOWER 5D3N BY XJ
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 9 - 13 พ.ค. 61
ราคา 29,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - **ชมนกกระเรียนพันธุ์ทันโจ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกกระเรียน - ชมหมู่บ้านชาวไอนุโบราณ ชนเผ่าพื้นเมืองของฮอกไกโด ที่หมู่บ้านไอนุโคทัน - ชมก้อนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือในทะเลโอคอทสก์ ที่พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก - อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
ทัวญี่ปุ่น (JFH) รื่นเริงหรรษาคุชิโระ 5D3N BY JL
ระยะเวลา 5วัน3คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 1 - 6 มิ.ย. 61
ราคา 53,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - **ชมเมืองกุโจฮาจิมังเมืองเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ำ - ชมปราสาทกุโจฮาจิมัง ที่ตั้งอยู่บนเขาราวกับล่องลอยอยู่เหนือม่านเมฆ - ชมหมู่บ้านชิราคาว่าโกะ บ้านโบราณหลังคาหน้าจั่วที่ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก - อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น (JFH) รื่นเริงหรรษานาโกย่า 5D3N BY JL
ระยะเวลา 5วัน3คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 7 - 11 มิ.ย. 61
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - **ชมปราสาทฮิโรซากิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ - นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่เมืองฮาโกดาเตะ และสัมผัสกับการนั่งรถไฟลอดอุโมงค์ใต้ทะเล - ขึ้นกระเช้าชมวิวที่ติดอันดับ1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของโลกบนภูเขาฮาโกดาเตะ - อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น (JFH) รื่นเริงหรรษาอาโอโมริ 6D3N BY JL
ระยะเวลา 6วัน3คืน (JL)
เดินทาง วันที่ 14 - 19 มิ.ย. 61
ราคา 52,990 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - **นำท่านชมอาณาจักรแห่งดอกไม้อันสวยงาม “สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค” สวนดอกไม้ริมทะเลขนาดใหญ่บนพื้นที่ กว่า 1.9 ล้านตารางเมตร - นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศนั่ง “Seaside Train” เข้าไปยังสวนดอกไม้ และที่พลาดไม่ได้อีกจุด “ชิงช้าสวรรค์ยักษ์” (Flower Ring Ferris Wheel) - นำท่านเดินทางสู่เมือง “คามาคุระ”เป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโตเกียว ...นมัสการ “พระใหญ่ไดบุทสึ แห่งวัดโคโตคุอิน”
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) SUMMER FLOWER KENTO PROGRAM 6D3N BY TG
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 16 - 21 พ.ค. 61
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวญี่ปุ่น - **นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านชิราคาวาโกะ” ชมหมู่บ้านที่มีหลังคาสูงมุงจากหมู่บ้านสไตล์ กัสโซ-สึคุริ - นำท่านเดินทางสู่ “เมืองทาคายาม่า” เมืองแห่งสายน้ำ จังหวัดกิฟุ ที่ถูกขนานนามว่า “Little Kyoto” - นำท่านชม ทาคายาม่า จินยะ” หรือ “อดีตจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า” - นำท่านเดินทางสู่ “ซันมาชิซูจิ” ย่านเมืองเก่าของญี่ปุ่น มีอายุกว่า 300ปี
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) JAPAN ALPINE SAKURA 6D3N BY TG
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 10 - 15 พ.ค. 61
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวญี่ปุ่น - **นำท่านเดินทางสู่ “โนโบริเบทสึ” เพื่อนำท่านชมความแปลกของธรรมชาติที่ “จิโกกุดานิ” หรือ “หุบเขานรก” - ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับดอกซากุระ ที่ทั้งสองข้างทางเรียงรายไปด้วยต้นซากุระ2,000ต้น จึงได้รับการขนานนามโดยคนท้องถิ่นว่า “อุโมงค์ดอกไม้” - นำท่านเดินทางสู่ “ภูเขาไฟอุสึ” (Mt. Usuzan)
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) HOKKAIDO SAKURA BOSSOM 5D3N BY TG
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 10 - 14 พ.ค. 61
ราคา 41,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - ** เที่ยวเต็มทุกวัน ไม่มีวันอิสระ - ตื่นตากับ “เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า” - ถ่ายรูปเก๋ๆ คู่กับ หุบเขานรก “จิโกกุดานิ” ที่โนโบริเบตสึ - เก็บภาพสวยงาม ชัตเตอร์กันรัวรัว กับ “คลองโอตารุ” - เลือกซื้อกล่องดนตรีที่มีเสียงเพลงไพเราะมากมายที่ “พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี” - ชมอาคารน่ารักสดใส มีกิมมิค เลือกซื้อของฝากที่ “โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ” - ช้อปปิ้ง ดิวตี้ ฟรี & ย่านทานูกิ โคจิ และ JR SAPPORO STATION
ทัวร์ญี่ปุ่น (TB) สบาย เรนโบว์ HOKKAIDO 6D 4N BY XJ
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 26 มิ.ย. 61 - 1 ก.ค. 61
ราคา 35,791 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - ** สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกี รีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน - ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato” - พิเศษ!!! ให้ท่านได้ทาน “สตอเบอรี่สดๆ” รสหวานท่านละ 1 แพ็ค - ชมหมู่บ้านมรดกโลก “ชิราคาวาโกะ” อยู่ท่ามกลางหุบเขาที่อุดมสมบูรณ์ - สัมผัสกลิ่นอายเมืองเก่าของ "เมืองทาคายาม่า" ที่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอยู่ เมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) LOVE TAKAYAMA NEW YEAR XJ 6D4N BY XJ
ระยะเวลา 6วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 28 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - ภูเขาไฟฟจูิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ วัดอาซากุสะ - ผา่นชมโตเกยีวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ โกเทมบะ เอ้าเล็ตท์ อิิิออน มอลล์ - เพลิดเพลินเต็มอิ่มที่ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า - อาบนแรธ่รรมชาต ิดนิเนอรข์าปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO FUJI ซุปตาร์ สายแบ๊ว รีเทิร์น 5D3N BY XW
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XW)
เดินทาง วันที่ 30 พ.ค. 61 - 3 มิ.ย. 61
ราคา 23,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญ๊่ปุ่น -สนุกสนานกับกิจกรรมฤดูหนาวที่ สกีรีสอร์ท อาทิ สกี สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อน -ชมความงามของ “เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ Nabana no Sato” -ทาน “สตอเบอรี่สดๆ” รสหวานท่านละ 1 แพ็ค -"ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) LOVE NEW YEAR XJ 6D3N BY XJ
ระยะเวลา 6วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 27 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 18°c Tokyo,Japan

Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2870 0.2895
USD 31.05 31.34
EUR 38.25 38.40
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class