CHOOSE CITYPROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - ชมความสวยงามยิ่งใหญ่ของปราสาทที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น “ปราสาทฮิเมจิ” - อัศจรรย์ทะเลทรายแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองทตโตริ - เที่ยวชม ปราสาทมัตสึเอะ พร้อมเพลิด เพลิน กับการล่องเรือ ชมเมือง - เดินเล่นย่านเมืองเก่าคุราชิกิ - เที่ยวชมถนนสายดัง ถนนมิซูกิ ชิเงรุ พร้อมถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูน - ผ่อนคลายกับกาแช่น้ำแร่ธรรมชาติ1คืน
ทัวร์ญี่ปุ่น (TB) สบาย สบาย OSAKA TOTTORI 5D3N BY TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 9 - 13 เม.ย. 61
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - ชมความสวยงามของปราสาทนาโกย่า - เที่ยวชมหมู่บ้านนินจา น้ำตกนาจิ ถนนโอคากะ โยโกะโจ -สักการะศาลเจ้าคุมาโนะนาจิ ศาลเจ้าอิเสะจิงกุ -ชมความงาม เกาะหินเอนเกะซึ และ หน้าผาซันดันเบกิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TB) สบาย NAGOYA WAKAYAMA 6D4N BY TG
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 19 - 24 เม.ย. 61
ราคา 49,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น-“โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ สัมผัสธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนโรโกะ” - ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ -ให้ท่านได้ผ่อนคลาย “แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์” อิ่มไม่อั้น -ชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) HOKKAIDO LAVENDER XJ 5D3N BY TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 27 - 31 ก.ค. 61
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น -“โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาชนิด - ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู” - สัมผสัธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก - ชม “โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ"
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG)HOKKAIDO LAVENDER NO.2 6D4N BY TG
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 29 ก.ค. 61 - 1 ส.ค. 61
ราคา 59,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - “โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ท่ามกลางทุ่งดอกไม้นานาชนิด -ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิดหลากสีสันสดใสสุดสวยดุจดั่งภาพวาด ณ “เนินสี่ฤดู” -สัมผัสธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไมน้นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก - ชม “โรงงานช็อคโกแลตอชิิยะ” ของที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG)HOKKAIDO LAVENDER NO.3 6D4N BY TG
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 9 - 14 ส.ค. 61
ราคา 49,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น -สุดฟิน !! ชมเทศกาลทุ่งพิ้งมอส (ดอกชิบะซากุระ) - สักการะวัดดัง อาซากุสะ ขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมทองคำ -ถา่ยรูปคู่กับโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ -ช็อปปิ้งสุดมัน ของแบรนด์เนม ที่โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ตส์ -ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 -ลิ้มรสเมนูขาปู + แช่ออนเซน - อิสระ 1วันเต็ม เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดสินยีแ์ลนด์
ทัวร์ญี่ปุ่น (TB) สบาย พิ้งค์มอส TOKYO FUJI 5D 3N BY XJ
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 18 - 22 เม.ย. 61
ราคา 28,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์อาธิ วิสทีเรีย, เบบี้บลูอายส์ - ชมความงามของ “ทุ่งพิงค์มอส” มนต์เสน่ห์..พรมธรรมชาติที่สีชมพูหลากสีสันสวยสดใส -"ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ -“ไข่ดำอายุยืน7ปี” ความเชื่อที่เล่ากันรุ่นสู่รุ่น หากท่านได้ทานไข่ดำ1ใบ สามารถต่ออายุได้ 7ปี - อิสระท่องเที่ยวตามอธัยาศัย 1 วันเต็ม
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) SPECAL TOKYO SPRING 6D4N BY TG
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 2 - 7 พ.ค. 61
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - ชมดอกลาเวนเดอร์ที่ “ฟาร์มโทมิตะ” - เก็บเชอร์รี่สดๆ จากไร่ -ชมโรงงานช็อกโกแลต ที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโด -ชมเมืองเก่าโอตารุ เมืองที่สุดแสนโรแมนติก -ช้อปปิ้งจุใจ ที่ย่านซูซูกิโนะ - อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น 3 คืน !
ทวัร์ญี่ปุ่น (JFH) รื่นเริงหรรษา ฮอกไกโด ชมลาเวนเดอร์ 6D4N BY TG
ระยะเวลา 6วัน4คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 - 31 ก.ค. 61
ราคา 64,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - ชมเหล่าดอกไม้นานาพันธุ์ ณ “สวนโชวะ คิเนน” -ชมความงามของ “ทุ่งพิงค์มอส” มนต์เสน่ห์..พรมธรรมชาติที่สีชมพูหลากสีสันสวยสดใส -สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ชิม “ไข่ดำอายุยืน7ปี” ที่มีความเชื่อว่าถ้าใครได้ชิมไข่ดำแล้วจะมีอายุยืน 7 ปี - อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม!!
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) SPECIAL TOKYO FUJI 6D3N BY TG
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 16 - 21 เม.ย. 61
ราคา 40,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น -ชมความสวยงามของ “สวนสไตล์ญี่ปุ่น” ณ สวนมารุยามะ - ชมทุ่ง “พิ้งค์มอส” ณ SHIBAZAKURA PARK - รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ด้วยการนั่ง “รถไฟสายโรแมนติก” - สัมผัสบรรยากาศ "ล่องเรือโจรสลัด" ชมความงามของทะเลสาบอาชิ ณ อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ช้อปปิ้งย่านดังทั้งฝั่งโตเกียวและโอซาก้าที่ ย่านชินจูกุ, ย่านชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) LOVE HONSHU 6D3N BY TG
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 15 - 20 เม.ย. 61
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น -สัมผสัความงดงามท่ามกลางทุ่งดอกไมน้านาชนิด ณ “โทมติะฟาร์ม” - ชมเนินทุ่งดอกไม้นานาชนิด ณ “เนินสี่ฤดู” - สัมผสัธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนโรโกะ” ชมความงามของดอกไม้นนาพรรณ สุดแสนโรแมนติก - ชม “โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ” ของฝากท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด - ช้อปปิ้ง “ย่านทานูกิโคจิและย่านซูซูกิโนะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) HOKKAIDO LAVENDER NO.1 5D3N BY TG
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 21 - 25 มิ.ย. 61
ราคา 39,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - สนุกสนานกับสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ [USJ] - นั่งกระเช้าชมวิวหุบเขาโอวาคุดินิ [ONE WAY] - ชมความสวยงามของภูเขาไฟฟูจิ - แวะชมหมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก - ชมการแสดงไฟสวยงามที่ NABANA NO SATO - ขอพรที่วัดดังคิโยมิสึ วัดนารติะซัง และ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม!!!
ทัวร์ญี่ปุ่น (TB) สบาย ครบๆ OSAKA – TOKYO PLUS USJ 7D5N BY TG
ระยะเวลา 7วัน5คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 19 - 25 มี.ค. 61
ราคา 54,991 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 16°c Tokyo,Japan

Cloudy
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.292 0.294
USD 30.70 30.97
EUR 38.15 38.30
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class