CHOOSE CITYPROGRAM TOUR
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น - *** ฮอกไกโด อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน - เทศกาลดอกไม้ ฤดูแห่ง ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม - ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ - สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน - สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ ***
ทัววร์ญี่ปุ่น (TTN) HOKKAIDO FURANO ASAHIKAKAWA ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ชื่นใจ Free Day 6 วัน 4คืน BY XJ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 29 มิ.ย. 61 - 5 ก.ย. 61
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น -***ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ -นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง -สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน-สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ -ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ และ อิออนทาวน์-***
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN)HOKKAIDO ซุปตาร์ FAMILY (AUTUMN) 5D3N BY XJ
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 1 ก.ย. 61 - 24 ต.ค. 61
ราคา 25,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น -***ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน -สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน-ชมความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกับเส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ เลคไลน์”-ชมเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงาม “เส้นทางอิโระฮะซากะ”-นั่ง “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี -ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน-สัมผัสบรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ที่ยังคงความเก่าแก่สมัยเอโดะ จนได้ฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ”-ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น-***
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) NIKKO FUJI AUTUMN NO.1 (NRT-HND) 6D3N BY TG
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 17 ต.ค. 61 - 5 พ.ย. 61
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น -***ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน- สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน-ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น- ชมความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกับเส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ เลคไลน์”-ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน-ชมเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงาม “เส้นทางอิโระฮะซากะ”-นั่ง “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี - ล่องเรือ “GEIBIKEI” ชมความสวยงามที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ -ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น-***
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) NIKKO SENDAI AUTUMN NO.2 (NRT-NRT) 6D3D BY TG
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 19 - 24 ต.ค. 61
ราคา 52,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น -*** ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน-สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน- ชมเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงาม “เส้นทางอิโระฮะซากะ”-นั่ง “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี -สัมผัสบรรยากาศ “เมืองคาวาโกเอะ” ที่ยังคงความเก่าแก่สมัยเอโดะ จนได้ฉายาว่า “ลิตเติ้ลเอโดะ”-ตระการตากับ อุโมงค์เมเปิ้ลแดง ณ คาวากุจิโกะ-ชมความงามของ เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว ณ TOKYO GERMAN VILLAGE-ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น-***
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) NIKKO FUJI AUTUMN NO.2 (NRT-HND) 6D3N BY TG
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 7 - 14 พ.ย. 61
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น -***ชมความงามของทุ่งดอกไม้ฮิตาชิไคฮิน ณ ลานกว้างของ "ทุ่งดอกโคเชีย+ทุ่งดอกคอสมอส" หลากสีสัน -สนุกสนานกับกิจกรรมเก็บ “แอปเปิ้ล” ผลสดๆ ทานแบบไม่อั้นในสวน - ชมความงามและทัศนียภาพของ “อ่าวมัตสึชิมะ” ที่ติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่น-ชมความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีกับเส้นทางสวยงาม ณ “บันไดอะซุมะ เลคไลน์”-ตื่นตาไปกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามของโตรกผา “โทโน เฮทสึริ” และสะพานแขวน- ชมเส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีอันสวยงาม “เส้นทางอิโระฮะซากะ”-นั่ง “กระเช้าอะเคจิไดระ” เพื่อชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี-ให้ท่านได้ผ่อนคลาย แช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น-***
ทัวร์ญี่ปุ่น (JG) NIKKO SENDAI AUTUMN NO.1 (NRT-HND) 6D3N BY TG
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 18 - 23 ต.ค. 61
ราคา 47,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น-***ละลานตา ทุ่งลาเวนเดอร์ - ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ - อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม Tokyo Disneyland หรือช้อปปิ้งเต็มวัน - ข้อปปิ้งสุดมันส์ชินจูกุ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ- ****
ทัวร์ญี่ปุ่น (TTN) TOKYO FUJI LAVENDER ซุปตาร์ มหาชน 5D3N BY XJ
ระยะเวลา 5วัน3คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 10 มิ.ย. 61 - 6 ก.ค. 61
ราคา 17,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น -***หุบเขานรก – ภูเขาไฟโชวะ – จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ -คลองโอตารุ – ถนนคนเดินซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลต – มิตซุยเอ้าท์เล็ต -รูปปั้นโมอาย – พระพุทธรูปองค์ใหญ่ – สโตนเฮนจ์ -ศาลาว่าการหลังเก่า – ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ & ทานุกิโคจิ-***
ทัวร์ญี่ปุ่น (GLH) HOKKAIDO 5D3N BY TG
ระยะเวลา 5วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 26 - 30 ต.ค. 61
ราคา 44,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น -***– นิกโก้ – สะพานชินเคียว – น้ำตกริวซู - อาเคจิไดระ (กระเช้า) – ชิโอบะระออนเซน -ชิโอบะระออนเซน – หมู่บ้านโบราณโออูชิจูกุ – ทะเลสาบโกะชิกิ คินุมะ – ช้อปปิ้ง อิจิบันโจ - เซนได – ถนนโจเซ็นจิโดริ – ช้อปปิ้งนาสุ เอ้าท์เลท – มิโตะ – สวนฮิตาชิ ซีไซต์ พาร์ค – อิบาระกิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – ***
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS)AUTUMN NIKKO SENDAI PROGRAM TOKYO - TOKYO 6D3N BY TG
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 7 - 26 พ.ย. 61
ราคา 43,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น-***คันไซ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – เขตอะราชิยาม่า – ป่าไผ่ – สะพานโทเกซึเคียว – นาโกย่า – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – นาโกย่า – โอบาระ – ชมซากุระพร้อมใบไม้เปลี่ยนสี -วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด 15 นาที – หุบเขาโอวาคุดานิ – ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เลท – ยามานาชิ– ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) –ศาลเจ้าเมจิ – ถนนกินโกะ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ – สนามบินฮาเนดะ
ทัวร์ญี่ปุ่น (TAS) AUTUMN HONSHU PROGRAM OSAKA-TOKYO 6D3N BY TG
ระยะเวลา 6วัน3คืน (TG)
เดินทาง วันที่ 1 พ.ย. 61 - 3 ธ.ค. 61
ราคา 45,900 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น -**ภูเขาไฟฟูจิ Fuji Mountain -สวนโออิชิ ปาร์ค Oishi Park -พิธีชงชา-วัดอาซากุสะ (Asakusa Temple) -ย่านชินจูกุ (Shinjuku) -โอไดบะ -ห้างไดเวอร์ซิตี้ -กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn -วัดนาริตะซัง (Naritasan Temple)- ***
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) XJ83 Chill & Save Tokyo Fuji 4D3N BY XJ
ระยะเวลา 4วัน3คิน (XJ)
เดินทาง วันที่ 7 มิ.ย. 61 - 27 ต.ค. 61
ราคา 16,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
ไฮไลท์ : ทัวร์ญี่ปุ่น -***ซัปโปโร -ตึกทำเนียบรัฐบาล -สวนโอโดริ- หอนาฬิกา -โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ -โซอุนเคียวออนเซ็น- น้ำตกริวเซ- น้ำตกกิงกะ -สวนทาคิโนอูเอะ -ชมทุ่งพิงค์มอส -คะมิยูเบทสึ- สวนทิวลิป -อาซาฮิคาว่า -ช้อปปิ้งเอออน -โอตารุ -คลองโอตารุ -พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี -โรงงานเครื่องแก้วโอตารุ- มิตซุย เอ้าท์เล็ต -ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ -ตลาดปลาโจไก -อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยฟรีเดย์ 1 วัน-***
ทัวร์ญี่ปุ่น (IT) XJ96 Beautiful Hokkaido ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว ฟูราโน่ บิเอะ 6D4N BY XJ
ระยะเวลา 6วัน4คืน (XJ)
เดินทาง วันที่ 5 มิ.ย. 61 - 1 ต.ค. 61
ราคา 29,888 บาท
+ แสดงตารางเดินทางทั้งหมด
Travel by Hijapantour
Today Weather 19°c Tokyo,Japan

Fog
EXCHANGE RATE more
Currency Buying Selling
JPY 0.2935 0.2955
USD 32.10 32.42
EUR 37.60 37.80
ONLINE RESERVATIONDeparture :


Return :


Passenger :


Economy
Business
First Class